Godt nytt år!

Så var nok et år over. Tiden går  fort, og nå har vi startet på det siste året i denne valgperioden. Jeg mener vi har fått gjennomført noe også i siste periode, men ennå ligger mange store prosjekter i «startgropa». Som politiker gjennom mange år, har jeg lært at en må ha tålmod fra politisk ide til ting endelig kan settes ut i livet.

Mandag var det ingen møter på agendaen, så jeg benyttet anledningen til å slå av en prat med flere av de ansatte på rådhuset. I inneværende uke skal vi ha åpent møte om vindkraft. I samtale med tjenesteleder for plan, bygg og – landbruk avklarte vi rollefordelingen for dette møtet. Jeg fikk også tid til en lengre samtale med en av de ansatte ved teknisk drift. Nye Tømra barnehage er bygd som lavenergibygg, og jeg er interessert i å få tilbakemelding på hvordan dette fungerer. De registrerer energiforbruk fortløpende, men har ennå ikke nok erfaring med  ei «feilfri» drift på varmepumpa og andre tekniske installasjoner. Forutsetningene er at vi skal spare energi, men fremdeles har vi ikke brukt bygget lenge nok til å trekke gode slutninger.
I jula leste jeg i adresseavisen om en undersøkelse fra NHO som viste at Selbu er blant de beste regioner i Midt-Norge på et «Nærings NM» i Midt-Norge. Kriteriene er antall nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. Jeg sendte reportasjen fra avisa til Selbu Næringsforum, som vil se på resultatene og undersøke hvilke opplysninger som ligger til grunn. For egen kommune er dette et fantastisk godt resultat, og det vitner om at vi har dyktige ansatte og ikke minst dyktige ledere i næringslivet i kommunen. Tirsdag sendte jeg ut reportasjen til medlemmer i næringsforumet, med en gratulasjon fra kommunen til våre bedrifter som har bidratt til at vi kommer så bra ut på undersøkelsen.
Jeg fikk også besøk av varaordfører. Vi hadde god tid til en lengre samtale. Dette er alltid nyttig, ikke minst siden vi i hele perioden har hatt et fantastisk godt samarbeid på tross av politisk ulikt ståsted. Jeg har i alle fall for egen del fått et godt bevis på at personkjemi er enormt viktig også i et politisk samarbeid.
Flere møter og konferanser skal arrangeres i nærmeste framtid, og noen forberedelser ble gjort til flere av disse. KS skal arrangere dialogkonferanse i februar, og som vanlig er det sendt ut et grunnlagsnotat til drøfting i kommunen. Dette gikk jeg igjennom og satte det opp som referatsak til formannskapet.
Som vanlig kom det flere e-poster, og møter ble avtalt og lagt inn på timeplanen.

Tirsdag hadde jeg avtalt et møte. En bedriftseier kom innom før jul og ba om å få informere meg om virksomheten. Jeg setter pris på å bli holdt orientert både når det er nye utfordringer for stedlig næringsliv og om drifta generelt. Tiden før lunsj ble brukt til dette møtet i tillegg til samtaler med rådmannen og andre i organisasjonen.
Daglig leder i Selbu Næringsforum ringte for å gi tilbakemelding på næringsreportasjen. Vi ble enige om at han tar kontakt med NHO for å få bakgrunnsinformasjon før vi sammen går ut til media med det som ser ut til å være et positivt resultat for næringslivet i Selbu. 
En journalist i Selbyggen tok kontakt for kommentarer på saker som de ønsket å ha med i kommende utgave. Blant annet var det et par saker som de hadde fått fra Værnesregionen. Det er positivt at vi har fått en nyansatt i administrativ stilling der som bruker noe av sin tid på kontakt mot media. Hittil har vi utvilsomt forsømt oss på å informere nok om samarbeidet i regionen. Samarbeid om utfordringer i forhold til samhandlingsreformen innenfor helsesektoren, vil berøre tjenestetilbudet til våre innbyggere langt mer enn det vi i dag samarbeider om.  Derfor er det mer behov for informasjon, og det vil også være langt mer behov for politisk styring i regionsamarbeidet. Det første delprosjektet innenfor helse, skal i Selbu legges fram for behandling i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg i møte i januar.
I løpet av dagen fikk jeg også flere henvendelser på telefon. Noen dreide seg om møteavtaler, og en etterlyste behandling av klage på søknad om scootertur for pensjonistene i Selbu. Denne hadde vi  som referatsak i kommunestyret før jul, og saken skal nå behandles i motorferdselsutvalget i kommunen før den oversendes til fylkesmannen. Håper pensjonistene kan få kjøre en tur inn i nasjonalparken. Det blir etter min mening misforstått vern dersom friske skiløpere skal få oppkjørt løype med scooter og få brakt inn proviant, og  jegere får anledning til å bli fraktet inn i parken med fly, mens de som har tatt vare på naturen slik at den er verdt å verne, ikke skal få en tur inn i de områdene de har brukt og «vernet» i unge år. Fra kommunens side støtter vi klagen, og det har også rådgivende utvalg for nasjonalparken gjort.
I regionrådet i Værnesregionen skal vi behandle et notat som er utarbeidet av NIVI om system for politisk styring i interkommunalt samarbeid. Dette er komplisert, og jeg har brukt mye tid å forsøke å sette meg inn i hvilke muligheter vi har. Så langt er ikke samkommunemodellen tatt inn i kommuneloven, og signaler fra sentralt politisk hold tilsier at den kanskje heller ikke kommer inn i loven med det første. Dermed blir dette bare en forsøksordning fortsatt. Vertskommunemodellen med og uten politisk nemnd er forankret i kommuneloven. I dag driver vi etter vertskommunemodellen, men da uten politisk nemnd. Når vi opplever at det er behov for politisk styring i regionen av oppgaver vi samarbeider om, er mulighetene våre å opprette en eller flere politiske nemnder, eller å søke om forsøk med samkommune. Notatet fra NIVI blir hovedsaken i regionrådsmøtet den 11. januar. Etter behandling der, skal deltakerkommunene drøfte de ulike modellene og komme med uttalelser før kommunestyrene i regionen skal ha fellesmøte for å forsøke å komme fram til en hensiktsmessig styringsstruktur på samarbeidet vårt.

Onsdag var også en dag der jeg kunne få unna kontorarbeid. Blant annet fikk jeg forberedt meg litt til åpning av hjemmesidene til fem av kommunene i Værnesregionen i neste uke. Som leder i regionrådet skal jeg åpne «arrangementet», og jeg synes alltid det er greit å tenke igjennom på forhånd hva jeg skal si i slike sammenhenger.
Flere møter i nærmeste framtid trenger forberedelse, og tid på kontoret betyr også inngående telefonsamtaler om forskjellige saker. De aller fleste henvendelser er greie å forholde seg til, og det er alltid interessesant å diskutere ulike forhold med folk som ikke er direkte involvert i politiske diskusjoner til vanlig.
I budsjettsaken før jul ble det vedtatt en innsparing på 1 % av netto budsjett på flere områder. Det eneste vi ikke vedtok reduksjon på, var helse og sosialsektoren. Sammen med økonomisjefen fordelte jeg innsparingen på mitt ansvarsområde. Jeg fikk også en grei innføring i hvordan jeg sjøl kan gå inn på økonomisystemet for å følge opp budsjettet og slå opp på enkeltposter. Med min yrkeserfaring som regnskapsfører er det ikke så vanskelig å skjønne nye regnskapssystemer, og heretter slipper jeg å bruke arbeidstida til ansatte på økonomiavdelingen når det er noe jeg vil sjekke.
To medpolitikere stakk innom, og vi diskuterte da også innsparinger og deltakelse på kurs og konferanser. Noe bør en absolutt delta i for å få økt kunnskap på enkelte områder, men også for å treffe andre politikere. Skal en utvikle egen kommune, er det verdifullt å kunne høste erfaringer fra andre. Det må heller ikke være slik at det  bare er jeg som heltidspolitiker som har anledning til å dra, men det forutsetter selvsagt at vi må dekke tapt arbeidsfortjeneste i tillegg til deltakeravgift. Når vi foretar nødvendige innstramminger på budsjettet, vil det dessverre gi reduserte muligheter til oppdateringer både for politikere og ansatte.
Etter arbeidstid på onsdag var jeg invitert til Granby Gård for å hilse på regissør og hovedrolleinnehaver i musikkteateret om Belle Gunnes. Dette skal fremføres i mars på Granby, og jeg fikk et lite innsyn i forarbeidene til teaterstykket. Kulturskolen er involvert i oppsetningen både med elever og lærere, og spente unge møtte opp på onsdag for å starte med øvinger.

Selv om avkoblingen fra jobb i julehelga var etterlengtet, er det godt å komme i gang igjen med mange daglige gjøremål. Ukens tre første dager har vært relativt rolige, men mange avtaler for både møter og helgearrangementer er gjort på nyåret, så det blir  nok hektiske dager igjen før skolenes vinterferie gir et lite pusterom i den politiske hverdagen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: