Julidager.

Nå går jeg inn i min siste arbeidsuke før ferien. Jeg, som sikkert mange andre, ser fram til noen uker sammen med barn, barnebarn og venner.

Mandag gikk jeg igjennom saker og epost. Ser også tydelig på inngående post  at det er ferietid. På vanlige dager kan det komme inn opp til 30 eposter, mens det i denne uken, bare kommer noen få. Uansett er det greit å ha tid til å rydde både på kontoret og i mailboksen.
Fra daglig leder i «Fra fjord til fjell AS» kom det før helga krav om innbetaling av aksjekapital og midler ellers som tidligere var overført til konto i kommunen. Vi så på denne saken på fredag, men mandag gjennomgikk vi flere dokumenter, og fant ut hva som kan utbetales, og hva som tilhører prosjektet før AS-et ble dannet. 
Jeg hadde også flere telefonsamtaler om saker i løpet av dagen, så tiden brukes til politisk arbeid selv om det er ferietid.
Flere konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven kan komme til revisjon fram mot 2022. Jeg er medlem i ei gruppe som LVK har oppnevnt i den forbindelse. For Selbusjøen har en revisjonssak vært på gang siden 1989, og saken ligger fortsatt i Olje- og energidepartementet. LVK vil nå gå ut med informasjon til de kommunene som er medlemmer, og som kan ha konsesjoner som kan revideres i nærmeste framtid. Vi er oppfordret til å informere om aktuelle saker til medlemskommuner i eget fylke, og jeg startet derfor med å gjennomgå en oversikt over aktuelle saker.
Dette er det tredje året vi har en annerledes sommerjobb for ungdom. Alle mellom 16 – 18 år kan søke, og i år var det mange søkere. Alle som ønsket å ha en slik sommerjobb,  har fått tilbud om to uker innenfor pleie- og omsorg. Jeg ser dem daglig ta med beboere ut på tur i sentrum. De bistår med aktivisering  og skal ikke erstatte andre ansatte, men gi et «ekstratilbud». Bakgrunnen for at vi bevilget penger til tiltaket, er først og fremst å gi tilbud om ekstra aktivitet til beboere, men også forhåpninger om at noen av de ungdommene som får sommerjobb, kan finne sin fremtidige arbeidsplass  i omsorgsyrket. Jeg vet fra i fjor sommer at dette var et tiltak som ble positivt mottatt ikke bare fra de som får hjelp, men også fra ungdommene. Mange av dem får sikkert gjennom denne jobben sin første erfaring med arbeidslivet, og det er ikke minst en nyttig erfaring å ha med seg.

Tirsdag videreførte jeg arbeidet med å lage og sende ut informasjon til LVK-medlemskommuner i Sør-Trøndelag om muligheter for revisjon av konsesjonsvilkår. Jeg fant informasjon på LVK sine hjemmesider i tillegg til at jeg skrev noe sjøl. Håper nå at medlemskommunene gir meg tilbakemelding før vi skal ha neste møte i revisjonsgruppa.
Fra planavdelinga fikk jeg en gledelig melding i forhold til saken om adkomst til nye Mebond barnehage. Den saken er sendt til departementet for endelig avgjørelse etter meklingsrunde hos fylkesmannen. I  meklingsmøte  har fylkesmannen rollen som mekler, og når saken oversendes til departementet, legger han ved en anbefaling. I denne saken er han klar på at kommunen bør få medhold, og han konkluderer med følgende: 
«Anbefaling:
Selbu kommune har vist fleksibilitet i forsøk på å løse utfordringene i sentrum, men trafikksikkerhet og areal til barnehage / boliger / forretningsareal /tjenesteyting har utfordret verdifull dyrka mark. – I prosessen er det framkommet betenkeligheter angående trafikksikkerhet for barn og unge som bor langs alternativ atkomst til planlagt barnehage, Sjøvollvegen. Det argumenteres for å unngå økt trafikk i boligområdet og langs Sjøvollvegen som også er skoleveg. Dette er momenter som må vurderes i behandling av saken.Alle aktuelle alternativer til atkomst utenom Sjøvollvegen, synes å medføre oppdeling av et sammenhengende jordbruksareal. Dersom det legges avgjørende vekt på at Sjøvollvegen som skoleveg  ikke bør få tilbringertrafikk til barnehagen ut fra trafikksikkerhetshensyn, mener Fylkesmannen at kommunens forslag til atkomst bør godkjennes i og med at denne ligger i eiendomsgrense, og det allerede er godkjent gangveg langs denne grensa. Bredden på gangveg/kjøreveg bør kunne diskuteres.»
Håper at departementet denne gangen er enig med oss og med fylkesmannen.
Før lunsj oppsøkte jeg personalavdelinga og fikk en lang samtale med personalsjefen for å etterspørre saker som jeg har fått kopi av, eller som jeg etterspør ut i fra forhold som jeg er blitt gjort oppmerksom på. Selv om jeg ikke skal eller bør gå inn i enkeltsaker, er det nyttig å få faktaopplysninger fra de som arbeider med det daglig.
Også på tirsdag kom det inn noen fakturaer til attestering, og eposter skulle besvares og registreres .
Flere tidsskrifter kommer nesten hver dag i posten. Noe som jeg ser kan være nyttig, legger jeg til side for senere gjennomlesning. Tirsdag bladde jeg igjennom bunken, leste noe, men kastet også noe av det som langt i fra er like aktuelt i dag som da jeg mottok det. Fremdeles er jeg ikke kommet til bunns i bunken.

På veg til jobben på onsdag hørte jeg på Trøndelagsnytt at media var informert om at to investorer i nye Kjeldstad Holding, hadde trukket seg. Dette har jeg vært informert om siden fredag, og i den forbindelse har det vært flere telefoner både i løpet av helga og i inneværende uke med informasjon fra bedriften og fra involverte banker. Jeg informerte formannskapet telefonisk på mandag, men fant ikke at vi måtte ha møte før det foreligger andre forslag som vi kan ta stilling til. I henhold til vedtaket i kommunestyret om vår deltakelse i emisjonen, fikk formannskapet fullmakt til å fatte nærmere vedtak om kommunens engasjement. Dersom vi får en ny invitasjon til å delta i en emisjon som er vesentlig forskjellig fra det som lå til grunn for vedtaket i kommunestyret, må saken opp i et nytt kommunestyremøte. Siden det er ferietid, har jeg fått informasjon om at det kanskje ikke vil forligge noe  forslag til løsning i løpet av juli, men driften går forløpig som normalt. Håper inderlig at styret lykkes med å få nye investorer på banen. 
Onsdag ble det tid til å lese tidsskrifter og dokumenter, rydde, bestille flybilletter til LVK-møte i august og attestere fakturaer.  Før lunsj fikk jeg invitasjon til «sommerfest» klokken 13.00 ute på sykehjemmet. Det takket jeg selvsagt ja til, og der ble det servert rømmegrøt og grillpølser. Det var ansatte som sammen med ungdommene som har «en annerledes sommerjobb» sto for arrangementet. Det er ikke så ofte tid til å ta med beboerne ut, men mange hadde fått på seg godt med klær og så ut til å stortrives ute. De som trengte det, fikk hjelp av ansatte, ungdommer eller pårørende. To gutter underholdt med musikk, og selv om temperaturene ikke var så høye, kom sola fram og varmet godt en liten periode. Dette er et kjempeflott tiltak som gir et etterlengtet avbrekk i en heller ensformig hverdag på sykehjemmet. Stor takk til de som tok initiativ til sommerfesten og til alle som bidro til at dette ble vellykket.
Onsdag kveld var det åpning av ny Gjelbakken bru. Etter at drifstansvarlig i kommunen hadde sagt noe om tekninske ting og om byggeperioden, delte han ut blomster til representanter for rådgivningsfirma og entreprenør før han ga ordet til meg. Dette er den andre brua over Nea som jeg åpner i min periode som ordfører, og jeg gjorde i min åpningstale et poeng av at jeg kanskje vil bli husket som «brubyggeren». Det har jeg ingenting imot, heller ikke i overført betydning. Minst 50 personer var møtt opp for å overvære åpninga. Med brua inntakt, vil det lette fremkommeligheten til alle som bor på sørsida av elva i tillegg til busser og tyngre kjøretøyer, som i en periode har måttet kjøre en lang omvei. Gårdbrukerne som må over for å nå store deler av jordeiendommen sin, var til stede. En av dem viste meg at de allerede i 1988 søkte om dispensasjon for å kjøre over med traktor med lass. Disse slipper nå å kjøre en lang omvei med møkk og avling.

Det har ikke vært så høye sommertemperaturer de siste dagene, men fra torsdag til og med lørdag varsles det sol og varmt vær. Håper det slår til, slik at alle kan få noen fine sommerdager i den vakre bygda vår.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: