Friluftsdag og SLT.

Det er mange ting  det offentlige har ansvar for, og noe av det viktigste vi tar tak i , er oppvekstvilkårene for barn og unge. SLT-konferansen i Stavanger denne uken tok  for seg utfordringer i forhold til kriminalforebyggende tiltak  for ungdom, noe som selvsagt er avgjørende for et trygt samfunn og dermed gode oppvekstvilkår.

Mandag hadde jeg ingen møter på timeplanen, men dagen ble allikevel for kort i forhold til det jeg hadde tenkt å gjøre. Først hadde jeg en lengre samtale med rådmannen om aktuelle saker og om ting som skjer i egen organisasjon. Ulike innspill til kultursektoren ble videreformidlet til kulturansvarlig, og deltakelse på LVK-ung for to politikere og en fra administrasjonen ble bekreftet. Jeg oppsøkte også personalkontoret for å få råd om tidsfrister og fremdrift i saker. Tillitsvalgte som har sitt kontor i rådhuset, fikk jeg også en samtale med.
Eposter og saker i saksbehandlingssystemet ble som vanlig gjennomgått og besvart pr.telefon eller skriftlig. Brev til Helse Midt-Norge fra  fagansatte angående psykiatritilbudet vårt ved DPS-Stjørdal, videresendte jeg med et følgeskriv til politikere jeg kjenner godt i styret i Helse Midt.  Tømra barnehage skal åpnes formelt den 8.september. Fra oppvekstetaten fikk jeg en innbydelse, som ble videresendt til alle i kommunestyret, og jeg startet med å få ned noen punkter for hva jeg vil si under åpninga.
Felles kommunestyremøte for alle kommunene i Værnesregionen er berammet til den 11/10, og fra daglig leder fikk jeg korrigert program etter planleggingsmøtet sist fredag.
Mandag kveld inviterte Selbustrand idrettslag i samarbeid med Selbu kommune, Trondheimsregionens friluftsråd, Statskog og Fysak  til friluftsdag på Selbustrand. Over 100 personer hadde møtt opp, og vi fikk informasjon både før vi startet og underveis om bosettinga på Fuglem, Grøtem og Solem. Det var også med en soppekspert som viste oss mange forskjellige slags sopp, og fortalte om sikre matsopper og om mange av arter hun hadde plukket med seg. Idrettslaget møtte oss på et av de høyeste punktene på den gamle veien vi gikk på. Der var det trekkspillmusikk og kaffe fra svartkjele med vafler og kake til. Med en fantastisk utsikt over Selbusjøen, sang vi Selbusongin sammen før leder i Trondheimsregionens friluftsråd avrundet det hele. Alle som hadde bidratt på en eller annen måte fikk  ei t-skjorte med emblem fra naturmangfoldåret 2010. Jeg fikk også en selv om mitt bidrag bare var deltagelse som turgåer. Det var en flott tur sammen med mye trivelig folk. Stien vi gikk etter var godt tilrettelagt, og det er registrert mange ulike blomsterarter fra området. Takk til alle for et fint arrangement!

Tirsdag gikk turen til Stavanger sammen med SLT-koordinatoren i Selbu. Det var KRÅD (Det kriminalforebyggende råd) som arrangerte konferansen med over 70 deltakere fra hele landet. Etter at politistasjonssjef ved Stavanger politistasjon hadde ønsket oss velkommen og minnet om at samarbeid og samspill er viktig i det kriminalforebyggende arbeidet, fikk vi presentert handlingsplanen «Gode krefter» av seniorrådgiver i Justisdepartementet. Dette er en kriminalforebyggende plan, og hun understreket viktigheten av systematisk og forutsigbart lokalt samarbeid mellom familie/fritid, helse/barnevern, skole og politi. En høgskolelektor fra politihøgskolen holdt deretter innlegg. Hun oppfordret til å tenke langt mer i team, og sa at det var viktig å involvere foreldrene for å hindre videre kriminalitet. Hun sa også noe om de ulike rollene til politiet og hjelpeapparatet for øvrig. Alle parter som er med i et team. er like viktige, men de kan ha ulike roller selv om målet er det samme.  Hun, sammen med mange andre som hadde innlegg, trakk fram Restorative justice. Restorative justice kan kort beskrives som en tenkemåte hvor en er mer opptatt av rettferdighet enn av straff.  I den tradisjonelle strafferetten  finnes det  elementer av gjengjeldelse, men for restorative justice er det viktigste å gjennopprette. Konfliktrådene bruker denne «metoden», og i tillegg til at flere innledere viste til eksempler på bruk av slik gjenopprettende rett, snakket jeg med flere som hadde vært med å praktisere det. Praktiske eksempler på forhold som var tatt opp, og ungdommer som fikk gjøre opp for seg, var det mest interessante for meg på hele konferansen. KS var også til stede, og sa litt om hva de kunne bidra med i dette arbeidet. Direktør i KRÅD hadde et meget interessant innlegg om bl.a. årsaker til kriminalitet og hvorfor vi straffer. Han presenterte en statistikk som viste at Norge har lavest tilbakefall til kriminelle handlinger i Norden. For at det skal skje en kriminell handling, sa han at følgende tre faktorer må være til sted: En motivert kriminell, et egnet sted og et passende offer. Klarer vi å hindre noen av disse faktorene, blir det mindre kriminalitet. Vi ble fra første stund delt inn i grupper der vi ikke fikk sitte sammen med de vi kjente godt fra før. I løpet av dagen hadde vi flere gruppedrøftinger, og også i disse seansene ble det tid til erfaringsutvekslinger.
Andre dag startet med et innlegg av en rådgiver i konfliktrådet for Akershus og Oslo. Hun hadde startet som megler, og understreket viktigheten av at meglerne var lekfolk. Nils Christie som er konfliktrådets far, la til grunn at vi måtte gi konfliktene tilbake til folk og ikke la f.eks. jurister og lærer ta over konfliktene. De må ikke løses over hodene på dem som er innvolvert. Dette er nettopp det som konfliktrådene legger til grunn for sitt arbeid. I konfliktrådene bygges det på relasjoner mens det i  rettsvesenet  er reaksjoner. Hun lot oss få innblikk i flere saker som hun hadde vært megler i. FFP – foreningen for fangers pårørende, informerte deretter om sitt arbeid, og viste gjennom rollespill hvordan barn som har foreldre som blir arrestert, reagerer i ulike situasjoner. Leder av oppfølgingsteamet ved Majorstua politistasjon fortalte hvordan oppfølgingsteam kan være oppbygd, og viste også gjennom eksempler hvordan de arbeider og hvilke resultater de oppnådde i konkrete saker. Siste innleder var en avdelingsleder ved Ringsaker videregående skole. Han hadde utviklet et system for å hindre frafall fra videregående skole. Det viktigste elementet i dette arbeidet, var innvolvering av foreldre med det samme elevene starter på skolen.  I tillegg måtte elevene sammen med foreldre sette opp sine mål for skolegangen. Han var også overbevist om at det beste for elevene var at lærerne visste mest mulig om elevenes tidligere skolegang. Også dette blir dermed et prosjekt som bygger på relasjonsbygging, på samme måte som metoder i det kriminalforebyggende arbeidet.
Selv om det meste vi fikk informasjon om gjennom innlegg i konferansen, er erfaringer fra store kommuner, er det mye vi kan tilpasse våre forhold. Vi har SLT, og vi har nettopp endret sammensettinga av arbeidsutvalget, noe koordinatoren mener fungerer bedre en det vi hadde fra før. Fremdeles står det igjen mye før alle «parter» informerer koordinatoren om forhold hun absolutt bør vite om. Det tar tid å få integrert noe nytt i et system som har bestått i årtier, men vi vet at vi trenger forebyggende arbeid, og at vi må samarbeide for å få best mulig resultat av de ressurser vi setter inn. Det var for meg to interessante dager, selv om det meste var rettet mot de som jobber innenfor området. Uansett er det nyttig å få økt kunnskap om et utfordrende arbeid på et område som betyr mye for enkeltmennesket og dermed også for samfunnet.

Resten av uken har jeg  ikke så mange møter på agendaen, men etter å ha vært borte i to dager, vet jeg at det ligger mange saker og eposter som må åpnes og besvares. Kommende helg har jeg ingen planlagte oppdrag som ordfører, så det skal bli godt å bare bruke tid på meg sjøl og mine nærmeste.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: