Kontorarbeid, seminar og mediasak.

Ukene går fort, og nå er det like før rådmannen legger fram sitt budsjettforslag. Jeg har vært med i politisk arbeid i over 25 år, og ennå har jeg aldri opplevd at vi føler at pengene strekker til. Det antar jeg er tilfelle også for 2011.

Mandag morgen startet jeg med kontorarbeid og samtaler med rådmann og andre ansatte. Siden det har vært høstferie i skolen, er det flere som ikke har vært på jobb de siste dagene. Jeg åpnet epost, gikk igjennom saker som sto som restanser og avtalte møter. Til arbeidsutvalget i Blilyst sendte jeg over mine synspunkt i forhold til en sak som skal behandles i et møte jeg ikke har anledning til å være med på. Det gjelder prosjektet «Næring i verneområder», og om vi skal videreføre det uavhengig av skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Før lunsj fikk jeg trivelig besøk på kontoret av en tidligere medpolitiker og venn. Å være ordfører er uten tvil en ensom jobb i kommuner der det bare er en politiker som har frikjøpt tid. Derfor er det både nyttig og nødvendig å ha noen å søke råd hos eller bare ha samtaler med.
Etter lunsj tok jeg kontakt med lensmann og ordfører i Tydal for å avtale evt. felles skyss til seminaret på tirsdag. Jeg fikk også flere inngående samtaler om ulike saker , og ryddet litt og arkiverte noen eposter.
Saksbehandler for avvikling av legater var innom kontoret slik at vi sammen kunne se på dokumenter som skal sendes til Brønnøysund og konkurransetilsynet. Vi fastsatte også en dato for å arrangere  møte for styret i det sammenslåtte legatet. Jeg skjønner at det må finnes regler og lover for å ivareta rettssikkerhet, men med disse gamle legatene har jeg erfart at lovverk og reglement oppleves unødvendig kompliserte. Heldigvis ser det ut til at vi nå snart er i havn med et nytt sammenslått legat som kan komme noen til nytte.
LVK har i lengre tid jobbet med å få fjernet makstaket for eiendomsskatten på vasskraftanlegg. Fra siste landsstyremøte fikk jeg tilsendt en del spørsmål som medlemskommunene blir bedt om å svare på i den forbindelse. Mandag videresendte jeg denne oppfordringen til medlemskommunene i Sør-Trøndelag, og jeg håper de gir svar på spørsmål som tar for seg forhold i egen kommune, og som har betydning for utfallet av denne saken som nå er vedtatt sendt ut på høring.

Politidirektoratet og Helsedirektoratet inviterte tirsdag og onsdag landets politiråd til seminar med tema: «Økt samarbeid om kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger». Det var politi, politikere og kommuneansatte fra Møre til Finnmark som var invitert til Trondheim. Fra politirådet for Selbu & Tydal møtte lensmann og vi to ordførerne fra Neadalen. Det første som slo oss da vi så programmet, var at innleggene tok utgangspunkt i «byforhold». Vi fikk erfaringer og utfordringer fra Oslo, Bergen, Trondheim og Skien. I tillegg var representanter  fra politi og folkehelseinstituttet i Stockolm til stede og informerte om sine erfaringer med et prosjekt som het «Ansvarsfull alkoholservering». Vi savnet flere eksempler fra små kommuner, og tok da også dette opp i vår evaluering og i gruppediskusjoner. Alle som innledet hadde gode erfaringer med et tett samarbeid mellom de som har skjenkebevilliger, kommunen og politiet. I vårt dalføre føler vi at vi har det, men kanskje vi kan bli enda flinkere til å ha samarbeid med de som søker bevilling. Det er viktig at de virkelig kjenner sitt ansvar, og at vi har en felles oppfatning av bl.a. skjenking til synlig berusede personer. Mange viste til gode resultater av at politiet kom innom utestedene i stedet for å vente ute på at noe skulle skje. Dette var noe av hovedbudskapet til de svenske innlederne i tillegg til samarbeid om kontroller mellom kommuner og politiet. Politiet burde være til stede og være tilgjengelig. De sa sjøl at de ikke brukte mer ressurser enn vanlig for å gjennomføre dette, siden de gjennom en slik «forebygging» unngikk en god del overstadig beruselse som ofte kan føre til vold.
Onsdag startet med et innlegg om Lucky Næroset. Det var «Den profesjonelle Livsgnister» som holdt innlegget, og det var en fin oppmuntrende start på dagen. Han viste oss oppmuntringskort som han delte ut til folk han møtte, og ga oss  flere ting å tenke på. Blant annet snakket han om «Nonnannanimismen». Det er læren for de som alltid mener at andre skal ordne opp for seg. Et annet «visdomsord» som jeg valgte å notere, var følgende: «Der det er visjoner, diskuteres muligheter. Der det ikke er visjoner, diskuteres penger». Dette er noe å ha med seg i budsjettarbeidet vi skal starte på, selv om vi selvsagt ikke helt kan legge bort diskusjonen om penger.
Få kommuner i Sør-Trøndelag var til stede på seminaret, og vi fra Neadalsføret følte heller ikke at vi hadde så stor nytte av det. Samarbeidet i vårt lokale politiråd er godt, og sammen vil vi stadig forsøke å finne løsninger på ulike felles utfordringer til det beste for alle våre innbyggere.
Da jeg kom heim på onsdag, fikk jeg se et innlegg på Nea Radio sine hjemmesider fra opposisjonen i kommunen som hevder at eldreomsorgen er uten styring. Det var mange drøye påstander i det åpne brevet til media. Blant annet ble det vist til et tilsyn utført av Helsetilsynet om kritikkverdige forhold ved sykehjemmet og hjemmetjenesten. Hovedutvalget hadde ikke fått lagt rapporten fram som referatsak, noe som administrasjonen selvsagt skulle ha gjort selv om den nylig var kommet til kommunen. Det virker imidlertid ut i fra deres åpne brev som om rapporten gir uttrykk for en generell kritikk av forholdene, men rapporten og tilsynet gjaldt bare systemer for medikamenthåndtering. Dette var ikke slik forskriftene tilsier, og det er alvorlig nok. Før tilsynet kom til kommunen, er det igangsatt et arbeid i Værnesregionen for å få et anbud ut til apotekene for å få ferdig opplagte dosetter, så dette er det tatt tak i. Vi i posisjonen blir også anklaget for ikke å ville ta politisk styring med eldreomsorgen. I alle planer og andre saker som gjelder helsesektoren, har vi hatt enstemmige vedtak. Noen ganger har vi fremmet forslag og andre ganger opposisjonen. Vi vet at vi har utfordringer i eldreomsorgen, og det er tverrpolitisk enighet om blant annet å få flere institusjonsplasser. Det åpne brevet viser også til en møtekultur der det ikke er lov til å stille spørsmål. Dette har jeg hørt tidligere, men hverken lederen i hoveutvalget eller andre fra vår side kjenner seg igjen i dette. Sammen med hovedutvalgsleder brukte jeg tid onsdag ettermiddag for å lage et tilsvar til Selbyggen på det åpne brevet. Det er ikke til å undres over at det er få som har tillit til politikere, når vi bruker tid og ressurser på å mistenkeliggjøre hverandre og «ta» hverandre, i stedet for å bruke krefter på det vi alle helst ønsker å bruke våre politiske posisjoner på, nemmelig å gi våre innbyggere så gode tjenester som mulig innenfor de økonomiske rammene vi har til disposisjon. Torsdag vil Nea Radio komme for å intervjue meg om denne saken. Vi har i alle fall ansatte som gjør en fantastisk innsats i en travel og heller vanskelig situasjon. Det setter vi stor pris på, og utfordringene er drøftet både i AMU og i åpent personalmøte. Med de personalressurser vi har, er jeg trygg på at alle gjør det de kan for å finne løsninger som gjør hverdagen lettere for de som skal ha tjenester, og for de som utfører tjenestene.
Onsdag kveld dro jeg  til Selbuahllen for å se på eliteseriekamp mellom Selbudrekin og Nordstrand. I alt 200 tilskuere var til stede og hjalp til å heie «drekin» fram til en 5-målsseier. Like etter denne kampen spilte 16-årslaget en kamp som de til slutt vant med 1 mål. Det er god avkobling å la seg «rive med» i ivrige heiarop, og endelig lyktes elitelaget vårt.

Etter at vi har hatt litt snø noen dager, er det igjen flere varmegrader og fine høstdager. Håper også helga vil by på  muligheter for å være ute og samle krefter til budsjettarbeid og annet politisk arbeid.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: