Vegkonferanse.

Gode veger har enormt stor betydning for bosetting og generell utvikling i alle kommuner. Derfor er det nyttig å være til stede på en konferanse som tar opp dette temaet, og det er også nyttig å møte folk som er engasjert i samferdselsutfordringene våre.

Før jeg dro til Trondheim på vegkonferanse torsdag morgen, kjørte jeg en tur til Mebond barnehage, som hadde  invitert til utstilling. I år som foregående år, hadde de laget mye fint som var stilt ut i området utenfor barnehagen. Det er like imponerende hver gang å se hvor kreative både ansatte og unger er. Overalt var det flotte «kunstverk» . I barnehagene våre  har vi fantastisk flinke ansatte, og det fortjener ungene våre. Det er de som er framtida vår, og et godt grunnlag lagt i heim og barnehage har stor betydning for framtida.
Etter flere runder med forsøk på å etablere selskap og ansette en person til å være pådriver i arbeidet med FV 705, er vi nå heldigvis kommet godt i gang. På grunn av at vi sjøl jobber med et stort vegprosjekt, valgte jeg å delta i den nasjonale veikonferansen som ble arrangert torsdag og fredag på Rica Nidelven hotell av OFV  (Opplysningsrådet for veitrafikken) i samarbeid med Vegforum Trøndelag.  Tittelen på konferansen var «Veiens betydning for regional utvikling». Til stede på konferansen var stortingsrepresentanter, statssekretær, ansatte i Statens Vegvesen, mange fra næringslivet, poltikere og  administrasjon fra kommuner og fylkeskommuner, entreprenører og flere som er opptatt av samferdsel.
Statssekretæren startet dagen med å si hva regjeringa har gjort, og noen signaler om hva som er planlagt fra deres hold for å stoppe forfallet i vegnettet. Det ble flere ganger kommentert at dette ikke var et «alt for ambisiøst» mål. Det er i følge flere undersøkelser er stort forfall som  må taes igjen, men det blir alltid i mine øyne noe urettferdig å bare laste dagens regjering for den dårlige standarden vi har på vegene våre. Statssekretæren viste til at de brukte mere penger på veg enn tidligere regjeringer, og selv om dette ble forklart av opposisjonen med at vi nå disponerer økte rammer, er det ingen tvil om at forfallet på vegettet ikke har oppstått bare i de 5 siste årene. Derfor må nok alle partier ta sitt ansvar for denne utviklingen.
Første dag var det innlegg om samfunnsmessige gevinster av å forbedre vegettet, og  et av hovedbudskapene der var at vi ikke må se på investering i infrastruktur som en utgift, men som en omplassering fra likvide verdier til realverdier. Flere kom inn på at i statsbudsjettet betraktes alle midler til  investeringer som en utgift det enkelte år, og at dette dermed vanskeliggjør en helhetlig satsing på infrastruktur.
Fra OFV fikk vi presentert en statistikk som viser ulike fakta om veg i landet vårt. Her kunne en se på hvor svingete og hullete vegen er, vegredde  og flere opplysninger som gir oss kunnskaper hvordan forholdene er rundt om i landet vårt. På agendaen sto også en paneldebatt mellom samferdselspolitikere. Der kom det som vanlig ikke frem så mye nytt. Det er samme argumentasjon både fra posisjon og opposisjon i slike debatter, med for lite satsing fra regjeringspartiene, og vilje til å satse langt mer fra de som i dag er i opposisjon. I flere av innleggene i konferansen ble det presentert ulike måter på finansiere vegutbygging på. Det ble sagt at samferdselsministeren har signalisert at også dagens regjering er åpne for å se på mulighetene for mer privat deltakelse i vegprosjekter. I dag er det statlige midler og bompenger som finansierer det meste. Det er erfaringer fra noen få OPS-prosjekter allerede (offentlig – privat samarbeid), og  det er både positive og negative erfaringer med slik utbygging. Erfaringer kan bidra til at dette blir en god måte å få mer helhetlig utbygging på, og  ikke minst totalt mer penger til å høyne standarden på vegnettet.
Før lunsj var det to forskere som sa noe om hvilken påvist betydning bedre veg har for å skape levende og sterke regioner med flere arbeidsplasser. Det var forsket på områder med nye vegforbindelser, og det var ikke entydig at den nye vegen hadde hatt en positiv effekt på lokalsamfunnet. Fra næringslivet ble det både generelt og gjennom et konkret eksempel vist til betydningen av sikre og effektive norske veger. Derfra var et entydig budskap. Vi er ikke konkurransedyktige i et internasjonalt marked dersom vi i tillegg  til at vi har et høyt lønnsnivå, også har høye transportkostnader. På slutten av den første dagen, var det avsatt et par timer til befaring i Trondheim. Dette var en interessant tur der vi fikk se nye veger, høre om planer, se igangsatte vegarbeider, men også se og høre om begrensninger og vanskeligheter som en følge av dårlige grunnforhold.
I løpet av torsdagen fikk jeg telefon fra Selbyggen om å gi en kommentar på eldremilliarden som regjeringa har tilleggsbevilget for 2010. For oss i Selbu vil nok de økte tilskuddsatsene til utbygging av omsorgsboliger bety mer enn det engangsbeløpet som kommer, men alt vil bidra til å bedre forholdene i eldreomsorgen.

Fredag startet konferansen med et innlegg fra generalsekretæren i den portugisiske vegforeningen. Han viste oss bilder som dokumenterte en enorm bedring på vegnettet i Portugal, og han fortalte også om ulike måter de har brukt for å finansiere utbygginga. Før fylkeskommunene slapp til med sine innlegg, fikk vi presentert pågående arbeid med minstestandarder i regi av Statens veivesen Vegdirektoratet. Siden fylkeskommunene nå har fått ansvar for langt større deler av vegnettet, ble det fra deres side uttrykt misnøye med at de ikke var med i dette arbeidet. Det har jeg full forståelse for. Skal de kunne ivareta sitt ansvar, bør de utvilsomt kunne si noe om nødvendig standard. Både fra Sør- og Nord- Trøndelag fylkeskommuner fikk vi en betraktning på deres nye rolle som regionale utviklingsaktører med langt større ansvar for veg enn tidligere.
For oss som nå er godt i gang med prosjektet «Fra fjord til fjell» (FV 705 og FV 31 til Røros) var det ekstra interessant å få presentert to prosjekter som vi kan dra nytte av. «Ei tim’ te’ by’n» har vi fått presentert tidligere, og der er det utført et fantastisk godt arbeid. De har vært dyktige på planlegging, påvirkning på bevilgende myndigheter og på informasjon, og heldigvis får vi dra nytte av deres erfaringer. Vår daglige leder har allerede vært i kontakt med daglig leder i dette prosjektet. Det andre prosjektet vi fikk informasjon om, var Nordøyvegen i Møre og Romsdal.  Denne vegen kommer til å gi mange øyer fastlandsforbindelse, og bompengesatsen vil bli høy. Dette var folk villige til å bidra med for å få  langt bedre kommunikasjonsmuligheter. Næringslivet hadde her som på Fosen gått inn med til dels betydelige beløp i et utbyggingsselskap.
Vegforum Trøndelag sin høstkonferanse ble avviklet i forlengelse av den nasjonale konferansen på fredag. Denne startet med at to samferdselspolitikere fra Sør- og Nord-Trøndelag ble intervjuet av lederen i vegforumet. Begge Trøndelagsfylkene er blant de beste i landet til å prioritere veg, og de fikk spørsmål om hva som er planlagt videre i vår region. Sammen med tre andre hadde jeg fått i oppgave å forberede et innlegg om hva vi kan gjøre for å skape mer enighet og slagkraft i Trøndelag og Midt-Norge. Vi fikk noen minutter til innledning og en mulighet til å komme med en sluttkommentar. Det var noe ulik tilnærming fra innlederene, og etter lunsj på fredag  er det også erfaringsmessig ikke enkelt å engasjere en forsamling.
En representant fra Skanska hadde et innlegg  om hvordan han så for seg en ideell utbyggingsprosess. Han som flere andre påpekte viktigheten av at entreprenørene ble trekt tidlig inn i planprosessen. De har erfaringer som det er verdt å ta med seg før endelige planer er ferdig utarbeidet. Helt til slutt var det en debatt mellom stortingspolitikere, en fylkespolitiker, en entreprenør og lederen i Vegforum Trøndelag. Denne debatten dreide seg også om ulike måter å finansiere veg på for å få mer veg ut av pengene.  
Det var en nyttig konferanse. Især 2.dag ga mange gode tips til  oss som er i gang med et så stort vegprosjekt, men også til meg som partipolitiker med muligheter til å påvirke sentrale beslutningstakere.
Etter å ha vært en «snartur»  heimom, kjørte jeg til Eldresenteret for å delta på 20 årsjubileum i HLF Selbu & Tydal Hørselslag. Mange var samlet for å markere jubileet. En fra fylkesorganisasjonen var til stede og informerte om mye jeg ikke visste fra før. Det var to skrivetolker som fulgte hele arrangementet. Dette er uten tvil et veldig godt hjelpemiddel som ikke er godt nok kjent. Det er NAV som bidrar med denne støtten, og tolkene gjorde en fantastisk jobb. I løpet av kvelden ble det vist fine lysbilder, og det var trivelig trekkspillmusikk med gamle kjente melodier som vi kunne synge med på.

Siden jeg har vært borte et par dager, var det over 30 eposter som ikke var åpnet. Lørdag tok jeg derfor fatt på disse,  svarte på noen og videresendte både til medpolitikere og administrasjon. Blant annet fikk jeg tilsendt en evalueringsrapport som tok for seg lønn, regnskap og skatt som vi samarbeider om i Værnesregionen. Ansatte var spurt, og det var litt varierende tilfredshet med samarbeidet, men de aller fleste mente i alle fall at vi ikke burde reversere den nye organiseringa. Rapporten står på saklista til regionrådet den 1. desember, og jeg vil også sørge for at den blir sendt ut til representantene i kommunestyret.
Jeg sendte utkast til forslag til behandlingen av budsjettet i administrasjonsutvalget til en medpolitiker, siden vi sannsynligvis ikke får noe tid sammen før møtet på mandag, og et par tilbakemeldinger på budsjettforslaget til formannskapet lå i «postkassen» min.
Dokumenter til planutvalg, formannskap og styremøte i Trønderenergi ble gjennomgått i helga, så også disse fridagene ble brukt til politisk arbeid. Når det er ekstra travle perioder, må også helgedagene brukes.
Søndag kveld spilte «Selbudrekin» eliteseriekamp mot Flint. Det var fullsatte tribuner, og vi som var publikum hjalp til så godt vi kunne. Likevel ble det etter en meget spennende kamp, tap for hjemmelaget. Jeg har sett alle hjemmekampene, og de spiller bedre og bedre for hver kamp som går. Derfor ser jeg fram til nye serierunder over jul.

I kommende uke skal formannskapet behandle budsjettet for 2. gang og lage innstilling til kommunestyret. Erfaringsmessig blir vedtakene fra hovedutvalgene innarbeidet i formannskapets innstilling, så det blir sannsynligvis ikke så store overraskelser i torsdagens møte.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: