Varierte og travle arbeidsdager.

Nok ei uke er godt i gang med diverse travle «innspurter» mot sommer og ferietid. Det meste ser ut til å skulle gjøres ferdig før ferien, og derfor blir alle dager og kvelder opptatt med mange gjøremål.

Mandag startet dagen med en rask gjennomgang av fakturaer som skulle attesteres, saker som skulle behandles og gjennomgang av epost. Jeg rakk ikke å behandle så mye av dette før kommunestyret samlet seg til temadag for pleie og omsorg. I tillegg til kommunestyrets medlemmer var flere fra administrasjonen, tjenesteledere og andre ansatte ved Helse- og sosialetaten til stede. En ansatt ved Ressurssenteret for Omstilling (RO-senteret) hadde innledninger på ulike emner, og det var gruppearbeid og fremlegg av dette etter hvert tema. Første emne var politikk og verdigrunnlag i pleie og omsorg. Gruppeoppgaven her gikk ut på at vi skulle legge fram hva vi mente skulle ligge til grunn for politiske  prioriteringer. Rettighetslovgivning styrer mye av det vi må legge til grunn, men det var også enighet om at blant annet  brukernes behov og kommunens økonomi måtte hensyntas når vi skulle foreta våre prioriteringer. Neste tema var pleie og omsorgstjenestene i Selbu sett utenfra. Innlederen hadde med utgangspunkt i kostratall og andre data  foretatt sammenligninger med to andre kommuner og landsgjennomsnittet . Vårt ståsted var på noen områder under gjennomsnittet og på andre områder over gjennomsnittet. Vår oppgave var denne gangen å se på hvilke utfordringer vi har innfor pleie og omsorg i Selbu. Slik det ser ut i dag, vet vi at vi har for få plasser med heldøgns pleie. Kortidsavdelinga vår er belagt med mange som har fått innvilget plass på sykehjem. Dette var derfor en utfordring som alle gruppene presenterte. Men vi ser også utfordringer på sikt med å få nok arbeidskraft og kunne utnytte de ressursene vi har på en fleksibel måte. Antall eldre over 80 år vil i de nærmeste årene gå noe ned i henhold til statistikk, og vil ikke gå opp igjen før 2020. Dette er selvsagt noe vi må legge til grunn i vår planlegging. Siste innlegg fra RO-senteret var gitt overskriften «Rettssikkerhet og tjenestetildeling», og tok for seg samhandlingen mellom vedtakskontor og utførende enheter og mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Samarbeid med andre aktører og tjenester var også et av underpunktene på dette temaet. Vi fikk så oppgaven med å se på hvordan vi kan skape merverdi gjennom samhandling innenfor pleie og omsorg. Det kom fram mange forslag til tiltak. Bedre samarbeid med pårørende, ansatte som kan brukes mer fleksibelt enn i dag imellom enhetene, bedre tilrettelegging av turnus og tiltak for å rekruttere folk til omsorgsyrket, var noe av det som ble presentert. Som siste post på dagens program fikk kommuneoverlegen si litt om det arbeidet som er igangsatt med å utarbeide en «kommunediagnose» når det gjelder folkehelse. Vi fikk av henne i oppgave å si noe om hva som er helseutfordringene våre og komme med forslag til helsefremmende tiltak. Stort sett har vel vi i Selbu de samme utfordringene som andre kommuner. Når vi vet at flere og flere barn og  unge får psykiske problemer, må det stilles et generelt spørsmål om hele vår velferdsstat gir oss trygge oppvekstvilkår  i jaget etter å være vellykket. Fysisk aktivitet er ikke i dag en så naturlig del av hverdagen for barna som det var før. Dette må også kompenseres gjennom tiltak i barnehage og skole. Det er ingen tvil om at vi har mye å hente på å forbygge og gi den enkelte mer ansvar for egen helse. Hvordan en skal gjøre hver enkelt mer bevisst på  dette, er nettopp kjernen i det forebyggende arbeidet.
Jeg syntes dagen var nyttig, og den ga oss svar på flere av utfordringene vi har. I blant er det nødvendig å sette slike sentrale spørsmål på dagsorden, for når vi har ordinære kommunestyremøter, blir det for knapp tid til å drøfte strategier for utvikling i de kommunale tjenestetilbudene.
Før jeg avsluttet dagen på kontoret, gjorde jeg noen avtaler om møter, så på saker til behandling og svarte på noen eposter som det var viktig  å gi svar på. Timeplanen min som ligger på nettet, måtte oppdaters siden det også på mandag var ønske om nye møter før sommerferien. Det kommer allerede inn innkalling til møter etter ferien, og disse må også registreres slik at en unngår kollisjoner.
Vi er medlem i Trondheimsregionens friluftsråd, og hvert år blir ordføreren  i medlemskommunene utfordret på å ta med seg sine innbyggere på en tur. Mandag gikk min tur til «Pallene» i Innbygda. Dette er et av målene i kommunekampen som vi er med i, og derfor la jeg turen dit. Jeg var så heldig å få med Ingebrigt og Wivi-Ann Garberg som kjentfolk. De ledet an turen og fortalte om det vi så  og  om krigshistorie fra området. I alt 70 personer var møtt opp, og etter å ha stoppet litt opp ved kommunekampposten, kom vi fram til et flott område med utsikt over Selbusjøen og store deler av bygda. Jeg hadde fått med meg to som kokte kaffe i svartkjel på bål, og vi serverte kaffe og kjeks så langt det rakk. I tillegg til det guidene fortalte, sang vi 6 vers av Selbusongin oppe på denne vakre plassen, og det hele ble avsluttet med at vi fikk et lodd hver av daglig leder i friluftsrådet. Han hadde mange gevinster som ble fordelt etter loddtrekning, før vi returnerte heim. Selv om været ikke var det aller beste, fikk vi veldig lite regn på turen. Dette var en skikkelig trivelig tur og et kjærkommnet avbrekk i en travel møtedag! Stor takk til alle som bidro til at turen også i år ble en suksess.

Ordfører i Selbu har i mange år vært leder i rådet for Peder Morset folkehøgskole. Slik er det også i inneværende periode, og tirsdag startet arbeidsdagen med at jeg tok en tur innom skolen for å underskrive en kontrakt om videre utbygging av nye internater. Det var viktig å få dette i orden slik at framdriftsplanen blir holdt.
Da jeg kom på kontoret, fikk  jeg besøk av  vår kontaktperson i romaniaprosjektet som Innovasjon Norge finansierer. Mens jeg var i Brüssel i forrige uke, hadde hun hatt besøk fra Romania. Derfor ønsket hun å informere meg om hva de hadde gjort de dagene de var her, og hun hadde også med mange gaver til kommunen fra gjestene. Senere på dagen mottok vi en epost der de takket for et flott opphold, og jeg vet at mange har stilt opp for å informere om kommunen, og hvordan skole og helse drives hos oss.  Det er godt å ha dyktige medarbeidere når ulike ting en bør være med på, kolliderer.
På formiddagen tirsdag var jeg invitert til Sjøbygda Kunstnarhus for å høre om fremtidstanker og planer for å få inn ekstra kapital på eiersiden eller til drift. Sammen med meg var en ansatt ved Selbu Næringsforum og en medpolitiker. Vi fikk presentert et konsept som skal ligge til grunn for søknader og invitasjon til å delta med kapital. Dette er en flott tilvekst til all lokal kultur vi har, og resultatet av dagens samtaler ble at vi skal delta i et møte som allerede er avtalt med fylkeskommunen. Hit vil også Innovasjon Norge bli invitert. Håper de lykkes med å få et økonomisk fundament som gir rom og tid til å utvikle prosjekter med utgangspunkt i stedet ute i Sjøbygda.
Det var tirsdag 15 år siden de som i dag driver Galleri Bjørkhov , etablerte seg i lokaler i sentrum.  I dag er disse lokalene utbygd, og innehaveren har flyttet sitt keramikkverksted inn i deler av nybygget. Kafeen som drives der, er  flittig besøkt av både gammel og ung, og mange benytter seg av selskapslokalene. Til enhver tid er det kunstnere som har utstilling i de samme lokalene, og ulike kulturarrangementer finner sted der. Redaktør i Nea Radio ba meg komme for å være med på en direktesending fra kafeen. Flere ble intervjuet, og jeg fikk si noe om hva dette stedet betyr både for kommunens innbyggere og for besøkende. Jeg har fått positive tilbakemeldinger både fra bygdas egne og fra tilreisende på at dette er et trivelig treffsted. Arenaer der en kan møtes uforpliktende er av uvurderlig betydning i vårt travle samfunn der nær famile ofte ikke har tid til sosialt samvær. Håper at bedriften vil bestå og utvikles videre i åra framover.
Før rådmannen og jeg gikk i et ettermiddagsmøte i banken, fikk jeg tid til å lese eposter, ta kontakt med administrasjonen, gå igjennom saker til behandling og rydde litt i diverse papirer som lå i dunger på skrivepulten.
I møtet med banksjefen diskuterte vi felles utfordringer før jeg returnerte til rådhuset for å delta i styremøte i Selbu Arbeiderparti. Jeg er ikke medlem av styret, men har møterett og talerett. De gangene jeg har anledning, møter jeg for å gi tilbakemeldinger og for å delta på strategidiskusjoner. På saklista står alltid en gjennomgang av nytt fra kommunestyregruppa og politiske saker for øvrig. Disse sakene ble gjennomgått før jeg trakk meg tilbake for å avslutte arbeidsdagen.

En gang hver måned annonserer vi åpen dag der publikum kan treffe ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og opposisjonsleder de to siste timene av arbeidsdagen. Onsdag hadde vi en slik dag, og vi starter dagen med samarbeidsmøte mellom ordførerkollegiet og hovedutvalgslederne. Før de kom til rådhuset, redigerte jeg  en presentasjon som jeg skal bruke når jeg møter Tingretten som kommer på besøk til Selbu på torsdag. På slutten av dagen gjorde jeg denne presentasjonen ferdig, og prøvde ut pc og kanon for å se om alt fungerte. Som vanlig fikk jeg god hjelp fra administrasjonen som alltid velvillig trer støttende til når det tekniske ikke virker som forutsatt.
I samarbeidsmøtet drøfter vi aktuelle saker fra den enkelte sektor og saker som vi har fått henvendelser om. Det er alltid mye å ta tak i, og det er greit å få synspunkter fra medpolitikere. I de timene vi var tilgjengelig  for publikum, var det bare en journalist fra Selbyggen som kom innom. Hun ønsket å skrive om kommunens innkjøp av toalettvogner. Disse er innkjøpt for å kunne leies ut i forbindelse med arrangementer, og driftsavdelingen har utarbeidet leieavtaler som ligger på kommunens hjemmeside. Gjennom disse sidene kan en sende forespørsel om leie. Prisene for utleie er langt lavere enn det private utleiere kan tilby, og det betyr at lag og organisasjoner dermed kan få et større overskudd enn tidligere. Sammen med journalisten dro jeg og ansvarlig på driftsavdelingen for å besiktige vognene og ta noen bilder. Selbyggen var også interessert i behandlingen av diverse saker som var oppe  i  Hovedutvalg for bygdautvikling på mandag. Avisen har en spalte med nytt fra kommunen, noe de har fått positive tilbakemeldinger på.

Det var faktisk ingen møter onsdag kveld, så det ble et lite pusterom som i blant trengs for å kunne ta fatt på nye oppgaver. Resten av uken er det tid til forberedelser og kontorarbeid, så jeg håper jeg er relativt ajour når helga kommer.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: