«På’n igjen».

Nå er en fin ferie med trivelig samvær med barn, barnebarn og venner over. Jeg har sett Elden på Røros og Peer Gynt på Gålå, så ferien har vært preget av både avslapping og opplevelser. Selv om de første arbeidsdagene ikke er fullbelagt med møter, blir dagene fyllt med mange oppgaver.

I løpet av ferien har jeg selvsagt fulgt med i aviser, og flere saker har vært gjenstand for store diskusjoner. Dette gjelder blant annet linjebygging over Hardangervidda og Bjarne Håkon Hansen sitt nye arbeidsforhold. Når det gjelder bygging av de omtalte mastene, håper jeg vi klarer å skjerme den flotte naturen vi har, i den grad det er mulig når leveringssikkerheten samtidig skal ivaretas. Med alle utspill i denne saken, er det vanskelig for en utenforstående å ta stilling til alle argumenter som kommer fram, men jeg mener det var fornuftig av regjeringen å åpne for en ny gjennomgang av muligheten for sjøkabel.  
Hansen sine utspill er jeg skeptisk til. Arbeiderpartiet bygger sin politikk på en ideologi, og det blir derfor noe merkelig at han kan endre holdning og bruke sine tidligere kolleger for å få gjennomslag for et syn som helt klart bryter med det han som statsråd gikk inn for. Jeg synes det vitner om mangel på dømmekraft av en så fremtredende politiker.

Mandag startet med attestering av fakturaer og gjennomgang av saker i saksbehandlingssystemet. Der var det to saker som jeg ga tilbakemelding på umiddelbart, og andre som jeg bare får til orientering. En av sakene gjaldt forslag til tiltak i forbindelse med kvernstein og en tidligere utredning om et brødmuseum. Dette sendte jeg over til bygdautvikling og ba om at de som jobber med disse sakene, bør se på innspillet og komme med sine vurderinger. Deretter vil jeg se på hva som kan være realistisk. Jeg setter pris på å få slike henvendelser, for vi trenger eksterne kreative personer som bidrar med ideer til arbeidet vårt. Den andre saken gjaldt manglende skilting på Fv 705. Dette tok jeg opp i en samtale med rådmann, som lovte å følge opp saken overfor saksbehandler.
På formiddagen hadde jeg samtaler med flere i administrasjonen for å etterspørre framdriften i forskjellige saker. Blant annet etterlyste jeg et brev som skal sendes til Stortinget med ønske om et møte ang. rovdyrpolitikken. Tirsdag ettermiddag traff jeg en saueeier som kunne fortelle at de sist helg hadde funnet kadaver i samme område som ble hardt rammet i fjor, så det er ingen tvil om at det fortsatt er like aktuelt å prøve å påvirke utfallet av saken som skal behandles i Stortinget i høst. Det er også laget et utkast til en henvendelse til departementet om revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen. Dette skal administrasjonen «renskrive» før det sendes over, og jeg fikk i dag lovnad om at det snart skal ferdigstilles.
Rådmann var tilbake fra ferie, og vi hadde en samtale om ulike saker som må følges opp. Blant annet gjelder det en videre oppfølging av boligmøtet vi hadde før ferien. Ansvaret for dette må plasseres slik at noen tar de nødvendige kontakter for å komme i gang på områder som nå er vedtatt brukt til bolig. Jeg etterspurte også framdriften i planlegging av nye omsorgsboliger. Slik situasjonen i perioder har vært  ved sykehjemmet med overbelegg, er det helt nødvendig å sette fortgang på  dette arbeidet.
Etatsjef for sektor oppvekst  kom innom kontoret for å avtale dato for offisiell åpning av ny Tømra barnehage. I ferien stakk jeg innom for å se på bygget og snakke med de som arbeidet der. Det blir et kjempeflott bygg som har passivhusstandard, og som det skal være all grunn til at både ansatte og barn vil trives i.
Varaordfører, som i min ferie som vanlig har vært en flink stedfortreder, hadde jeg også en lang samtale med. Vi samarbeider godt, og jeg fikk en grei tilbakemelding på saker han har arbeidet med i mitt fravær.
Etter lunsj ble jeg oppringt av en journalist fra Adresseavisen som spurte om jeg hadde fått henvendelse om at St Olavs Hospital vurderer å si opp avtalen med DPS Stjørdal. Selbu får sine psykiatritjenester derfra, og etter en telefonrunde ble det klart at hverken rådmann eller etatsjef  ved Helse og Sosial hadde hørt noe om at dette ble utredet. Journalisten ba om en tilbakemelding, og jeg ga overfor han klart uttrykk for at dette er en uhørt måte å gå frem på. Det er etter min mening direkte useriøst å ikke ta kontakt med brukere av tilbudet før saken har kommet så langt at media får kjennskap til den. For våre brukere og for våre ansatte som får råd og veiledning fra DPS-en, er dette helt uakseptabelt. Det er ikke så mange år siden Selbu ble flyttet over til Stjørdal, og nå når gode relasjoner er knyttet, vurderes det å bryte opp et faglig miljø som mange brukere har fått et trygt  og godt forhold til. Nettopp denne gruppen brukere trenger forutsigbare og trygge rammer for å kunne dra nytte av behandling.

Tirsdag var det heller ingen avtaler,og  jeg startet dagen med å ta kontakt med ordfører i Stjørdal om skjebnen til DPS Stjørdal. Han var heller ikke informert, men skulle drøfte det med rådmann, og gi tilbakemelding på om vi sammen skal foreta oss noe i denne saken.
SLT-koordinatoren og jeg fikk i ferien et innspill  om plassering av scateboardramper, og jeg oppsøkte henne på kontoret for å drøfte dette. Rampene har ikke fått en permanent plassering, og det ble derfor i år noe misnøye med at de ble flyttet til Årsøya. Håper de brukerne, som kom med ikke helt saklige innspill til oss, sammen med ungdomsrådet kan komme fram til en løsning som flest mulig kan akseptere. Vi kjøpte nye ramper i år, og det er innlysende at det er mange hensyn å ta  med en slik aktivitet. På enkelte aktuelle områder er det anleggsvirksomhet, og aktiviteten med og rundt rampene, har medført naboprotester. Dette har pågått i to sesonger, og vi må finne en løsning slik at vi slipper diskusjoner som bare krever tid, og som oftest også skaper konflikter.
Det er greit å ha tid til å drøfte saker i blant, og vi snakket om tverretatlige tiltak som vi har, og som det nå er nedsatt en gruppe for å se på. Slikt samarbeid må ivareta de som trenger hjelp, og derfor er det viktig å se om dette gjennom ny organisering, kan gjøres enda bedre. Fremdeles savner SLT-koordinatoren innspill fra ulike etater som er med i samarbeidet, og skal vi klare å forebygge alvorlige barnevernssaker og rusproblemer, trenger vi å bruke de ressurser vi har i et tett samarbeid. Håper den gjennomgangen de nå har startet med, fører til at tilgjengelige ressurser kan brukes mer optimalt.
Hovedtillitsvalgt i kommunen fikk jeg også tid til en samtale med. Hun er vår kontaktperson i samarbeidet vi har med FSC i Romania gjennom Innovasjon Norge, og vi drøftet vårt engasjement og de resultater vi har sett som en følge av midler fra Norge. Det har vært interessant å se utviklingen og være med å bidra til at innbyggerne i de aller fattigste distriktene i Europa kan få en bedre hverdag.
En medpolitiker kom innom kontoret for å slå av en prat. Det er alltid trivelig, for siden jeg er eneste politiker på rådhuset hver dag, føles jobben ofte ensom.
Post, saker og attestering av fakturaer tok en del tid siden det var en del «restanser» etter ferien, men tirsdag kom jeg heldigvis ajour.

Onsdag leste jeg diverse tidsskrifter, årsrapporter og offentlige utredninger som er interessante for vår kommune. Det blir sjelden tid til å gjennomgå det jeg legger til side for senere gjennomgang. Derfor er det kjærkomment å få tid til å ta nærmere gjennomgang av kommuneøkonomiproposisjonen, årsmelding for fylkeskommunen og diverse artikler i fagblad.
Sektor oppvekst besøkte jeg før lunsj og traff flere av de ansatte der som oppdaterte meg på status i forhold til bemanning ved skoler og barnehager og utfordringer de har. Heldigvis har vi lærere og barnehageansatte på plass før et nytt år starter opp. PP-tjenesten har slitt en stund med å skaffe logoped. Nå har de endelig fått avtale med en som vi kan kjøpe tjenester av.
Etter lunsj dro jeg til byen for å være til stede på en mottakelse i forbindelse med VM i orientering. Dette foregikk i Erkebispegården, og inbudte gjester var mange både fra inn- og utland som representerte orienteringssporten, politikere, administrasjon og arrangementsansvarlige . Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, innledet med en tale der hun fortalte om Trondheim, om Erkebispegården og dens historie og hun snakket også om hva orienteringssporten betyr  for Trondheim og Trøndelag. En tidligere president i det norske orienteringsforbundet holdt  tale og presenterte noen tidligere norske verdensmestre. Presidenten i  det internasjonale orienteringsforbundet takket Trondheim for jobben som var gjort i forbindelse med VM og overrakte en vimpel til Rita. Det var ei trivelig stund i Erkebispegården der jeg traff mange kjente og fikk hilse på noen fra orienteringsmiljøet.

Resten av uken er det heller ingen møter på dagtid, men kommende helg er det nye arrangementer som jeg  skal prøve å delta i. Håper været blir bra slik at det blir gode forhold for Pilegrimsrittet, for festivalen ved Sjøbygda kunstnarhus og for pilegrimsvandringa til Granby Gård.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: