Lange og varierte arbeidsdager.

Det virker i blant som om det er for få dager i et vanlig arbeidsår. Mange møter og møtekollisjoner hver dag, skulle tilsi minst en ekstra dag hver uke.

Mandag morgen hadde jeg et kort møte med rådmannen for å avklare spørsmål i tilknytning til kommunestyresakene. Jeg hadde ikke tid til å gjennomgå dem før siste helg, og da noterte jeg noen  spørsmål som jeg ønsket svar på  før møtet.
Eposter og saker i ephorte ble lest og noen fulgte jeg opp umiddelbart. Blant annet inviterte jeg kulturansvarlig til kontoret for å drøfte en sak som var kommet inn til meg. Dette var en søknad som jeg ga tilbakemelding om at vi måtte ha budsjett for dersom den skulle tas med i kommende søknadsrunde.
Rådmann i Selbu er ansatt på åremål. Perioden går ut neste år i november, men i arbeidsavtalen er det nedfelt at forlengelse skal avklares et år før tilsettingsforholdet opphører. Jeg har overfor ansattes organisasjoner skissert en fremdriftsplan for denne prosessen i tråd med kommunens tilsettingsreglement.
Uttalelsen fra oss to ordførerne i Neadalen til Helse Midt-Norge angående avtalen med DPS – Stjørdal, videresendte jeg til mine partifeller i styret. Den er også gått til styret som helhet, men en så viktig sak for våre brukere er det verdt å følge opp på alle mulige måter.
Selbu har meldt på representanter til det første seminaret i  LVK-ung. På siste landstyremøte ble vi oppfordret til å sende en påminning til våre medlemskommuner. Håper flere ser at det er nyttig å oppdatere  unge  politikere og administrasjon på dette viktige området. Jeg fikk også endelig sendt et svar på et LVK-spørsmål fra en av medlemskommunene i Sør-Trøndelag.
Mange invitasjoner og programmer til konferanser jeg har meldt meg på, lå i postkassen min. Jeg leste de ulike programmene, og kvalitetssikret tid og sted mot egen kalender. Med så mange «baller» som er i luften samtidig, er det fort gjort at noe blir dobbeltbooket.
Like etter at jeg ble ordfører, satte jeg i gang et arbeid for å få avviklet noen gamle legater og få slått sammen flere små til et større legat. Vi har fått godkjenning fra Lottertilsynet på avvikling, og mandag skrev jeg  under avviklingsregnskap for de som nå brukes til allerede vedtatte formål. To av dem går til instrumenter og utstyr på sykehjemmet, mens det tredje skal brukes til et apparat for gulsottmåling på spebarn ved helsestasjonen. 
Etter lunsj kom medpolitikere, administrasjon og eksterne besøkende innom kontoret for uformelle samtaler. Dette er viktig bruk av tid, siden jeg ofte føler at jeg i min jobb blir for mye opphengt i enkeltsaker og får lite tid til strategisk tenkning.
Det skal arrangeres beredskapsmøte i kommunen den 20.september. Jeg skal åpne møtet, og før jeg  tok en pause for å få litt mat, skrev jeg ferdig innlegget til dette møtet. Jeg er glad for at vi endelig har klart å få oppdaterte beredskapsplaner, og at vi nå får et møte sammen med mange aktører som har en rolle i dette viktige arbeidet.
På grunn av få saker og at mange ikke kunne møte til gruppemøte på ordinær gruppemøtedag, var gruppa innkalt 1,5 time før kommunestyret startet. Vi har aktive gruppemedlemmer som stiller mange relevante spørsmål. Det er flere ting jeg ikke kan svare på uten å ta kontakt med rådmannen, selv om jeg har vært med og behandlet sakene i formannskapet. Heldigvis er det flere som setter seg inn i sakene, og ser andre utfordringer enn de vi har fått avklart gjennom tidligere behandlinger.
Før vi startet saksbehandlinga i kommunestyret, informerte Helse og Sosialsjefen om helsepilotprosjektet i Værnesregionen. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål, men få benyttet anledningen til å få utdypet det som ble lagt frem. Som første sak i møtet, er alltid referatsaker. Rådmannen orienterte blant annet om at skatteinngangen  pr. 31/8 ligger over budsjett, og jeg informerte om Kjeldstadsaken og grunnen til at kommunen ikke lenger var med på eiersiden. I et tidligere innlegg i Selbyggen ble kommunen beskylt for at vi ønsket å «karre til oss» eierandler i Kjeldstakonsernet. Fremdeles er det noen utenom kommunestyresalen som mener at det var vår agenda. De som tror at kommunen gjerne vil være en bedriftseier, tar virkelig feil. Dette er ikke det offentliges primæroppgave, men vi vedtok på forespørsel å  bidra for å finne en løsning. De nye investorene ba ikke om medfinansiering fra kommunen, og dermed blir vårt vedtak fra før sommerferien ikke aktuelt. Som første vedtakssak var et supleringsvalg. En sak om utvidet område for sjenkebevilling og serveringsbevilling ble enstemmig vedtatt uten debatt. I vårt gruppemøte ble det stilt mange spørsmål i tilknytning til sak om vår deltakelse i felles innkjøpsordning for Værnesregionen. Det var i saksframlegget vist til flere spørsmål som det skulle legges fram svar på til dagens møte. Siden disse spørsmålene ennå ikke kunne besvares, foreslo jeg å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt med noe signaler til rådmannen om hva vi ønsket å få bedre belyst. Sak om budsjettjustering av investeringsbudsjettet for 2010 ble det ingen debatt på, og det samme var tilfelle med planprogram for trafikksikkerhetsplan . Ferdig plandokument for idrett og fysisk aktivitet ble det noen innlegg på, og to mer eller mindre redaksjonelle endringsforslag ble fremmet. Flere hadde ordet i denne saken og ga uttrykk for at det er en fin og ambisiøs plan. Utfordringen kommer når vi skal prioritere tiltak i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Helt til slutt behandlet vi en uttalelse til en høring fra KRD om lovfesting av samkommunemodellen. Dette er en sak som vi i Værnesregionkommunene har valgt å få utarbeidet et felles forslag til uttalelse på. Et forslag ble fremmet i møtet om at en kommunens deltakelse i en samkommune må vedtas med alminnelig flertall i kommunestyret i to forskjellige valgperioder. Dette  ble enstemmig vedtatt som en endring til det forslaget som var fremlagt. Kommunestyremøtet mandag kveld ble et kort og greit  møte , men for de fleste av representantene blir det uansett en lang arbeidsdag når møtet avholdes på kveldstid.

Hovedutvalgsledere, varaordfører og  jeg har stort sett hver måned  en samarbeidsdag som avsluttes med en åpen dag for publikum. I den siste delen er også opposisjonsleder med. Før de ankom rådhuset på tirsdag, åpnet jeg post og attesterte fakturaer. I samarbeidsmøtet tar vi opp saker som den enkelte er opptatt av, eller som noen er blitt kontaktet om. Siden alle som har ansvar på hver sin sektor er til stede, blir mange ulike saksfelt drøftet. Jeg får videreformidlet  diverse forespørsler som jeg i neste omgang tar opp med rådmannen. På slutten av dagen tirsdag, brakte jeg et par spørsmål videre som vi vil ha svar på i neste formannskapsmøte. Blant annet ba vi om å få fremlagt en sak om innkjøp av nye mikrofoner i Selbuhallen. Flere var innom oss i den åpne delen av møtet vårt, og selv om det ikke er mange som har benyttet seg av tilbudet, velger vi i alle fall å fortsette i denne valgperioden.
I pauser gikk jeg inn og leste epost, og noen av disse besvarte jeg etter det åpne møtet. Protokollen fra kommunestyremøtet var lagt i hylla mi for godkjenning. Det er viktig å få denne ut så raskt som mulig til resten av kommunestyret som får en frist på seg til å melde tilbake om det er noe de vil anmerke.
I tirsdagens sportsbilag til Adresseavisen var det en flott reportasje om Selbustevnet i friidrett. Det ble avviklet på søndag, og  en ny flott friidrettsbane ser ut til å ha satt fart i friidrettsinteressen i bygda vår. Det er positivt, og jeg er i dag glad for at vi sammen med idretten forserte denne utbygginga. Fra resultatlistene kan vi se at vi har utøvere som hevder seg helt i toppen nasjonalt, og når det  nå i tillegg ser ut til  at vi har fått et bredt miljø, er det vel anvendte penger som ble brukt på anlegget. Gratulerer til arrangører og utøvere!
I løpet av dagen gikk jeg  igjennom saklista  til kveldens møte i kontrollutvalget, og bestemte meg for å være til stede  under behandlinga av en referatsak . I kontrollutvalgets møte var rådmannen bedt om å si noe om administrativ og politisk behandling av Kjeldstadsaken. Dette er en så stor og omfattende sak at jeg ønsket å være til stede for å suplere rådmannens opplysninger siden han heller ikke har vært med på alle møter om denne saken. Han er selvsagt holdt løpende orientert, og det ble ikke nødvendig med så mange  innspill fra min side, men det var uansett greit å kunne få anledning til å si litt om hele prosessen  fra mitt ståsted.

Onsdag og torsdag hadde Trønderenergi invitert til styrekurs. Det er BI som arrangerer kurset, og  jeg dro  til Heimdal onsdag morgen for å delta på kurset. Onsdagens første tema var «Styrets rolle». Dette var en lærerik sekvens også for meg som ordfører i en kommune som eier et energiselskap, og som er deleier i flere bedrifter. Vi ble bevisstgjort på vår rolle som utviklings- og verdiskapningsressurs, og hvordan ulike avgjørelser kunne bli oppfattet av folk og presse uavhengig av hva som er juridisk korrekt. Etter lunsj fikk vi en innføring i strategier og strategiske prosesser. Under begge temaene var det lagt opp til aktiv deltakelse fra oss som kursdeltakere, og siden både styre og ledelse forøvrig var til stede, ble det en aktiv meningsutveksling.
Både i pauser og på handsfree på turen til og fra, benyttet jeg tiden til å ta telefoner til kommunen og til  folk som hadde lagt igjen beskjeder til meg, herunder Selbyggen. Selbyggen ønsket en uttalelse på emisjonsløsningen for Kjeldstadkonsernet. Jeg gjentok bare det jeg tidligere har sagt, at vi fra kommunens side er glad for at en løsning er på plass, og at vi aldri har hatt noe ønske om å bli deleier  i konsernet. Da vi fattet vedtak om deltakelse, var det med bakgrunn i at vi var bedt om å bidra til at det ble nok kapital til å kunne få bedriften «på fote».
Etter at jeg kom heim, åpnet jeg epost. Noen av disse sendte jeg videre til orientering og oppfølging.

Ennå er det en dag igjen av styrekurset, og så langt ser det ikke ut til at fredagen er fullt belagt med møter. Jeg vet at det er mange ting å ta tak i på kontoret, så arbeidsdagen går  helt sikkert med til  meningsfylt arbeid.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: