LVK, generalforsamlinger og formannskap.

Etter ei helg med Selbucup og dokumentlesing, men også tid til å koble av sammen med venner, ble det nok en gang en travel start på ei ny uke.

Mandag morgen reiste jeg til Oslo for å delta på møte i revisjonsgruppa i LVK. Flere kommuner som har revisjonssaker på gang i forhold til vannkraftanlegg, er representert der med ordfører eller annen politiker. Møtet ble holdt i lokalene til advokatfirmaet Lund & Co som er sekretariat for LVK. I møtene går vi igjennom hva som har skjedd siden sist i de aktuelle sakene, og det er som regel dessverre ikke så mye. Vår sak med revisjon av vilkårene for Selbusjøen, startet i 1998, mens andre saker som ennå ikke er ferdigbehandlet, startet enda tidligere. Det ser ikke ut som om departementet klarer å bestemme seg for hvordan sakene i det hele tatt skal behandles, og nå har vi fått signaler om at nye retningslinjer for revisjon skal behandles før det fattes vedtak i de  konkrete sakene. Dette vitner i høyeste grad om beslutningsvegring, og tålmodet til oss det angår, er allerede brukt opp. LVK og noen av politikerne i utvalget, har hatt flere møter både med Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, og det ble også nå tatt til orde for at en skal prøve å følge opp med nye samtaler. Over 300 konsesjoner kan etter reglene som nå gjelder, bli tatt opp til revisjon innen 2020, og det er umulig å tenke seg at alle saker skal ta så lang tid som de som i dag ligger klare til behandling i departementet. Derfor må det settes fortgang både på saksbehandling og på avgjørelser. Vanndirektivet og vannforvaltningsplanene vil også ha innvirkning på revisjonene. Dette gjør også at det virkelig er på tide å få  ferdigbehandlet de som ligger klare. Fra Selbu har vi nå utarbeidet en sak med krav om rask behandling, krav om miljøfond og forespørsel om møte før endelig behandling. Denne politiske saken ble behandlet i formannskapet på tirsdag. Vi sluttet oss enstemmig til en fremlagt  uttalelse, og jeg håper at vi snart må få en avklaring. Jeg ba også en advokat i LVK sitt sekretariat om å se på den. Med alle saker som er på gang, er det viktig at vi vet om hverandre og trekker i samme retning.  Revisjonsutvalget er sammensatt av politikere fra   kommuner som har felles utfordringer, og det er derfor meget nyttig å delta i drøftingene og få høste erfaringer.
Jeg måtte gå litt før møtet sluttet for å ta fly som gikk så tidlig, at jeg rakk generalforsamlingen i Selbu Energiverk på Kafe Caroline i Flora. Kommunestyret er generalforsamling, og flere styremedlemmer var også til stede. Daglig leder gjennomgikk regnskap og årsberetning, og det var selvsagt anledning til å stille spørsmål. I år får kommunen et utbytte på 6 millioner kroner. Vi har budsjettert med 8 millioner, men styret valgte å øke den bokførte  egenkapitalen i bedriften slik at den reelt fikk samme verdi som ved forrige årsskifte. Med det mindreforbruket vi hadde i kommunen i 2009 på ca. 6 millioner, får vi nok budsjettet sammen likevel, men styret vil ta initiativ til et eiermøte der vi kan få drøftet hva vi vil med selskapet. For kommunen som eier er det viktig med en viss  forutsigbarhet i inntektene, og dette er noe av det vi må diskutere i et slikt eiermøte. Det er viktig at vi har et godt grunnlag for en slik diskusjon, og da må vi  blant annet få beregnet en verdiregulert egenkapital. Bokført egenkapital sier veldig lite om verdien av selskapet. Til generalforsamlingen hører også valg, og alle som sto på valg, ble gjenvalgt for en ny styreperiode.

Tirsdag sto møte i planutvalg og formannskap på agendaen, men før disse møtene startet, ble det avholdt generalforsamling i Selbu-Trykk AS. Denne bedriften har tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstreningsplasser, og den er heleid av Selbu kommune. Formannskapet er generalforsamling, og både daglig leder og styreleder var til stede for å informere og svare på spørsmål. Dette er en verdifull bedrift for oss siden mange får en meningsfylt hverdag gjennom tiltak som blir tilrettelagt enten i bedriften sjøl eller i andre bedrifter som Selbu-Trykk inngår avtaler med. I tillegg til disse tilrettelagte arbeidplassene, er det flere ansatte som arbeider med trykking og andre «beslektede» oppgaver.  Etter ei stor investering for noen år tilbake, har de slitt med å få driften i balanse, men i 2009, ble det igjen et lite overskudd.
Da vi kom inn i møterommet tirsdag morgen sto det en skål med sjokolade og et kort med en trivelig hilsen fra ungdomsrådet. De takket for midler til utstyr i musikkverksted og til scateboardrampe. Om det ikke legges ved sjokolade, er det  alltid trivelig med slike positive tilbakemeldinger. Ordene på kortet varmer minst like mye som gotteriet.
Planutvalget fikk seg forelagt mange referatsaker. Dette tyder på at det er stor byggeaktivitet i kommunen. Det meste er tilbygg eller nyoppføringer av hytter, men at det er aktivitet, er uansett positivt. De sakene som var oppe til politisk behandling, var oppstart av reguleringsplanarbeid, behandling av reguleringsplaner, klagesaker og egengodkjenning av planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Saksbehandler kunne her fortelle at de allerede har fått inn mange innspill til planen, og det tyder i alle fall på at vi har nådd ut med budskapet om at planarbeidet er i gang. Planavdelingen har fått oppslag i lokale medier om dette arbeidet, og med den dekning som våre lokale medier har, vet vi at dette er den mest effektive måten å nå ut på. Saksbehandler har tatt inn merknader som er kommet inn under høringen på planprogrammet, så denne kunne vi egengodkjenne.
Etter at planutvalgets møte var hevet, ble formannskapsmøtet satt. Som vanlig startet vi med referatsaker både skriftlig og muntlig i forhold til møter og konferanser vi har deltatt i siden sist. Dette bruker vi litt tid på, men det er nyttig at formannskapsmedlemmene blir oppdatert på det som skjer. Det var flere politiske saker opp til behandling, og vi startet først med å utnevne komité for høstens TV-aksjon . I år går pengene som samles inn til Flyktningehjelpen, og som vanlig sitter både ordfører og varaordfører i komiteen i tillegg til noen andre. En lenge etterspurt sak er plan for kommunale boliger. Det ble i denne saken stilt mange spørsmål, og det ble også fremmet tilleggsforslag til innstillingen. Selv om den tidligere er behandlet i hovedutvalg for Helse og Sosial og hovedutvalg for Bygdautvikling, mente formannskapet at den etter en ny runde med kostnadsberegning skulle ha vært behandlet der på nytt. Skal vi rekke å få den med i siste kommunestyremøte før sommeren, er det umulig før formannskapsbehandling. Vi valgte derfor å behandle den og lage innstilling, men tok forbehold om at eventuelle vedtak fra hovedutvalgsmøter som skal være før kommunestyremøtet, blir lagt ved saken. Rapporten for 1. tertial var også oppe til behandling. Her stilte rådmannen i møtet med alle sektorsjefer og økonomisjef, og vi tok for oss kapittel for kapittel og stilte spørsmål. Det ser ut som om vi ligger bra i rute i forhold til budsjett, med unntak av budsjettert beløp til sosialhjelp. Dette er allerede overskredet, noe som nok skyldes finanskrise og arbeidsledighet, men også høye strømpriser. Hovedutvalg for Helse og Sosial som har ansvar for denne posten, har bedt om en redegjørelse fra NAV i hovedutvalgets møte. Etter det må vi ta stilling til hvordan vi skal løse denne utfordringen.
Fremdeles gjenstår mange investeringstiltak som ikke er igangsatt. Ut i fra tertialrapporten ser det ut til at alt kan la seg gjennomføre, men i rådmannens ledersamling vil de ta en ny gjennomgang av vedtatte investeringstiltak slik at vi om nødvendig kan prioritere hva som må utsettes til neste år. Også i denne saken ble det fremmet tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
Møtet sluttet ikke før etter at normal arbeidstid var over, og da var det mange saker og eposter som skulle besvares eller videresendes. Jeg fikk også en telefon fra  ansvarlig redaktør for martnasavisa til årets Selbumartna. Fristen for å skrive en hilsen i den, som jeg vanligvis gjør, var kommende torsdag, og siden jeg ikke blir på kontoret før neste mandag, måtte dette gjøres umiddelbart. Det ble nok litt hastverksarbeid, og det førte til at jeg ikke kunne delta i generalforsamlingen til Åsøya fritidspark AS. Varaordfører skulle uansett være der, og fikk møte på kommunens vegne. Vi er medeier i dette firmaet, og jeg prøver å strekke meg langt for å delta i generalforsamlinger lokalt, men denne gangen ble jeg nødt til å delegere oppgaven. Våre interesser blir uansett godt ivaretatt når varaordfører møter. Bedriften hadde også i 2009 et overskudd og årsmeldinga viser at det har vært et normalt driftsår.  Kommunen som tidligere har leid øya av Trondheim Energi, har nå kjøpt den , og vi kommer nok i framtida også til å leie den ut  til Årsøya fritidspark slik vi gjør i dag. Planen er å få markedsført denne fantatiske arenaen bedre i tida fremover, et arbeid vi snarest mulig bør sette i gang.

Resten av uken blir jeg i Brüssel sammen med LVK. Besøket fra Romania har ankommet Trondheim i dag, og jeg fikk så vidt vekslet noen ord med vår prosjektansvarlig før jeg forlot kontoret. De hadde spurt  etter meg, men denne gangen må andre ta over det jeg skulle ha bidratt med. Jeg er sikker på at de uansett vil få et fint opphold her i Norge.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: