Besøk på sykehjemmet, eldreråd og planarbeid.

Ei ny uke er over, og heldigvis var det såpass mye tid som ikke var belagt med møter, at jeg kunne ta en tur til Selbu Sykehjem for å være sammen med beboerne og slå av en prat med ansatte.

I forrige uke fikk jeg kopi av et brev fra pårørendeforeninga ved Selbu Sykehjem. De informerte om sitt arbeid, og påpekte forhold ved sykehjemmet som de mener bør endres. Jeg har allerede drøftet dette med ansatte ved sykehjemmet, og innspillet vil jeg også videreformidle  til helsepolitikere.
Fra Selbu & Tydal hørselslag fikk jeg for en tid tilbake invitasjon til å delta i 20-årsjubileum den 19. november. I utgangspunktet var jeg opptatt med private gjøremål, men jeg fikk ryddet litt i timeplanen og ga tilbakemelding på torsdag om at jeg kunne delta.
Kommunens eldreråd har møte før alle møter i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Denne gangen var budsjettet hovedsaken, og jeg hadde heldigvis tid til å delta sammen med dem en times tid. De ga uttrykk for at de satte pris på min orientering, og jeg er ikke i tvil om at noen fra politisk eller administrativ side bør være til stede på disse møtene. Det er mange ting å informere om som ikke står i saksdokumentene, og det er også greit å kunne stille spørsmål som enten kan besvares i møtet eller undersøkes til en senere anledning . For egen del er det også nyttig å treffe nye folk å få innspill på ting som danner grunnlag for våre vedtak, men også få tilbakemeldinger på ting som de opplever fungerer dårlig.
Enkelte torsdager inviteres det til hyggestund i aktivitetsstua ved Selbu Sykehjem. Det er lenge siden jeg har besøkt dem, og siden jeg også har en nær slektning som bor der, valgte jeg å delta på ei trivelig hyggestund. Det var aktivitører fra kommunen som ordnet med det praktiske. Diakon fra kirkestua holdt en kort andakt, og vi sang flere kjente sanger sammen. Dette er også et av mange fine tiltak for våre beboere, og for at dagene ikke skal bli alt for ensformige, trengs det litt «krydder» i tilværelsen. Mens jeg var der nede, snakket jeg  med noen av personalet. De understreket at de trivdes godt med arbeidet sitt på tross av at det er trangt og travelt. Noe av det som jeg fikk tilbakemelding om, videreformidlet jeg direkte til Helse og Sosialsjefen. Dette var blant annet at de ønsket å beholde den organiseringa som i dag er ved BRA-avdelingen, med en person som delvis administrerer, men også jobber ute i avdelingen. Jeg har aldri vært i tvil om at ansatte gjør sitt beste for at brukerne av tjenestene våre skal ha det bra, og noe annet får jeg heller aldri tilbakemelding om.
På veg tilbake til kontoret traff jeg en tidligere ansatt som var skuffet over manglende tilrettelegging for de som ikke klarer å fungere fullt ut i jobben sin. Dette vil jeg ta opp i administrasjonsutvalget, og jeg videreformidlet også dette til Helse- og sosialsjefen, siden det var denne avdelingen det gjaldt. Han inrømmet at vi nok ikke var flinke nok til å tilrettelegge. Vi er en IA-bedrift, og vi trenger alle som kan bidra med noe, så her virker det som om vi har noe å gripe fatt i. Tilbakemeldingen er så langt ikke kommet fra flere enn to tidligere ansatte, men jeg vil uansett undersøke saken nærmere.
Etatsjef for Bygdautvikling hadde lagt igjen en beskjed til meg på svareren mens jeg var på sykehjemmet. Han har laget en høringsuttalelse på ROU – Fylkeskommunens arbeid for vekst og nyskaping. Et utvalg har vært i arbeid for å vurdere hvordan fylkeskommunen løser sin rolle som regional utviklingsaktør i samarbeid med de viktigste samarbeidspartnere i fylket. Formålet med arbeidet var å skaffe bedre kunnskap om årsakssammenhenger i virkemiddelbruk og måloppnåelse, samt om fylkeskommunen som utviklingsaktør. Dette ble vi bedt om å uttale oss om, og siden høringsfristen er kort, blir det fra vår side en administrativ uttalelse som jeg kom med noe tilleggspunkter til. Vi har også fått klarsignal fra fylkeskommunen om at vi kontinuerlig kan komme med innspill til dem på dette temaet. Det vil selvsagt bli gjort, siden deres håndtering av disse midlene har stor betydning for utviklinga både i egen kommune og i regionen.
Sent torsdag kveld ble jeg invitert til telefonkonferanse i Arbeiderpartiet. Dette skjer noen ganger, og det er selvsagt bare en enveis samtale der vi blir informert om ulike ting. Denne gangen fikk vi forhåndsvarsel om at det fredag morgen ville bli offentliggjort at de ville øke overføringene til kommunene med 1 milliard kroner, at de ville legge fram et forslag til verdighetsgaranti for eldre, og at de ville foreslå å øke tilskuddene til sykehjem og omsorgsboliger. Bakgrunnen for at de gjorde dette, var mange tilbakemeldinger fra partirepresentanter ute i kommunene. Jeg har også både dirkete til departementet etter en tidligere telefonkonferanse, og på Arbeiderpartiets diskusjonssider klart gitt uttrykk for hvordan situasjonen oppleves. Det er selvsagt ikke bare mine innspill som er hensyntatt, men unnlater en å informere om hva vi sliter med, kan en heller ikke vente å nå fram. Økningen i overføringene ble det presisert var et engangsbeløp, og det kan derfor være noe uforsvarlig å øke driften med det beløpet som vil tilfalle oss. Da kan vi måtte skjære ekstra neste år. Uansett hvordan vi vil bruke de ekstra midlene, må vi være klar over at det kan få konsekvenser i kommende år.

Før arbeidsmøtet i planutvalget på fredag, rakk jeg å lese litt i  saksdokumentene til hovedutvalgsmøtene som skal gjennomføres over helga. Planutvalget var  innkalt til arbeidsmøte i forbindelse med rullering av arealplanen. Arbeidet er godt i gang, og vi har forlengst vedtatt planstrategien. Det ble et interessant møte med mange innspill fra medlemmer i planutvalget. Vi har gått ut og informert om planarbeidet, og vi har fått inn over 70 ulike innspill. De fleste av disse gjelder hyttefelt, både eksiterende og nye, men det var også noen på bolig og andre formål. Blant annet har vi fått henvendelser om vindkraftplaner i kommunen. Dette fikk vi en egen presentasjon av. Vi har tidligere et vedtak på at vi ikke ønsker vindkraftutbygging i Selbu, og fylkeskommunen har også i sin plan for vindkraftutbygging vedtatt at det ikke skal være vindkraftanlegg i innlandet. For oss i planutvalget er det uansett nyttig å vite hva vi i tilfelle fortsatt sier nei til, om vi opprettholder tidligere vedtak. Det skader aldri å skaffe seg mest mulig kunnskap.
Planutvalgsmøtet ble ikke avsluttet før arbeidsdagen nesten var over, og jeg fikk derfor bare litt tid til å se på epost og jobbe videre med presentasjonen jeg skal ha på møtet i Trøndelag Veiforum neste uke.

Søndag kveld dro jeg til Vikvarvet for å se på en revy som til da hadde vært kjørt for fulle hus 3 ganger. Vi kom en halv time før forestillingen skulle begynne, og det var bare så vidt vi fikk plass. Det var en kjempefin revy, der det meste var skrevet av ungdommer, og der ingen på scena var over 24 år. Alle jeg snakket med, var imponert over flinke sangere og skuespillere, og det var både morsomme og alvorlige innslag. Det er bare å ta av seg hatten for alt som dyktige ungdommer klarer å få til. Gratulerer med nok en flott revy!

Kommende uke skal budsjettet behandles i alle hovedutvalg, før den endelige behandlinga i formannskapet den 25.november. I år har vi større utfordringer enn på lenge, men det er vår oppgave som politikere å ta de vanskelige valgene. Uansett kan vi på sikt ikke bruke mer penger det enkelte år enn vi får inn.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: