Rolige helgedager.

Med fint vær og frihelg, ble det god tid til å være ute og treffe familie og venner, noe som virkelig gir ny energi til å ta fatt på ei ny arbeidsuke.

Torsdag startet med en lengre samtale med rådmannen. Det er fremdeles vanskelig å få tid til nødvendig samarbeid, men jeg hadde notert en del saker som jeg ville drøfte.
Sammen med leder i Hovedutvalg for oppvekst og oppvekstsjef dro vi til Bell skole for å snakke med rektor. Vi prøver å møte noen av våre skoler og barnehager for å høre om deres utfordringer og aktiviteter, og denne gangen ba vi spesielt om å bli informert om deres samarbeid med barnevernet herunder praksis med varsling og arbeidet i ressursteam. Tiltak for å forhindre mobbing  fikk vi også et innblikk i . Med dagens bruk av ny teknologi, har det åpnet seg nye muligheter for mobbing, og dette er selvsagt noe som skolen er opptatt av å forhindre. Skolen kan ikke alene lære elevene  «nettvett». Først og fremst er det foreldrene som må oppdra sine barn, og så skal skolen samarbeide tett med foreldrene. På Bell er det i dag 225 elever i en skole som i utgangspunktet ble bygd for 200, men rektor finner sammen med positive ansatte løsninger som fullt ut er tilfredstillende. Alle besøk jeg har hatt i skole og barnehage, overbeviser meg om at det jobbes godt!
Etter besøket på Bell, hadde vi et par timer til samarbeid mellom hovedutvalgsledere, varaordfører og meg, før vi hadde invitert til åpen dag. Vi fikk besøk fra bygda før annonsert tid for åpent møte. Det var et spørsmål om tomteområde og behovet for reguleringsplan. Dette fikk vi avklart i et møte med administrasjonen, og det var ikke flere som kom innom oss. Vi hadde imidlertid mange saker å snakke om, og sammen med opposisjonsleder informerte vi hverandre om  tilbakemeldinger vi har fått og om aktuelle saker.
Hovedutvalg for oppvekst skulle avvikle sitt møte på Dragsten Oppvekstssenter. I forkant av dette møtet hadde Dragsten Vel, FAU og skolen invitert til et åpent møte der hovedutvalg, sektorsjef, rådmann og jeg var med. Bakgrunnen for møtet var rådmannens forslag om å legge ned skolen, og vårt enstemmige vedtak fra kommunestyret om å få ytterligere utredninger på ulike forhold før vi tar avgjørelsen. Jeg har forståelse for mange av de argumentene som kom fram på møtet for å beholde skolen. Imidlertid vil det de nærmeste årene bli mellom 10 og 15 elever fra 1. til 10. klasse, noe som kan gi et smalt sosialt og  faglig miljø. Så langt har resultater vist at de er fullt på høyde når det gjelder fag, men det er ingen tvil om at det kan bli vanskelig å få rekruttert lærere med nødvendig spisskompetanse. I Selbu kommune er vi  nødt til å skjære ned på drifta vår, siden vi hvert år i økonomiplanperioden bruker mer enn det våre inntekter tillater, noe som alle skjønner er umulig over tid. Med så få elever blir kostnadene pr. elev høy, og det spesielle med Dragsten er at elevene ikke kan få sitt skoletilbud på en annen skole i Selbu på grunn av avstand. Skoleplasser må kjøpes i Trondheim, og møtedeltakerne var spesielt opptatt av at Trondheim kommune hadde langt dårligere tilbud enn det elevene har i dag. Det var et saklig og greit møte, med mange innspill som må hensyntas i utredningen som skal danne grunnlag for en politisk sak.Vi avventer nå utredninger, og vårt ansvar blir så å fatte de nødvendige vedtak.  
Mens hovedutvalgsmøtet ble avviklet hadde jeg uformelle samtaler med kjente i kretsen, og siden vi på grunn av samkjøring måtte vente på møtedeltakerne, fikk rådmannen og jeg tid til å følge opp samtale om det vi startet på fra morgenen av. Det ble langt på kveld før jeg returnerte heim, så også denne dagen ble det mange timer på jobb.

Fredag hadde jeg bare et møte som var lagt inn i timeplanen. Det var et par med tilhørighet til Selbu som ønsker å flytte hit og starte med egen virksomhet. De var interessert i å kjøpe hus eller bygge i et bestemt område, og med den informasjon som jeg sammen med leder i hovedutvalg for helse fikk, vil vi ha deres planer i tankene om det skulle dukke opp noe som kan være aktuelt.
Ellers ble fredagen brukt til forberedelser til arbeidsmøte i kommunestyret om politisk styringsstruktur i Værnesregionen. Jeg fikk laget «kladd» til innkalling som sekretæren bearbeidet og sendte ut. I det møtet skal jeg ha et innlegg om hvordan jeg opplever at demokratiet blir ivaretatt i det interkommunale samarbeidet. Jeg hadde noen foiler fra tidligere redegjøringer, og med en del endringer og tilføyelser, ble presentasjonen ferdig.
I løpet av NM skal jeg ha et kort innlegg ved åpninga og et innlegg om Selbu som arrangementsbygd på et sponsortreff. Det første innlegget ble ferdig på fredag, og jeg trekker også der fram den enorme dugnadsinnsatsen som legges ned i bygda.
Vi har lenge etterspurt en sak om eierstrategi. Saksbehandleren var på plass i dag, og hun ønsket å få tilbakemelding på måten de ønsket å fremme saken på. Det så ut til å være et greit utgangspunkt for å kunne ta for seg hver enkelt av de bedriftene vi er mediere i . Får vi på plass en grei oversikt, blir det i alle fall enklere for nye politikere og ansatte å få oversikt, og ved rullering blir vi politisk satt bedre i stand til å vurdere om vi forsatt skal være eiere.
Som vanlig var det mye post som ble gjennomgått og nye møteavtaler ble inngått, før arbeidsdagen ble avsluttet i relativt normal tid.

Kommende uke er det vinterferie i skolene i Selbu. Det bidrar til at timeplanen er ganske romslig, og  jeg skal også ha et par dager fri fra kontoret. Jeg er selvsagt å treffe på telefon, men jeg håper dagene stort sett kan brukes til aktiviteter sammen med barnebarn som kommer på besøk.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: