Konferansedager.

De første dagene denne uken har vært hektisk, men det har vært lærerike konferansedager. Selv om kveldene må tas i bruk til nødvendig kontorarbeid, er det verdt å bruke tid på å bli oppdatert  og få nye impulser.

Mandag morgen startet med litt tid på kontoret til å se over post, videresende og besvare. Flere avtaler må stadig vekk endres på grunn av mer presserende oppgaver. Det kan i blant være vanskelig når endringer berører mange personer, så jeg bruker ofte en del tid på oppdateringer for å få på plass nye avtaler.
Siden jeg  ble ordfører har vi annonsert åpne dager der publikum kan treffe sentrale politikere. I 2011 har vi ennå ikke hatt en slik dag, men jeg   fikk laget avtale om en dag i februar med de andre som skal være med. Den dagen skal også leder i hovedutvalg for oppvekst og oppvekstsjefen besøke en av barneskolene  sammen med meg. Jeg fikk forslag til emner vi kan ta opp i forbindelse med skolebesøket fra oppvekstsjefen, og jeg «godkjente» to av temaene, men ba i tillegg om å bli informert om skolens samarbeid med barnevernet. Det er alltid interessant å møte de som jobber ute i enhetene våre.
På formiddagen hadde jeg en avtale med en gårdbruker som ønsker å dele fra en teig fra gården sin. Når noen ber om møter, setter jeg alltid av tid, og prøver å få med saksbehandler og  medpolitikere som kjenner saken godt. Om saken får det utfallet som søkeren ønsker, er det for tidlig å si noe om, men saken er i alle fall godt belyst.
Protokollen fra forrige ukes formannskap og planutvalg var lagt i hylla mi til godkjenning. Sekretæren lager et utkast med referat, og i blant kan det være litt vanskelig å få med alt som blir referert muntlig i møtet. Derfor får jeg den til gjennomlesing før den offentliggjøres.
Vi har ikke eget vaskeri i Selbu etter at det som var i drift, måtte legge ned virksomheten. Det arbeides med å få etablert et nytt vaskeri i de gamle lokalene, og på mandag fikk jeg tilbakemelding om at anbudsgrunnlaget for innkjøp av nye maskiner snart er klart for utsendelse. Det er den kommunalt heleide ASVO-bedriften som har planer om å etablere vaskeri. Håper de lykkes med drifta, og at det vil gi arbeidsplasser til de som trenger litt spesiell tilrettelegging.
Først på februar skal det for andre gang være  gründercamp i Selbuhallen. Forrige gang var for to år siden, og skolene i Selbu og Tydal går også denne gangen sammen om arrangementet. Elevene får oppgaver fra bedrifter og fra kommunene noe de jobber med i to dager før de presenterer resultatet for åpne dører. Forrige gang var det imponerende å se de ferdige produktene, og noe av det ble virkelig brukt  i bedrifter som hadde formulert konkrete oppgaver. Jeg er også denne gangen bedt om å si noen ord når alt skal presenteres, og siden mange dager er tett belagt med møter i nærmeste framtid, valgte jeg å skrive ned noen momenter jeg vil ha med.
Før jeg dro til Selbusjøen Hotell og Gjestegård for å delta på kulturminneseminar, leste jeg epost og attesterte fakturaer. Det var kommet ei påminning om svar på ei omdømmeundersøkelse. Vi har bestilt en forvaltningsrevisjonsrapport på vårt arbeid med omdømmebygging, og i den forbindelse var det sendt ut en undersøkelse som hver enkelt skulle svare på. Jeg gikk raskt igjennom spørsmålene, og besvarte dem etter beste evne.
Kommunen har fått ny hjemmeside, og vi er på facebook og twitter i tillegg til at jeg blogger. Hvordan vi skal bruke de nye mediene, vil bli en aktuell problemstilling.  En ansatt som er med i portalprosjektet i Værnesregionen kom innom tirsdag morgen for å dele  sine tanker om dette med meg. Det er viktig at dette drøftes, slik at vi har klare «kjøreregler»  for hvordan de nye kommunikasjonsmulighetene skal brukes.
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde invitert Selbu og Malvik kommuner og historielagene i disse to kommunene  til et kulturminneseminar på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Ca. 30 personer deltok, og mine forventninger om bevisstgjøring gjennom økt kunnskap, ble innfridd ved hjelp av et variert porgram og gode innledere. Vi fikk høre om hvordan kulturarven kan brukes i samfunnsutviklingen til det beste for næringsliv, lokalsamfunn og befolkning. Vi fikk et innblikk i Kulturminnelovens og i Plan- og bygningslovens vernemuligheter og hvilke utfordringer dette kan skape. En av overskriftene var «Fjern eller vern», og i innledningen til denne bolken fikk vi eksempler på at kulturminner som bevares, får verdi gjennom skjøtsel og tilrettelegging. En informasjon om samisk kulturminneforvaltning sto også på programmet, før vi som siste innledning fikk høre om MIST (Museene i Sør-Trøndelag), og hvordan de kan og bør samhandle med de lokale museene. Det ble stilt mange relevante spørsmål fra  lydhøre og aktive tilhørere, og konklusjonen fra noen av deltakerne var, at dette er noe som bør arrangeres årlig.
Tirsdag kveld var det innkalt til regionmøte i Arbeiderpartiet på Væktarstua . I vår region er Røros, Holtålen, Tydal med i tillegg til Selbu. Alle kommunepartiene var representert, og vi drøftet nominasjon og valgprogram til høstens kommunevalg. Til årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti hadde vi i Selbu utarbeidet forslag om å ha en mer liberal praksis for muligheter til spredt boligbygging i distriktene, og om det meningsløse med at det må være 15 cm snø før vegene kan brøytes i enkelte grissgrente strøk. Det er ikke noe rart at vi ikke  får tilflytting når god dyrkajord nær tettesteder bygges ned, mens vi får nei til å ta i bruk dårlig beitejord til tomtegrunn. Noe av fortrinnene med å bo i distriketet, må være at en skal kunne ha et alternativ til bygging i boligfelt. Får en heller ikke fremkommelige veger, blir ikke lysten til å slå seg ned utenfor de store sentra større. Begge disse forslagene ble støttet av regionmøtet. 
Sist høst sendte noen arbeiderpartiordførere en uttalelse om rovdyrproblematikken til fylkespartiet og partiet sentralt i tillegg til regjering og stortingsrepresentanter. Dette blir nå lagt fram for årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti fra Holtålen. Alle kommunepartiene støtte også denne uttalelsen. Håper vi kan få gjennomslag for disse forslagene som har så stor betydning for alle som bor ute i distriktene.

Onsdag startet årets Selbukonferanse med tema «Omdømme og bolyst». Siden jeg var borte fra kontoret på tirsdag, stakk jeg innom en tur før konferansen startet. Jeg fikk avtalt praktisk organisering rundt formøte til regionmøte i LVK den 1. februar, sendt over forslagene som skal sendes inn til årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti og gjort avtale med leder i menighetsrådet om et møte. Sakspapirene til formannskap og planutvalg kommende tirsdag ble tatt med hjem for gjennomlesing, siden jeg nesten ikke kommer innom kontoret før møtet skal avholdes. 
Årets Selbukonferanse har som tidligere år undertittel, kultur og læring, og i løpet av første dag, fikk vi en fin blanding av god kultur og mange interessante  innledninger. Direktør ved kompetansesenter for distriksutvikling viste til mange gode eksempler på omdømmebygging i kommunene. Han understreket at det var viktig å forankre det en ville satse på, ikke bare i kommunen, men blant alle innbyggerne. For å lykkes med å skape et godt omdømme, sa han at det var viktig å satse på «fyrtårn». Fra Selbu hadde han tidligere blitt informert om vårt arbeid med dette temaet, og han var klar på at vi satset for bredt. Vi nevnte alltid flere ting som vi ønsket å profilere.
Neste innleder var fylkesdirektør i Sør-Trøndelag kommune, Karen Espelund. Hun har for mange  år siden vært ansatt i Selbu, og hadde et meget interessant innlegg der hun tok utgangspunkt i endringene som, etter hennes mening, hadde skjedd i Selbu siden hun jobbet her. Hun så klare endringer på samhold og styrket selvbilde. Dette var heller ikke speiselt for Selbu, men gjaldt generelt for distriktskommunene. Hun opplever at vi går med «rakere rygg»  nå enn tidligere. Styrken for distriktet er blant annet felles verdier og normer, felles språk, felles kultur, fellesskapsarenaer og felles opplevelser. Dette gjør at vi er sterke, men hun stilte kritiske spørsmål til om dette bidrar  til at vi er rause, innkluderende og åpne for annerledeshet?
Marvin Wiseth var neste innleder. Han var skeptisk til om alle virkemidler som brukes i distriktspolitikken virker, og mente at hele Trøndelag er et distrikt i forhold til all aktivitet som etableres på Østlandet. Han pekte også på viktigheten av mangfold og evnen til å skape identitet, trygghet,stolthet og tillit.
Arnfinn Strømmevold fra Røros bidro med kultur og noen betraktninger fra egne erfaringer med  ulike virksomheter.
Trine Haltvik, som er med som trener for Selbu I.L Handball, hadde fått som tema å si noe om å selge bygdakultur for å få økt bosetting, og viktigheten av håndballklubben som omdømmebygger i lokalmiljøet. Hun staret med å vise at hun legger vekt på humør, full innsats og åpenhet som trener. Ellers brukte hun store deler av sitt innlegg på å «forhandle» med Selbu kommune om økt støtte til håndballen gjennom gjensidig nytte i forhold til fysisk  aktivitet blant barn og unge. Jeg opplever at vi allerede har et godt og konstruktivt samarbeid, og mener at dette ikke var arenaen for diskusjoner med kommunen. Trine gjør en fantastisk god jobb med håndballen i Selbu, og når avtalene går ut med kommunen og vårt heleide kommunale selskap, Selbu Energiverk AS, vil vi på nytt vurdere hvilke avtaler vi skal inngå.  Vi er stolte av «Selbudrekin» og setter pris på at de er gode ambassadører for oss.
Siste post på onsdagen program, var  et innlegg av Reidar Almås fra senter for bygdaforskning. Jeg har tidligere hørt fordrag av Almås, og han var som alltid interessant å høre på. Med bakgrunn i forskning la han fram tall på hvor mange i Norge som sjøl betegner seg som bygdafolk, og hvem disse er. Det er i alle fall ikke en homogen gruppe, men alt fra «gruppen» bønder til «døtre» som hadde flyttet tilbake til hjemstedet med barn. Selbu kom sammen med Oppdal ut som beste kommune på omdømme i en undersøkelse han viste til. Det kom av at vi var robuste og hadde «mange ben å stå på». Dette er det motsatte av det vi fikk presentert i det første innlegget fra Kompetansesenteret for distriktsutvikling.
 
Første dag i konferansen, var meget interessant. Innlederne svarte stort sett til forventningene, og jeg ser fram til konferansens andre dag. På fredag skal jeg ha hjemmekontor, og da håper jeg det blir tid til å lese møtedokumenter og besvare post.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: