Møter og «frihelg».

I inneværende helg var det bare private gjøremål som sto på timeplanen. Det er i blant godt å kunne slappe av uten å ha en avtaler. Spesielt synes jeg august og september er ei fin tid til å ta turer i skog og mark, og det gir alltid påfyll av energi å være ute i naturen.

Torsdag hadde jeg et par timer på kontoret før jeg skulle dra til Trondheim på møte. Sammen med etatsjef bygdautvikling gjennomgikk jeg faktanotat om rovdyrproblematikken i kommunen. Heldigvis har vi ikke hatt de samme utfordringene så langt i år som i fjor, men uansett mener jeg det er viktig å komme med innspill til stortingskomiteen før de skal behandle sak om ny rovdyrpolitikk. I løpet av dagen fikk jeg notatet oversendt, og fredag sendte jeg det videre med et følgeskriv til en av arbeiderpartiets representanter i energi- og miljøkomiteen. Jeg ba om et møte med  rødgrønn-fraksjonen i komiteen, og jeg  vil gå ut til flere kommuner i vår region med tilbud om å bli med når vi vet tidspunkt for møtet. Fra beitenæringen håper jeg også å få med en representant.
Ellers var det post som måtte åpnes og besvares i tillegg til attestering av fakturaer. Dokumentene til formannskap og planutvalg kommende tirsdag ble raskt gjennomgått, før jeg lagde en uttalelse om å fjerne makstaket på eiendomsskatten på vannkraftanlegg. Denne sendte jeg til arbeiderpartiets representanter på Sør-Trøndelagsbenken på Stortinget. Jeg har ved flere anledninger informert Arne L. Haugen om denne saken og bedt han om å informere resten, men siden det nå er like før behandling i gruppemøte, fant jeg det riktig å informere alle om noen enkle fakta.
I Værnesregionen er det et arbeid på gang for å utarbeide en ny felles nettverksportal. Forslag til nye hjemmesider, er nå utarbeidet, og jeg fikk se en pairutgave av vår side. Den ser fin ut, og jeg er trygg på at resultatet blir bra. Utfordringen blir til enhver tid å oppdatere sidene, men de som er med i dette prosjektarbeidet, er opptatt av å finne et system som sikrer god oppfølging. Det er et spennende arbeid som er i gang, og portalen skal være klar i første halvdel av januar 2011.
Møtet i Trondheim ble holdt i fylkestingssalen, og det var kommunene som er deltakere i utviklingsprogrammene «Blilyst» og «Kysten er klar», som var invitert for å drøfte lokal samfunnsutvikling i kommunene. Regjeringa har bevilget 30 millioner kroner til et program som skal gi kommunene bedre vilkår for å planlegge, moblisere og gjennomføre utviklingsarbeid. Fylkeskommunen har ansvar for å veilede kommunene, og de signaliserte klart at de ikke ønsket å gjøre dette til en egen satsing, men koble det tett til det øvrige samarbeidet med kommunene. Etter innledninger, ble det en konstruktiv og kreativ debatt. Det er mange små kommuner som er med i de to nettverkene, og for flere er det en utfordring å ha nok kompetanse til å utnytte midler som bevilges gjennom statlige utviklingsprogrammer. Et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene ble etterspurt, og fylkeskommunens representanter innser at det ikke har vært godt nok. Det er satt ned et utvalg som skal se på om de regionale utviklingsmidlene brukes på en god måte. Flere uttrykte at de ser fram til å se resultatet av dette arbeidet. Skal midlene brukes mest mulig målrettet, må en i alle fall unngå fragmentering og ha et tettest mulig samarbeid mellom alle de ordningene som finnes. Når mange  kommuner møtes, er det alltid noen gode tips å få med seg. Vi har alle ulike satsinger som vi har lykkes med, og overføringsverdien kan være stor. Fylkeskommunen skal med bakgrunn i innspill på møtet utforme en søknad til departementet om utviklingsmidler som ligger i det nye programmet.
På møtet fikk jeg kjennskap til at folketallet i Selbu i andre kvartal 2010 er redusert med 22 personer. Dette var ikke noen god nyhet, men jeg ser ikke bort i fra at nedbemanning og usikkerhet ved vår største private arbeidsplass, er en medvirkende årsak. Fortsetter nedgangen, må vi ved revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen, vurdere om det er nye tiltak vi må igangsette for å få folk til å flytte til kommunen. Vi har fremdeles ikke byggeklare tomter i sentrum, men den nylig vedtatte  kommunedelplanen har områder for boligbygging. Med bakgrunn i boligmøte vi hadde før ferien, ba jeg rådmannen om å prioritere arbeidet med å få avklart om grunneierne ønsker å bygge ut i egen regi, eller om kommunene må gå inn på en eller annen måte. Fredag fikk jeg tilbakemelding på at det nå skal tas kontakt med grunneiere, og at arbeidet med å opparbeide kommunale tomteområder i Molia og på Selbustrand, skal igangsettes. Dette er det satt  av midler til i inneværende års budsjett, og siden det har vist seg at begge  disse områdene er attraktive boligområder, håper jeg vi kan få avsetning på tomtene. Boligområdene i sentrum må det utarbeides reguleringsplaner for, så selv om det blir avklart hvem som skal stå for utbygginga, vil det gå noen måneder før disse områdene kan bebygges.
Sent torsdag kveld hadde jeg en samtale med styreleder i Peder Morset folkehøgskole. Det skal være møte i styret og rådet førstkommende mandag. Da skal vi ønske ny rektor velkommen, og takke avtroppende rektor.  Dette er noe styret og rådet står sammen om, og vi avtalte derfor et opplegg for dette møtet. 

Kommunen er medeier i noen bedrifter, og fredag hadde vi invitert en styreleder i en av disse, for å få en statusrapport på hvordan drifta går. Det er nyttig for begge parter å ha en dialog, og vi skal i høst utarbeide en eierstrategi. Kommunen er ingen aktiv og  god bedriftseier, men i blant går vi av ulike årsaker inn med kapital. Det er interessant for oss å følge med i alt næringsliv i kommunen, for vi vet at sysselsetting er en av faktorene som er viktig for bosetting.
LVK har gått igjennom eiendomsskattegrunnlaget vårt for kraftanlegg. Dette har vi nå fått oversendt, og det var stilt noen spørsmål fra dem om enkelte av anleggene i kommunen. Vi har funnet svar på det de etterspør, og ut ifra de beregninger de har lagt fram, ser det ut til at grunnlaget vårt med dagens system for bergning, er bortimot korrekt.
På tirsdag skal budsjettrammene for 2011 behandles. Jeg leste igjennom denne saken grundig og oppsøkte økonomisjefen for å stille spørsmål. Der fikk jeg greie svar, og det er etter min mening en godt gjennomarbeidet sak vi skal behandle. Utfordringen både administrativt og politisk, er at det kommer nye modeller for utregning av rammetilskudd, og ingen kan gi oss råd om hvordan vi mest mulig nøyaktig kan beregne neste års overføringer. I kommunene er vi pålagt å ha økonomiplaner, mens staten kan endre forutsetningene fra år til år. Det er derfor lite motiverende å legge alt for mye arbeide i å se på våre disponible rammer for flere år fremover. 
Med bakgrunn i nedgangen i folketallet i 2.kvartal, etterspurte jeg antall barn i skole og barnehage  i forhold til i fjor. Antall skolelever  har gått noe opp, mens antall barnehagebarn har gått noe ned. Imidlertid erfarer barnehagene at det kommer nye søknader om plasser hele året igjennom, og allerede nå var det nye barn som ønsket plass.
Næringsliv sto også på agendaen i et senere møte med Selbu Sparebank. Vi har et godt samarbeid med lokal bank, og det er uten tvil en styrke å ha en egen sparebank i dalføret.
På slutten av dagen stakk varaordfører innom for å slå av en prat. Han skal møte kommunestyret fra Alvdal når de kommer hit på besøk den 31.august. Derfor fikk han med seg en presentasjon av kommunen som jeg stadig oppdaterer, slik at han kan bruke den som grunnlag og tilpasse som han sjøl ønsker.

I løpet av helga leste jeg dokumenter til tirsdagens møte i formannskap og planutvalg, men det ble også tid til samvær med venner og til avslapping. Kommende uke får vi besøk av våre partnere i kvernsteinsnettverket, og pensjonistene i bygda er bedt på grillselskap på torsdag. Håper på godt vær både for tilreisende gjester og for grilldagen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: