Nye hjemmesider er åpnet.

Etter den spede begynnelse på  Værnesregionsamarbeidet i 2007, har dette utviklet seg på mange områder, og nå  har fem av kommunene i Værnesregionsamarbeidet fått nye hjemmesider med felles profil. Dette gjør at vi nå kan dra enda bedre nytte av samarbeidet enn det som har vært tilfelle så langt.

Mandag sto forberedelser til ulike møter på min «timeplan» på kontoret. Med bakgrunn i pressemeldinger i forbindelse med åpning av nettsidene til fem av kommunene i Værnesregionen, gjorde jeg ferdig mitt innlegg til åpningsarrangementet.
Neste søndag skal jeg holde appell på Granby i forbindelse med aksjonskveld for pedofiliofrene i Gambia. Siden resten av uken stort sett er belagt med møter og konferanser, startet jeg også forberedelser til dette allerede på mandag og fikk gjort den ferdig på onsdag.
Det var kommet en invitasjon til nasjonalparksenterkonferanse. Sammen med en fra administrasjonen meldte jeg meg på siden dette i høyeste grad er aktuelt for oss som har en stor del av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark innenfor våre grenser. Vi har søkt om å få være med på lokal forvaltning av parken, og nettopp forvaltning er et sentralt tema på konferansen.
I løpet av dagen fikk jeg forespørsel fra en som på sikt ønsker å bosette seg i Selbu. Han etterspurte opplysninger om tomteområder og om forestående salg av kommunale eiendommer, som ble vedtatt i kommunestyret før jul.  Noe kunne jeg svare på direkte, og etter samtale med saksbehandler, ga jeg en mer utfyllende tilbakemelding.
I flere år har vi delt ut selbuskjerf til alle nyfødte i kommunen. Lagret blir heldigvis snart tomt, og jeg tok mandag kontakt med Selbu Husflid for å bestille flere «spesialdesignede» skjerf.
Epost, fakturaattestering, samtaler med rådmann og saksbehandlere ble det også litt tid til i løpet av dagen.

Etter lang tid med hektisk jobbing av prosjektledelse og ansatte i kommunene, ble den nye portalløsningen for Værnesregionen høytidelig åpnet på tirsdag den 11/1. Fem av de samarbeidende kommunene fikk  samtidig nye hjemmesider, og for Selbu sin del er jeg glad for at vi endelig er på «nett» med nye oppdaterte sider. I det siste har ikke de gamle sidene blitt oppdatert slik vi skulle ønske, men håpet er at vi skal følge opp bedre med ny og mer brukervennlig hjemmeside. De som har deltatt i prosjektet fra Selbu, har jobbet hektisk i lang tid, og ansvarlige redaktører fra de enkelte etatene har også gjort en fantastisk god jobb med å finne aktuelt stoff og legge dette ut. Gjennom deltakelse fra mange i organisasjonen i oppstartfasen, har jeg tro på at flere enn tidligere vil ha fokus på å holde sidene ajour. Ansatte har fått et eierforhold til hjemmesiden, og eierskap bidrar alltid til ekstra interesse for å vedlikeholde et godt produkt. Ekstra moro var det at nærings- og handelsminister Trond Giske kom innom for å si noen ord og gratulere med åpninga av de nye sidene. Han var på Rica Hell i forbindelse med Trøndelagsmøtet, og la inn noen minutter i et travelt dagsprogram for å være sammen med oss. Statsråden måtte dra før den offisielle åpninga klokken 11.11 (den 11/1). Siden jeg er leder i regionrådet, fikk jeg æren av å lede hele seansen, si noen ord og i tillegg «trykke på knappen» for å markere åpningen. Pressen var invitert, og denne gangen møtte både lokal og regional presse opp. Vi registrerer at regionale medier er lettere å få ut når sentrale politikere deltar, mens lokale medier fra alle medlemskommunene alltid er flinke til å stille opp når noe skjer.  Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen kom også innom for å gratulere oss. Han understreket viktigheten av interkommunalt samarbeid og syntes at lik profil på hjemmesidene, var ekstra brukervennlig for de som ofte leter etter opplysninger om kommuner.
Flere av deltakerne i vårt åpningsarrangement  hadde deltatt på Trøndelagsmøtet på Rica Hell. Dette møtet er blitt et viktig møtested for politikere, forskningsintitusjoner, offentlig administrasjon og privat næringsliv. Flere statsråder hadde innlegg sammen med mange som har sentrale roller i utviklinga av vår region. Jeg valgte bort dette møtet i år, men fikk gjennom samtaler med deltakere i etterkant bare positive  tilbakemeldinger på konferansen.
Etter lunsj var det innkalt til møte i regionrådet i Værnesregionen. Der fikk vi  informasjon fra lederen i barnevernet. Fem av de samarbeidende kommunene har felles barnevernstjeneste, og for våre kommuner gjelder det samme som flere steder i Norge, antall saker øker stadig. Det er bekymringsfullt, men i sitt innlegg sa barnevernslederen at dette ikke behøvde å bety at forholdene for barna våre har blitt så mye dårligere. Kanskje er terskelen for å varsle blitt lavere, og er det slik, betyr det at langt flere som  trenger det, får hjelp. Fra medlemskommunenes side understreket flere av oss at de må hjelpe oss med ideer til hvordan vi kan forebygge at så mange barn trenger hjelp fra barnevernet. I vårt velferdssamfunn bør vi kunne hjelpe familiene før saken havner hos barnevernet.
 Som neste post på programmet i møtet, kom en representant for Nord-Trøndelag fylkeskommune og en fra Sør-Trøndelag  for å informere om arbeidet med nasjonal transportplan og hvilke frister vi må forholde oss til om vi vil komme med innspill. I egen kommune har vi ikke vært flinke nok til å utarbeide planer og være «på banen» i veisaker. Rådmannen har  bekreftet at dette arbeidet nå vil bli prioritert i planavdelingen.
I Værnesregionen har vi satt i gang et arbeid med å se på framtidig politisk styringstruktur. I tirsdagens møte var en representant fra fylkesmannen til stede og gikk igjennom et notat som er utarbeidet av NIVI analyse. De modellene som er mulige å bruke, er i notatet beskrevet med fordeler og ulemper, og det er foretatt en sammenligning av vertskommunemodellen og samkommunemodellen. Dette er delvis nybrottsarbeid og Kommunal- og regionaldepartementet er interessert i prosessen vår. Heldigvis fikk vi pressentert problemstillingene på en litt forenklet måte i møtet, noe som forhåpentligvis gjør at vi klarer å få en konstruktiv debatt om behovet for politisk styring av hele eller deler av regionsamarbeidet. Prosessen skal nå føres videre i den enkelte kommune og i et  felles kommunestyremøte før vi konkluderer. En prosjektveileder er engasjert, og han presenterte i tirsdagens møte problemstillinger som skal legges fram for kommunestyrerepresentantene til drøfting. Regionrådet sluttet seg til måten å kjøre prosessen på, og kom med noen små forslag til endringer på drøftingstema.
Helt til slutt i møtet vedtok vi møteplan for inneværende år. Et forslag fra administrasjonen ble vesentlig endret siden deltakerne i regionrådet er travle politikere som allerede har mange avtaler for hele året. Vi fikk til slutt snekret sammen en plan, som erfaringsmessig kanskje må endres underveis.
Selv om det var langt over normal arbeidstid da jeg kom heim, gikk jeg igjennom epost og bladde litt i de nye hjemmesidene. Jeg har tidligere bare så vidt sett på forsiden, men det virker som de er greie å finne fram i, og ikke minst ved hjelp av søkemotoren som ligger på åpningssiden. Håper vi kan få tilbakemeldinger fra brukere slik at vi kan forbedre det som ikke fungerer godt, og få vite om de oppleves enkle å finne fram i.

Siden jeg var borte fra kontoret på tirsdag, var det mange eposter som måtte besvares eller videresendes. Det lå flere møteinvitasjoner som enten kunne bekreftes, eller som jeg måtte avtale nye tidpunkt for. I februar er det dialogkonferanse i KS på Oppdal. Denne meldte jeg meg på siden det var interessante tema. Av erfaring vet jeg at de fleste kommuner er representert med ordfører på slike konferanser, og uformell prat med dem er ofte like viktig som innholdet i konferansen. Alle slike invitasjoner blir nøye vurdert ut fra økonomi og nytte, men det er i blant nødvendig med nye ideer dersom drifta skal være rasjonell og vi skal kunne utvikle kommunen vår.
Fremdeles er det flere av medlemskommunene i LVK fra Sør-Trøndelag som ikke har meldt på noen til regionkonferansen i februar. Derfor sendte jeg på nytt en påminning. Eiendomsskatt  på vasskraftanlegg er temaet for konferansen, og det er viktig at alle som blir berørt, kjenner saken som nå snart blir sendt på høring fra departementet.
Hovedutvalg for Helse og Sosial omsorg skal ha møte på mandag, og sakspapirene til det møtet var lagt i hylla mi. Jeg kikket raskt igjennom sakene, og sendte et innspill til «mine» politikere i hovedutvalget.
E-ON har planer for vindkraftutbygging i Selbu. De hadde bedt om et møte med oss i forkant av  grunneiermøte som de hadde  invitert til på onsdag. Formannskapets medlemmer var invitert til kommunens møte, og noen møtte opp sammen med rådmannen og to fra planavdelingen. Vi fikk en presentasjon av vindkraft generelt, om firmaet E-ON og om mulige utbyggingsprosjekter i Selbu. Det er nå i alt tre firma som har presentert sine vindkraftplaner i vår kommune. Neste uke skal formannskapet og styret i Selbu Energiverk på studietur til Åfjord og Roan. Der er vi invitert opp i vindparken på Bessakerfjellet, og en grunneier og ordfører i Roan vil dele sine  erfaringer med oss. Siden vindkraftprosjekter nå ikke skal behandles etter plan og bygningsloven, har kommunen faktisk bare mulighet til å anbefale eller tilrå konsesjon. Det er NVE med Olje- og energidepartementet som ankeinnstans som avgjør det hele. Derfor er det på dette stadiet viktigst for oss å skaffe oss mest mulig kunnskaper om vindkraft og utbyggingsprosesser. På Hitra hadde de utarbeidet konsekvensanalysen før de behandlet saken politisk, og de hadde gode erfaringer fra den prosessen.
Sakspapirer til planutvalg og formannskap ble også ferdige på onsdag. Møtene skal avholdes på Fosen fjordhotell der vi skal starte «studieturen » vår om vindkraft. Siden everkstyret skal reise sammen med oss, fant vi det mest hensiktsmessig å dra tidlig fra Selbu og avholde møte der ute. Dersom vi skulle ha avviklet møtet før avreise, hadde det vært vanskelig å avtale tid for avreise. Det er uansett rasjonelt å legge slike befaringer til møtedager som formannskapsmedlemmene allerede har på sin timeplan, og som tidligere antatt er ikke saklisten alt for omfattende så tidlig på nyåret. Etter møtet med E-ON gikk jeg gjennom sakspapirene til disse møtene.
Jeg har lest i media at flere kommuner må si nei til barnehageplasser i løpet av året. Stort sett har vi klart å finne løsninger for alle som søker, og på forspørsel til oppvekstetaten fikk jeg heldigvis bekreftet at det fremdeles ikke er noen som står uten tilbud. Håper at vi også i år klarer å dekke behovet, selv om det betinger ledige plasser fra høsten av. Ledige plasser betyr reduserte inntekter, og det er vanskelig å planlegge fra høsten av hvor mange som vil søke i løpet av året. Barnehageansatte gjør hvert år en fantastisk god jobb for å prøve å tilfredstille alle som søker på ulike tilbud.

De to siste arbeidsdagene i inneværende uke skal det være eiermøte i Trønderenergi. Dette trenger ikke så mye forberedelser fra min side, og siden jeg er styremedlem, blir det lite nytt for meg.  Det skal uansett bli interessant å få tilbakemeldinger fra eierne på strategier for framtidig utvikling av selskapet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: