Fine oktoberdager.

De siste dagene denne uken har det vært fine høstdager, men med så tett program som det var torsdag og fredag, er det vanskelig å dra nytte av alt det fine som kan oppleves i naturen.

Torsdag var hele dagen opptatt med formannskap. Først satte vi møtet i planutvalget, der det denne gangen bare var referatsaker. Noen spørsmål ble stilt i den forbindelse, men dette møtet tok ikke mange minutter.
På saklista til formannskapet sto behandling av rapport pr. 2.tertial. Før vi startet behandling av denne saken, gjennomgikk vi referatsaker, og som vanlig informerte vi hverandre om møter, henvendelser og konferanser vi har deltatt i siden sist. Dette bruker vi noe tid på, men det er i høyeste grad nyttig bruk av tid. For meg er det viktig å informere mine kolleger om det som skjer mellom møtene, og det er også av stor betydning å få høste erfaringer fra de som på vegne av kommunen, har deltatt i møter utenfor og i egen organisasjon.
Under behandlingen av tertialrapporten var økonomisjef og alle sektorsjefene til stede for å svare på spørsmål. Vi gjennomgikk rapporten grundig, og brukte faktisk så mye tid, at vi måtte sette møtet på nytt etter radiokaffeen som vi hadde mellom kl. 15.00 og 16.00. Vi vet det er store utfordringer i flere sektorer, og denne gangen var det helse- og sosialetaten som ble viet mest oppmerksomhet. Andre saker ble også etterspurt både ut ifra rapporten og ut ifra henvendelser som noen av oss har fått. Rapporten er et greit dokument som  gir oss tilbakemeldinger på politiske vedtak og fremdriftsplan for investeringstiltak som er vedtatt i budsjettet. Her var det også denne gangen ting vi mente burde forseres. Det er blant annet vedtatt å bygge carport til hjemmetjenestens biler. Hver vinter bruker de langt tid på å skrape is før de drar ut, og deres arbeidsinnsats trenger vi langt bedre på andre områder. Derfor ba vi om at dette måtte igangsettes snarest. Høydebasseng for Espet- Mogrenda skal igangsettes, og vi har tidligere bedt om at det skal sendes ut brev til de som bor i området om at det ikke lenger skal være tvil om at arbeidet blir igangsatt våren 2011. Dette brevet var ikke ferdig på fredag, men jeg fikk det i løpet av helga til underskrift, og det skal sendes ut på mandag. Vedtaket i formannskapet på tertialrapporten ble til slutt enstemmig med mange punkter som skal følges opp av rådmannen. Punktene dreide seg stort sett om oppfølging innenfor hjemmetjenesten og BRA-avdelingen. Det ble bedt om å se på konsekvensene nå og på lengre sikt av at hverdagen er så hektisk. Vi ønsker en gjennomgang av rutiner og logistikk ved de samme avdelingene, og vi ber om at muligheten for å leie langtidsplasser undersøkes samtidig som det vurderes å ta i bruk egne kontorlokaler til nye rom for de som trenger langtidsopphold ved sykehjemmet. Vi ba også om at nærings- og kulturmøtene som i følge planer skal holdes hver høst før budsjettet ferdigbehandles, må evalueres. Så langt ser det ikke ut til at innhold og form på disse møtene har vært slik verken eksterne deltakere eller vi fra kommunen forventet oss.
Til radiokaffeen som Nea Radio sendte fra Bjørkhov, fikk vi også spørsmål om sykehjemsplasser og vedtaket som var fattet i formannskapet. Hele formannskapet er til stede i deisse direktesendingene, og det var  denne gangen kommet inn flere spørsmål på forhånd. En person kom innom for å stille spørsmål , og det gjaldt også behovet for plasser med heldøgns pleie. Ellers fikk vi  blant annet spørsmål om MOT, om kantklipping av kommunale veier, om hvilke planer vi har for Havernesstuggu og om handsfree telefoner i hjemmetjenesten sine biler. Radiokaffeen gir etter min mening publikum en god mulighet til å nå oss, men jeg fikk også understreket til slutt i sendinga at vi alle er mottakelige for innspill både ved å oppsøke oss og via  telefon.
Etter at vi kom tilbake til rådhuset, behandlet vi resten av sakene. Det var budsjettjustering, tilleggsbevilgning til økonomisk sosialhjelp, kjøp av tre par kvernsteiner, forslag på kandidater til nytt styre i Blilyst og finansreglement. Alle disse sakene ble enstemmig vedtatt. Økonomisjefen redegjorde så for virkningene av statsbudsjettet for 2011. Det viser seg heldigvis at summen av de totale frie inntektene for 2011 blir høyere enn det vi  forutsatte da vi la rammene for 2011. Samtidig ble også nye kostnader kjent, men totalt ser det ut til at vi kan styrke budsjettet for 2011 litt. Fra kommunestyret er det vedtatt at vi pr. utgangen av 2014 skal ha kommet ned på et driftsnivå som gjør at vi ikke har et nettoforbruk av disposisjonsfondet. Dette ligger fortsatt fast, men med litt økning i rammene, blir det litt enklere å nå dette målet. Uansett oppleves det aldri som vi har nok penger til det vi ønsker av tjenester til våre innbyggere. Med min erfaring fra budsjettarbeid gjennom 27 år i kommune og fylkeskommune, vet jeg at det er helt umulig å tilfredsstille alle ønsker. Nok en lang arbeidsdag var over da vi hevet møtet etter to timer «på overtid».
Fredag startet jeg på kontoret som vanlig med å åpne post, attestere fakturaer og gå igjennom restanser i saksbehandlingssystemet. Rådmannen tok seg tid til en prat, før vi gikk i et avtalt møte med plansjefen om tydeligere ansvarsplassering av veiplansaker. Jeg informerte om mine erfaringer med praksis i Selbu sett opp imot fylkestingets behandling av samferdselssaker, og la fram hvordan jeg ønsker at dette skal følges opp. Så er det opp til rådmannen å bruke sin organisasjon for å få dette på plass.
Mandag skal det avholdes et felles kommunestyremøte for alle medlemskommuner i Værnesregionen. Vi skal bli informert om ulike politisk styringsstrukturer i interkommunalt samarbeid, og vurdere om vi skal sette i gang en prosess for å vurdere våre styringssystemer. Jeg skal innlede om hvorfor regionrådet ønsker en slik prosess, og  senere på dagen skal jeg si litt om hvordan vi har sett for oss at prosessen må kjøres. I løpet av fredagen ble det  noen rolige  stunder mellom møter og samtaler slik at jeg fikk gjort ferdig mine presentasjoner til dette møtet. Sakspapirer til møte i regionrådet som skal være i forlengelsen av kommunestyrenes møte på mandag, tok jeg også ut for å kunne sette meg inn i sakene. Dette måtte jeg bruke noen timer i helga på, men slik er hverdagen når ukedagene ikke strekker til. Vi skal behandle budsjett og rapporter for 2. tertial for alle samarbeidsområdene i Værnesregionen, så dette er også store saker.
Styret for Selbu Næringsselskap hadde invitert representanter for Kjeldstadkonsernet til et møte. Det er greit å bli informert, og siden vi eier bygg som de leier, er det nyttig å oppdatere hverandre på hva som skjer.
Sakslisten til  kommunestyremøtet neste mandag ble satt opp og godkjent for utsending. Sekretæren har fått avklart at vi kan starte det møtet med en informasjon om prosjektet knyttet til næring i og i tilknytning Skarvan- Roltdalen nasjonalpark.
Ansatte ved økonomiavdelingen er for tiden inne i en hektisk periode med budsjettforberedelser, og økonomisjefen tok i den forbindelse kontakt med meg for å legge inn mest mulig realistiske tall for mitt ansvarsområde. 
Hver fredag er det felles kaffe  klokken to for flere avdelinger i rådhuset. Dette er ei trivelig  stund, med samtaler både om  fag og andre ting. Når jeg er på «huset», deltar jeg på disse sosiale sammenkomstene som er viktige for å ha et godt arbeidsmiljø. Jeg trives i miljøet, og det ser det også ut til at andre heldigvis også gjør.

Søndag ble verdensdagen for psykisk helse  markert i Selbu med et treff på «Fredrikstad» i Vikvarvet. Jeg dro dit, og selv om det  ikke var så mange oppmøtte, fikk vi ei trivelig stund sammen. Vi gikk  en tur i det fine høstværet, før vi returnerte til gapahuken der vi fikk kaffe og grillet pølser. Jeg fikk mange brosjyrer som beskriver deres utfordringer og hva Mental Helse arbeider med. Dette var det 10. året denne dagen ble markert, og som første års deltaker fikk jeg et bronsemerke.
Fra «Fredrikstad» i Vikvarvet dro jeg til Selbuhallen for å se på elitelaget vårt som skulle spille kamp mot Fredrikstad Handballklubb. Det ble en uhyre spennende kamp, og siden Selbu har tapt alle sine kamper så langt i denne sesongen, var det ekstra morsomt at de denne gangen klarte å dra heim to poeng. Laget er nå forsterket med ei  ny rutinert målvakt, og det betyr trygghet for et relativt ungt og uerfarent lag. Gratulerer med en vel fortjent seier!
Søndag kveld hadde Varden 4H høstfest, og derfor dro jeg direkte fra Selbuhallen til Framheim. I alt 27 medlemmer hadde stilt ut sine oppgaver, og kvaliteten var høy på det vi fikk se. Underholdninga var også meget bra med flotte kostymer og god scenekunst. Etter mange år som medlem og enda flere år som rådgiver i 4H, er det ingen tvil om jeg setter stor pris på det som skjer innenfor denne organisasjonen. I motsetning til mange andre fritidsorganisasjoner er det i 4H medlemmene sjøl som sitter i styret, og dermed lærer de å ta ansvar, lede  et møte, føre et enkelt regnskap og føre møtebok. Mange har blitt rekruttert fra 4H  til tillitsverv i andre organisasjoner i voksen alder. Det er alt for få som tør å ta tilltsverv, og ikke minst derfor er 4H- arbeidet viktig. Storsalen i Framheim var fyllt opp av medlemmer, foredre, besteforeldre og andre interesserte. Varden 4H har da også bestått i 58 år, så mange av de tilstedeværende har en gang vært medlem sjøl.

Mandag blir nok en travel og spennende dag. Håper vi får gjennomslag for å starte en prosess om hvordan vi skal styre samarbeidet i Værnesregionen. Blir mulighetene til politisk styring godt nok ivaretatt med dagens vertskommunemodell? Det får vi bare svar på om vi setter i gang et grundig arbeid for å evaluere det vi har gjort, og bli kjent med hvilke muligheter det gis åpning for i kommuneloven.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: