Beredskap og møter i Trønderenergi.

Ei ny arbeidsuke er godt i gang, og som vanlig er det mange ting jeg har vært med på, men også flere møtekollisjoner som gjør at jeg ber varaordfører stille opp for meg.

Selbu og Tydal har tett samarbeid på mange  områder, og beredskapsarbeid er noe av det som vi  absolutt har felles utfordringer på. Mandag inviterte begge  kommunene til beredskapsmøte i rådhuset  i Selbu. Mange aktører som har en rolle i beredskapssammmenheng var invitert, og en eller flere fra hver etat stilte opp. Vår beredskapskontakt åpnet møtet før jeg fikk gleden av å ønske alle velkommen. Leder av fylkesmannens beredskapsavdeling fikk ordet etter en rask presentasjonsrunde. Han viste til eksempler på ulike uønskede hendelser og beredskap i tilknytning til disse. I tillegg understreket han viktigheten av ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet. Det betyr at det som kan løses på et lavest mulig nivå, skal løses der, at de som har ansvar for et område til vanlig, også skal ha det i beredskapssammenheng, og at det som er mulig å løse gjennom bruk av samme rutiner som en er vant til, best kan løses på denne måten.
Før lunsj redegjorde både representant for AMK-sentralen og Sivilforsvaret for deres roller i dette arbeidet. De trakk  fram eksempler på hvordan de arbeider og hva de bidrar med. Nea-Lånke Heimevernsdistrikt  bidro deretter med et innlegg om deres rolle, viste til oppdrag de hadde hatt, og ba  oss lage kart som vi kunne dele ut ved en eventuell leteaksjon.
Etter lunsj var det  112 – Operasjonssentralen i Sør-Trøndelag Politidistrikt sin tur til å si noe om deres rolle. Han trakk blant annet fram et konkret eksempel fra Sommerfestivalen 2009, og ga ros til kommune, ambulanse og arrangør for måten de taklet en ulykke på. Det er godt for alle parter, som naturlig nok blir preget av å være opp i slike situasjoner, å få gode tilbakemeldinger. De to siste innleggene på programmet sto 110 – Sentralen og Statkraft for. I Neadalen har Statkraft mange store vannkraftanlegg, og derfor blir de en viktig  samarbeidspartner i beredskapsarbeidet. Etter alle innledningene og også underveis, var det anledning  til å komme med meningsytringer og stille spørsmål. Representanter fra sanitetsforeningene i begge kommuner var med, og de fortalte litt om hva de kunne bidra med. Vi har en nærradio som i mange undersøkelser har hatt den største prosentvise lytteroppslutninga av alle nærradioer, og  denne er til god hjelp i  dalførets beredskapsarbeid. Redaktøren var til stede i møtet, og sa litt om hvordan lokalradioen kan brukes. Media  kan i krisestuasjoner være krevende å forholde seg til, men lokale medier vil utvilsomt ha en  annen rolle enn å være «Se & Hør – journalist». Selv  om også lokale medier selvsagt er bevisst på sin uavhengige rolle, tar de i beredskapssammenheng en annen rolle enn sentrale «sensasjonsmedier «. Det var et nyttig og godt møte som nå skal evalueres av de to beredskapskontaktene før vi kan konkludere på om dette er noe vi vil fortsette med. Når vi møtes på denne måten får vi bedre kjennskap til hva alle kan og skal bidra med, og det avdekkes også uoverenstemmelser og  «hull» i planverket. Ordfører i Tydal avsluttet det hele med å takke alle som hadde vært til stede, og hun understreket som alle andre viktigheten av godt samarbeide på dette viktig området.
I pauser og etter møtet åpnet jeg eposter, snakket med rådmannen og andre ansatte om saker som jeg vil ha svar på til torsdagens møte i formannskapet. Blant annet forsikret jeg meg om at en sak som det var skrevet om i siste utgave av Selbyggen, ble fulgt opp fra rådmannens side. Dette var heldigvis allerede gjort. Også en medpolitiker var innom for å diskutere saker til tirsdagens møte i Hovedutvalg for bygdautvikling. Der skulle de blant annet drøfte framdriften for bygging av et høydebasseng . Denne saken sto ikke på saklista, men tilbakemelding er etterlyst både i hovedutvalget og i formannskapet. Heldigvis anbefalte hovedutvalget at utbygging skal igansettes uten videre grunnboring etter vann slik vi tidligere har vedtatt. Politisk var vi ikke klar over hvor omfattende og langvarig en prosess med slike undersøkelser er. Administrasjonen mener de har gjort dette klart for oss, og da må vi erkjenne at vi ikke helt har forstått budskapet. Det er ingen grunn til å bruke tid på å f finne ut hva som har skjedd tidligere. Nå må vi se framover og skaffe nok vann til et område som lenge har etterlyst bedre vannforsyning.
Lensmannen i Selbu & Tydal politidistrikt var til stede i beredskapsmøtet. Med bakgrunn i oppslag i media om en ungdomsgjeng som var pågrepet for mange innbrudd og tyverier, tok jeg kontakt med han. Det er ungdommer fra Selbu som har gjort innbrudd både i Selbu, Tydal, Malvik og Stjørdal, og siste helg hadde  politiet aksjonert, funnet tyvgods og fått oppklart mange  saker. Dette er godt jobbet av politiet, og i neste ukes styringsgruppemøte i SLT, vil vi få mer informasjon om denne saken. SLT betyr samordning av  lokale tiltak for å forbygge kriminalitet, og med erfaring fra politiets arbeid denne gangen, må vi se på om vi sammen kan forhindre gjentakelser.
Etter arbeidstid var det styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap  AS. Dette er min «sivile» arbeidsplass, og jeg er med i styret. Jeg trives godt sammen med arbeidskollegene mine der, og det blir alt for sjelden tid til et besøk. Derfor blir ikke bare styresakene tema når vi endelig møtes.

Tirsdag var vi innkalt til strategiseminar i Trønderenergi. Dette ble en veldig interessant dag med gruppearbeid og diskusjoner om bedriftens framtid. Det er lærerikt både som ordfører og i andre sammenhenger å få lov til å sitte i et så aktivt bedriftsstyre. I løpet av dagen ble jeg oppringt av Selbyggen som ønsket en kommentar på politisk utpill om tvangssammenslåing av kommuner. Jeg er helt klar på at geografien i Neadalsføret tilsier at vi bør ha to kommuner. Skal vi ta hele landet i bruk, noe jeg mener vi bør ha som mål, betinger det en tilhørighet og en identitetsbygging som ikke er realistisk å få til dersom vi tvangssammenslår distriktskommuner. «Innklemtkommuner» som mer kan betraktes som en bydel, bør en heller vurdere å tvangssammenslå med de større kommunene som ligger inntil. Dette går ikke ut over bosetting siden disse områdene uansett blir tatt i bruk. Dette formidlet jeg til lokalavisa som vil sette denne saken på dagsorden. Onsdag ringte redaktøren i lokalavisa opp og leste igjennom det hun hadde skrevet etter telefonintervjuet. Noe korrigerte jeg, men hovedbudskapet mitt kom helt klart frem. Det ble en lang arbeidsdag med strategidiskusjoner før jeg tok kveld på hotellet, leste noen eposter og forberedte meg til styremøte i Trønderenergi onsdag formiddag.

I styremøtet onsdag  fikk vi framlagt konserrapport pr. 31/8. Med bakgrunn i denne og andre aktuelle saker, ble det som vanlig en god og nyttig debatt.
Etter møtet kjørte jeg  heim og fortsatte arbeidsdagen der med gjennomgang av eposter, møteavtaler og kontakt med medpolitikere.

Nå er det bare en arbeidsdag igjen før jeg tar min fjerde ferieuke. På torsdag er det formannskapsmøte, og forhåpentligvis blir det tid til å ta unna litt kontorarbeid, slik at jeg  blir noenlunde ajour til varaordfører skal overta kontoret ei ukes tid.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: