Budsjett for 2011 i havn!

Endelig er budsjettet for 2011 vedtatt i kommunestyret. Det har i år vært en krevende jobb, så vel administrativt som politisk, å få  et driftsbudsjett i balanse. Fremdeles må vi skjære ned på drifta i resten av økonomiplanperioden, om vi ikke får økte inntekter.

Budsjettmøtene er alltid dagmøter, og vi startet mandag med en gjennomgang av borgerundersøkelse og omdømmeundersøkelse som er gjennomført for kommunene i Værnesregionen. Denne gangen var det rådmannen som presenterte resultatene, i tillegg til at alle hadde fått tilsendt rapportene.
Det var også bedt om en redegjørelse for vindkraftplaner som er lagt frem for administrasjonen av flere selskaper , og vi har bestemt oss for at vi snarest mulig skal invitere grunneiere, som er kontaktet av utbyggere, til et informasjonsmøte i kommunen. Tre selskaper har tatt kontakt med litt ulike planer for utbygging i Selbu.
På saklista sto flere referatsaker. Blant annet fikk vi informasjon om et avslag fra fylkesmannen på en scootertur for pensjonister til Schultzhytta i Roltdalen. I denne saken ble det fremmet et forslag som støttet klagen fra Selbu Eldreråd og Selbu Pensjonistforening. Det virker noe menigsløst at pensjonister ikke kan få en tur inn i de områdene de har vært i yngre dager, når det innvilges muligheter til å frakte proviant, til å kjøre opp skispor, og til og med  å bli tatt med inn i området med fly på  jakt. Vi skjønner at det må være strenge restriksjoner i en nasjonalpark, men en slik håndtering av regelverket, oppleves som meget urimelig.
Før vi behandlet budsjettet, sto mange gebyrsaker på kartet. Disse ble enstemmig vedtatt som innstillingen fra formannskapet. For 2011 har vi stort sett bare en økning som tilsvarer deflator på de fleste gebyrer. Budsjettet  for alle  samarbeidsområdene i Værnesregionen, ble vedtatt som innstillingen, men det ble stilt flere spørsmål på grunn av manglende forklaring på store økninger. Både arbeidsutvalg og regionråd i Værnesregionen har påpekt at dette må ble bedre til neste gang vi skal behandle budsjettet, og kommunestyret vedtok det samme.
Behandlingen av budsjett og økonomiplan starter som vanlig med at jeg sa noe generelt om budsjettet før hovedutvalgslederne fikk si litt om sine sektorer. Deretter startet debatten. Det kom inn flere forslag i tillegg til at det var mange punkter i innstillingen fra formannskapet, og det meste ble enstemmig vedtatt. Det var litt diskusjon om sykehjemsplasser, og om når barnehageplanen skal rulleres, og mange hadde generelle betraktninger om gjeldsnivå og utredninger som vi pålegger administrasjonen. Ingen av de som påpekte dette, hadde forslag til reduksjon av investeringer , og det ble heller ikke vist til utredninger som er overflødige. Vi kan bare konstatere at vi har relativt stor gjeld, men økonomiplanen må til enhver tid vise balanse, og politisk strammet vi ytterligere til i forhold til forslaget fra rådmann. Forslag på nedleggelse av Dragsten skole skal vi fatte endelig vedtak om etter at vi får framlagt flere fakta innen 1.mars.
Vi ble akkurat ferdige med møtet til kulturpris og Grete Ingeborg Nykkelmos idrettsstipend skulle deles ut. I år var det redaktøren i vår fantastiske lokalradio Nea Radio, Andreas Reitan, som fikk kulturprisen. Han har i høyeste grad bidratt med formidling av kultur, og radioen er viktig i omdømmebygginga av kommunen. I tillegg blir han ofte brukt som konferansier i ulike sammenhenger, noe han gjør på en fremragende måte. Det er alltid like trivelig å kunne dele ut slike påskjønnelser, og hvert år er det verdige vinnere.
Grete Ingeborg Nykkelmos idrettsstipend ble i år utdelt til Marte Dyrdal og Hanne Setsaas Hoven. Marte fikk stipendet for sin satsing på handball. Hun spiller nå på Selbu I.L. handball sitt elitelag og kjører til Trondheim flere ganger hver uke på trening. Marte spilte tidligere bakspiller, men er nå Selbus førstevalg som strekspiller. Hanne Setsaas Hoven fikk stipendet for sin satsing på friidrett og ski. Hun har konkurrert i mange år, og oppnådd meget gode resultater spesielt i mellom- og langdistanseløp. Etter prisutdelingen ble alle med på et trivelig julemåltid med sang og taler. Helt til slutt tok jeg ei lita økt på kontoret, og det ble nok en gang en lang, litt slitsom men trivelig arbeidsdag.

Tirsdag hadde hovedutvalg for bygdautvikling møte, og de starter alltid sine møte med informasjon fra Selbu Næringsforum. Jeg var invitert til å overvære dette, før jeg fortsatte med kontorarbeid. Sammen med rådmann hadde jeg før lunsj avtalt et møte med en representant for Dragsten Vel. Hun ønsket å diskutere skolen i Dragsten, og mulighetene for at velforeninga kunne få ta over ledige kommunale tomter i grenda. Kommunestyret sluttet seg til hovedutvalgets vedtak, og  ba om en utredning på ulike alternativer for mulig videre drift. Flere av de som bor der, har vært i kontakt med oss. Også onsdag hadde jeg en lengre telefonsamtale med en som tidligere har vært med i kommunestyret fra grenda. Jeg forstår at det oppleves vanskelig når noe en mener fungerer godt, skal endres, men med så få elever som det er i dag, kan en stille seg spørsmål om det blir et godt sosialt miljø for elevene. Dette er mer alvorlig enn pengene vi kan spare ved en nedleggelse. Vi har lovt å komme på et møte til Dragsten innen utgangen av januar, og da skal hele hovedutvalg for oppvekst være med.
Utkast til protokoll fra mandagens kommunestyremøte var ferdig, og jeg leste korrektur før den blir sendt ut til representantene for evt. tilbakemeldinger. Før jeg tok kveld, hadde jeg flere besøk av medpolitikere og innbyggere som ønsket å drøfte saker med meg. Noen av «ønskene» er det helt umulig å innfri, men uansett lytter jeg gjerne til det alle har å si, noe som kan påvirke fremtidige politiske avgjørelser.

På onsdag hadde jeg ingen avtaler før etter lunsj, men med besøk på kontoret og en lengre telefonsamtale fra Dragsten, ble det lite tid til å åpne og besvare post.
Etter lunsj ble jeg invitert inn  i møtet til arbeidsutvalget i Værnesregionen. De fikk en redegjøring fra fylkesmannen på et notat som var utarbeidet av NIVI-analyse i forbindelse med pågående arbeid med politisk styringsstruktur. Dette er en stor sak, som vi visstnok er banebrytende på i nasjonal sammenheng. Like over jul skal vi få det samme presentert i regionrådet, før prosessen starter i den enkelte kommune med informasjon og diskusjon.
Et nyetablert bilverksted ble offisielt åpnet på onsdag, og jeg kjøpte derfor blomster og stakk innom  for å ønske dem velkommen og lykke til. Det er ikke hver dag vi har nyetableringer i Selbu, og derfor er det kjærkomment når noen tør satse.
På slutten av arbeidsdagen var jeg sammen med flere invitert til Granby Gård for å høre om deres planer videre. De gjennomgikk det som hadde skjedd så langt, og det er imponerende hvordan de har klart å få en stadig økende aktivitet i de flotte lokalene i den gamle låven. Utvandringsutstillingen og arbeidet med å kartlegge utvandringshistorien fra Selbu, er hovedfokuset, men et utall andre ulike aktiviteter har funnet sted i de årene de har drevet stedet.

Nå er det snart helg igjen, og selv om det nærmer seg jul, er det noen avtaler på blokka fremdeles. Fredag drar jeg til Oslo for å støtte aksjonen som saueeiere og reindrifta har invitert til i forbindelse med rovdyrproblematikken. Håper vi kan nå fram med noen av våre synspunkter, og ikke minst med at lokale observasjoner må tillegges langt større vekt enn det som er tilfelle i dag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: