Fine vinterdager.

Denne uken har det vært et fantastisk fint vintervær. Litt glatt er det på veiene, men det er noe som hører vinteren til, og som en må ta hensyn til når en ferdes i trafikken.

Mandag sto ikke et eneste møte på agendaen, og jeg startet dagen med samtaler med ansatte. Først fikk jeg en gjennomgang av beregningen av eiendomsskatt på verker og bruk for 2011. Deretter tok jeg kontakt med økonomisjefen som lovte å skaffe mer opplysninger om hvordan vi kan bruke tilskuddet til nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Spørsmålet er om vi må bygge nytt eller om vi kan få det til ombygging av lokaler vi allerede har. Av svaret vi fikk fra fylkesmannen, er det litt vanskelig å si om vår ombygging fra kontorlokaler til sykehjemsplasser kan få tilskudd, men det er verdt å følge  opp saken. Vi snakket også om kommunenes økonomiske situasjon generelt, og om vår rolle som eier av Selbu Energiverk. Jeg har planlagt å ha et eiermøte i energiverket før neste årsmøte, og da får vi ta stilling til en eierstrategi for selskapet.
Før lunsj besøkte jeg Selbu Næringsforum og stakk innom redaksjonen i Selbyggen. En journalist derfra hadde spurt etter meg for å få en kommentar på investeringsmidler til ferdigstillelse av uteområdet ved Selbu Ungdomsskole. Representanter fra skole og foreldre hadde tatt kontakt for å få en omtale av prosjektet, og vi har allerede i formannskapets første behandling av budsjettet, bedt om nye kostnadsberegninger som innkluderer dugnadsinnsats fra foreldre og andre i nærmiljøet.
Etter lunsj forberedte jeg et innlegg til fredagens konferanse i vegforum Trøndelag. Jeg skal der sammen med flere si noe om hva vi kan gjøre for å skape mer regional enighet og slagkraft i Trøndelag og Midt-Norge. Dette er det vanskelig å finne svar på, siden vi fra hver vår kant av fylket ser store utfordringer i forhold til samferdsel for å kunne få økt bosetting, og for å få gode rammebetingelser til næringslivet. Derfor brukte jeg litt ekstra tid for  å finne noe «fornuftig» å si. Om det blir et viktig bidrag til debatten, får andre vurdere.
Et team fra NRK-Trøndelag kom innom for å lage et opptak til Midt-Nytt i forbindelse med rådmannens forslag om å legge ned Dragsten skole. Det er ikke alt for ofte at de kommer til kommunen for å lage reportasjer, men  når de kan fokusere på forhold som kan være konfliktfylte, tar de gjerne turen opp hit. Vi har flere ganger forsøkt å få dem til å lage  et innslag om  den årlige grilldagen for pensjonister, men en gladmelding er nok ikke interessant.
Leder i hovedutvalg for oppvekst stakk innom kontoret for å snakke litt om tirsdagens møte i hovedutvalget. Der skal budsjettet behandles, og hun var forberdt på at det kunne komme mange tilhørere. På tirsdag viste det seg imidlertid at det kun var lokalavisen Selbyggen som var til stede under forhandlingene.
Arbeidstilsynet har gjennom en større undersøkelse i mange bedrifter, også vært i Selbu kommune. Mandag fikk rådmann og ledergruppene, verneombud og personalansvarlig en foreløpig gjennomgang av en rapport som blir fremlagt med bakgrunn i undersøkelser de har gjort. For oss som folkevalgt er det greit å få en slik gjennomgang. Jeg tror vi har ivaretatt det meste gjennom reglementer, men det avhenger av den enkelte arbeidstaker og leder om ting følges opp. Det er i alle fall nyttig å bli «sett i kortene» fra noen eksterne. Da vet vi hva vi bør forbedre oss på.
Det første av tre hovedutvalgsmøter med budsjettbehandlinger ble avviklet på mandag. Jeg ble informert om vedtakene mandag kveld, og noe jeg er glad for, er at de fleste vedtakene var enstemmige. På et av punktene  der de ikke stemte sammen, var også innholdet stort sett likt.

De to andre hovedutvalgene hadde møter på tirsdag. Hovedutvalg for bygdautvikling startet tidlig med sitt møte, og politikere derfra kom innom kontoret for å informere meg om deres mulige forslag. Hovedutvalg for oppvekst hadde møte senere på dagen, og noen av dem traff jeg etter lunsj.
Før jeg gikk i møte i kontaktutvalget for skogbruket i Neadalen, forberedte jeg kveldens gruppemøte med å ta ut diverse dokumenter og kopiere dem til alle representantene.
Minst en gang hvert år arrangeres det møte i kontaktutvalget. De som deltar der er sentrale aktører i skogbruksnæringa i Neadalen. I tillegg er ordførere og politikere som har ansvar for skogbruksnæringa, invitert til møtene. Det som behandles er aktiviteten i skogbruket i inneværende år i forhold til avvirkning, planting, marberedning, ungskogpleie og tynning. Det viser seg at spesielt ungskogpleie ikke blir fulgt opp. Dette kan skyldes redusert tilskudd til dette arbeidet, men også manglende initiativ fra skogeierne. Tilskudd til skogkultur fra fylkesmannen, NMSK-midler, er redusert fra 2009 til 2010, og det gjenspeiler seg på aktiviteten. For å opprettholde verdien av skogen, er det uhyre viktig at det plantes i  hogstområder, og at det ryddes i felt slik at det blir gode vekstvilkår.  Disposisjon av rentemidlene fra skogavgiftsfond sto på agendaen, og dette ble vedtatt som foreslått fra skogbruksansvarlig i de to kommunene. Hvert år søkes det om NMSK-midler. Utkast til søknad ble vedtatt, og her prøver vi å utløse mer midler enn vi fikk tildelt for 2010. Det trengs for å få stimulert til nødvendig ungskogpleie. Allskog hadde tidligere en ansatt i dalføret. Nå må vi dele en stillingsressurs med flere kommuner. Denne personen er relativt ny i stillingen, og han ble  presentert for forsamlingen. I noen måneder nå er det en ansatt i Allskog som er i Selbu for å være pådriver overfor skogeierne i forhold til skogkulturtiltak. Han ble også presentert . Ut i fra tilbakemeldinger gitt i møtet, er det klart at det er behov for tett oppfølging og motivasjon. Det var et interessant møte som jeg også har deltatt i tidligere år. Skogbruket og videreforedling av tre har enormt stor betydning for Selbu, siden vi er den største skogkommunen i Sør-Trøndelag.
Etter at jeg kom tilbake til kontoret, leste jeg epost og tok noen telefoner til folk som hadde prøvd å nå meg mens jeg var på møte. Jeg gjorde avtaler om møte i LVK og om en uttalelse vi har sendt til gjennomlesing til flere ordførere om rovdyr.
Før jeg dro til møte i rådet for Peder Morset folkehøgskole, kom kommunelegen innom kontoret. Vi snakket litt om kommunens ansvar for forebyggende helsearbeid sett i sammenheng med pågående arbeid med arealplanen. Etter ny helselov er kommunene tillagt et større ansvar for forebygging, og det må hensyntas i alle sektorer og i alt planleggingsarbeid.
I rådsmøtet var det en sak som tok det meste av tiden. Det var forslag til budsjett. Vi uttalte oss om rammene for 2011 og fram mot 2017 ut i fra de forutsetninger vi kjenner i dag. Styret skal så behandle detaljbudsjettet for 2011,  før vi på nytt får det til endelig vedtak i desember. Også ved folkehøgskolen er det trangere økonomiske rammer enn vi har hatt tidligere, og der som andre steder, er det en møysommelig prosess å få forståelse for reduksjoner.
Tirsdag kveld hadde vi gruppemøte i Ap/SV. Der drøftet vi kommunens budsjettet for 2011 med bakgrunn i rådmannens forslag, formannskapets forslag og vedtak i hovedutvalgene. Både hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for bygdautvikling og drift avviklet sine møter på tirsdag. I hovedutvalg for oppvekst var det meste enstemmig, men opposisjonen ønsket ikke å se på barnehagestrukturen før perioden for gjeldende barnehageplan utløper. Fra vår side signaliserte vi at rådmannen kan få starte beregningene, og utrede  forhold rundt alle barnehagene våre. Flertallet i hovedutvalget ba om en utredning i forhold til bygningsmessige kostnader, egnethet som barnehage, utemiljø og driftskostnader. I gruppa ble vi enige om å legge inn i forslaget fra hovedutvalg for oppvekst at den utredingen det er bedt om, må legges til grunn for en rullering av barnehageplanen innen utgangen av 2011. Vi føler ikke at det er forsvarlig å vente med å ta stilling til fremtidig barnehagestruktur helt til 2013 med de konsekvenser det kan få for økonomien vår. I det andre hovedutvalgsmøte sto hele utvalget bak forslag og enstemmige vedtak.

Onsdag hadde jeg ingen møter og kunne derfor starte arbeidet med å redigere et forslag til formannskapet. Jeg la inn flertallsvedtak med noen redigeringer som vi ble enige om i gruppemøtet. Det er i utgangspunktet ulike forslagsstillere til vedtak i hovedutvalgene, og siden jeg utformet et «samleforslag», må dette selvsagt diskuteres med opposisjonen. Av erfaring vet jeg at forberedelser letter arbeidet i formannskapet. Det er enklere å forholde seg til noe skriftlig enn å utforme alt i møtet.  Utkastet til forslag sendte jeg til representantene i flertallskonstellasjonen og fikk noen tilbakemeldinger, men venter flere i løpet av helga.  
På mandag skal det være møte i administrasjonsutvalget. Før lunsj forberedte derfor jeg et forslag til dette møtet, og gjennomgikk sakene som skal behandles.
I løpet av ettermiddagen hadde jeg telefonsamtaler med noen fra  gruppa, og jeg fikk også besøk på kontoret.

De to siste dagene denne uken skal jeg delta på veikonferanse i Trondheim, og fredag kveld er jeg invitert til 20 års jubileum i Selbu & Tydal hørselslag. Håper i tillegg at det i helga blir tid til å være ute og nyte det fine førjulsværet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: