Styremøte og kontordager.

Sist helg kom vinteren for alvor. På altanen heime var det kommet over 40 cm nysnø fra fredag kveld til søndag kveld. Det blir fint og lyst når snøen har lagt seg, og jeg ser gjerne at det blir stillt og kaldt i tida fram mot jul.

Mandag morgen dro jeg til Tunga på styremøte i Trønderenergi. På vegene var det fint snøføre, men turen tar uansett litt lengre tid i vinterhalvåret. I møtet behandlet vi konsernrapporten pr. september. Prognosene for 2010, har bedret seg betraktelig siden siste rapportering, og i en slik bransje er det ikke enkelt å forutsi hvordan resultatet vil bli.  Resultatet av vasskraft- og vindkraftproduksjon bestemmes mye av værforhold, og på lang sikt er det umulig å ha sikre prognoser. På alle styremøter har vi diverse informasjoner om bl.a. status i nettfusjonen og om utenlandssatsinga. Denne gangen var det også flere vedtakssaker, så hele dagen gikk med til styremøte.

Tirsdag morgen hentet jeg post som var lagt i hylla mi. Der var det protokoller, brev og sakspapirer til hovedutvalgsmøter. Før jeg deltok i et møte om en personalsak jeg var kontaktet om, rakk jeg å rydde litt i papirer og i mailboks. Sammen med rådmann, personalsjef og hovedtillitsvalgt gikk vi  igjennom henvendelsen fra en tidligere ansatt og trakk en konklusjon. Jeg lovte selvsagt i en telefonsamtale å gi tilbakemelding, og derfor skrev jeg etter møtet et svarbrev.
Selbu Næringsforum er nå kommunens næringsapparat, og derfor har styreleder og daglig leder der møter med rådmannen og meg en gang i blant. Dette er uformelle møter der vi drøfter ulike sider av samarbeidet og forventninger fra begge parter. Etter lunsj  hadde vi avtalt et slikt møte, og vi skal over jul starte evalueringen av samarbeidet. Dette er nedfelt i samarbeidsavtalen vår, og i styremøtet i forrige uke, ble vi enige om å ha ekstern bistand i dette arbeidet.
Jeg fikk besøk på kontoret av et partimedlem som ville ha en prat med meg. Det er nyttig å få innspill fra andre enn de jeg til vanlig samarbeider med, og ikke minst betyr det mye for meg å kunne «lufte» noen tanker overfor noen som ser på oss fra utsiden.
Rektor ved Peder Morset folkehøgskole tok kontakt for å informere meg som leder i Rådet om noen saker, og klargjøre sakliste til møtet som skal være kommende tirsdag. Etter at jeg kom heim,  leste jeg dokumenter som var tilsendt meg om det pågående budsjettarbeidet ved skolen.
Fakturaer til attestering og saker i saksbehandlingssystemet ble gjennomgått i løpet av dagen. Flere av sakene jeg får til orientering, følger jeg opp med spørsmål til saksbehandler, og noen videresender jeg for oppfølging. Tirsdag avsluttet jeg arbeidsdagen på kontoret til stengetid i kommunen, men skrev i løpet av kvelden noen eposter til medlemmer i gruppa mi om saker som er til behandling.

Onsdag var det også bare et avtalt møte på timeplanen, og derfor fikk jeg tatt etter all epost som ikke var åpnet, og gitt svar der det var nødvendig. I lengre tid har jeg hatt diverse saker oppført på blokka mi som jeg ønsket å stille spørsmål til administrasjonen om, og heldigvis var de fleste jeg forsøkte å nå, til stede. Jeg snakket med plansjefen om innspill på vindkraft, og et møte vi begge skal delta i. Miljøansvarlig avla jeg også et besøk for å snakke litt om hvordan vi kan dra nytte av fylkets miljøbuss, og fra etatsjef for Bygdautvikling fikk jeg bekreftet at en lenge etterspurt gjenoppbygging av veglyset ved Øverbygda skole nå var på gang. Det var sendt ut forespørsel til Selbu Energiverk om de kan ta på seg dette oppdraget.
På bakgrunn av store utfordringer med rovdyr og en forestående behandling av en stortingsmelding om nye bestandsmål for ulv og bjørn og om nødvergeretten for hund, fikk jeg i dag tilsendt en epost fra ordfører i Holtålen. Han hadde fått innspill fra et landstyremedlem i USS, og vi ble enige om å lage en felles uttalelse i denne saken. Jeg har også bedt om et møte med flertallsfraksjonen i stortingskomiteen, og oppfordret flere samarbeidende ordførere til å bli med. Jeg er utfordret på å lage utkast til uttalelse siden vi har jobbet mye med slike saker i kommunen, og har også tidligere sendt et generelt innspill på rovdyrpolitikken til departement og stortingspolitikere.
Alle hovedutvalg skal behandle budsjett i neste uke, og dokumenter til to av utvalgene var lagt i hylla mi i dag. Jeg kikket raskt igjennom de andre sakene som skal behandles, og hadde kontakt med hovedutvalgsleder for sektor oppvekst.
Etter lunsj fikk jeg besøk på kontoret av en venn og tidligere politikere. Han er flink til å stikke innom kontoret, og vi har nyttige og trivelige samtaler. Det er godt å ha noen dager der folk kan treffe meg uten å ha avtalt tid og sted. Ofte er slike uformelle samtaler like viktige som forberedte møter.
For ei tid tilbake fikk jeg oppfordring om å sende inn innspill til fylkespartiet om saker vi er opptatt av, og som jeg ønsker skal tas med i programmet for kommende valgperiode.  Jeg hadde ikke merket meg «svarfristen» som var sist tirsdag, men det sto også i eposten at de kunne ta imot innspill etter denne dato. Derfor sendte jeg over et innspill onsdag med noen umiddelbare tanker, og håper vi kan få med noe av det jeg ønsker skal med i programmet for neste periode.
Siste timen av ordinær arbeidstid hadde jeg sammen med plansjefen og varaordfører avsatt til et møte med en privat boligutbygger. Reguleringsplanen for det aktuelle området i Mebond er nå endelig vedtatt, og utbygger ba om et møte for å avklare forskjellige forhold. Tegningene viser et flott prosjekt med fine og forhåpentligvis attraktive leiligheter. Det er flott at private aktører ser muligheten for å realisere boligprosjekter.
Sjøbygda Kunstnarhus var nominert til Designerprisen 2010. Det er Partnere for nyskaping bestående av NTNU, NTE og Sparebank1 som står bak utdelingen. Jeg var invitert til utdelingen på onsdag, men på grunn av andre avtaler, kunne  jeg ikke delta. Kunstnarhuset var en av sju nominerte, og selv om de ikke fikk prisen, er det en anerkjennelse i det hele tatt å bli med i et så «selebert» selskap. Gratulerer til Sjøbygda  Kunstnarhus og innehaver Eldbjørg Raknes!
Kommunen har satt i gang  et elgbeitetakseringsprosjekt, og onsdag kveld ble dette presentert med minst 70 personer til stede. Det er Skogbrukets Kursintitutt (SKI) som har utført arbeidet. Prosjektet er finansiert av viltfond, næringsfond og rentemidler fra skogbruket. Det har i lengre tid vært påvist store beiteskader på enkelte treslag, og dette var grunnen til at kommunestyret vedtok å bevilge midler til dette tiltaket.  Vi fikk presentert metodene de hadde brukt ved registrering, resultatet og anbefalte tiltak. Det viser seg at det er alt for stor elgstamme i kommunen i forhold til beitemulighetene. Derfor blir det store beiteskader både på furu og bjørk som ikke er de treslaga elgen helset beiter på. Elgen foretrekker rogn, silje  og or, men det som finnes av disse artene, er allerede så  hardt beskattet at det nesten ikke er noe igjen. Dette gir små dyr og færre og mindre kalver. SKI kom med anbefalinger på hvordan vi kan stelle skogen for å skaffe mer mat til elgen, og de ga også råd om økt uttak av elg. De fleste som deltok i møtet var elgjegere, og jeg håper de er sitt ansvar bevisst og tar ut de dyra det inngås avtale om. Det ble fra innleder understreket at tildelingen  ikke skulle være et makstak for uttak, men en avtale om å ta ut det tildelte antall. Med den betydning skogbruket har for oss i Selbu, må elgstammen ned, og for å unngå beiteskader på bl.a. furu, må skogeieren tynne løvskogen i stedet for å sprøyte.

På tross av det ikke sto så mange møter på agendaen i ukens tre første dager, ble jeg engasjert med mange varierte arbeidsoppgaver. Det er noe av det som gjør jobben interessant, men i blant også litt slitsom.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: