IA-dag og «Den kulturelle spaserstokken».

I utgangspunktet var det bare ett møte på agendaen i ukens to siste dager, men når det foregår noe som er interessant utenom min møteplan, blir det til at jeg deltar.

Torsdag var det IA-dag i kommunestyresalen. Verneombud, tillitsvalgte, tjenesteledere og etatsjefer var invitert til å delta. I Selbu som i flere andre kommuner har vi et alt for høyt sykefravær. Vi satte oss en gang et mål om å ha  redusert sykefraværet til 6 % ved utgangen av 2009, men det viser seg nå at det er over 9 %. Dette bidrar til at vi bruker store lønnsmidler som ikke kommer brukerne til gode, og dersom noe av sykefraværet skyldes forhold på jobben, har vi ikke et så godt arbeidsmiljø som vi skulle ønske. Vi har i mange år hatt fokus på dette problemet, og mange tiltak er igangsatt. Siden det ikke ser ut til å virke, har kommunestyret bestilt en forvaltnings-
revisjonsrapport som ser på om disse tiltakene har den ønskede effekt.  Denne rapporten kommer nå snart til politisk behandling, og jeg håper den vil gi oss noen svar.
Personalsjefen startet torsdagens møte med å si noe om utviklingen i sykefraværet i kommunen de siste åra, før kommuneoverlegen sa litt om sykmelders rolle i IA-arbeidet. Gjennom hennes innlegg fikk vi forståelsen av at det ikke alltid var like enkelt å ha den rollen. Hun kom med kreative forslag om at det burde ha vært satt av midler til «prøvejobber» for de som ønsket seg tilbake i jobb, men som ikke mestret sitt opprinnelige arbeid. For at dette skulle lykkes, måtte noen  ha et  kooridinerende overordnet ansvar for å utplassere i enheter der en slik utprøving ville kunne foregå. Dette kan muligens være noe å prøve ut. Personalsjefen innledet så om forebygging, oppgaver og plikter, og gikk igjennom hvilke retningslinjer vi har, og hva avtalen med Selbu Bedriftshelsetjeneste inneholder. Alle som kan bidra til verdiskapning i samfunnet, bør få muligheter til dette. Etter som flere jobber lenger og de som har redusert funksjonsevne bør få mulighet til å bidra med det de mestrer, er det ikke utenkelig at dette igjen kan føre til høyere sykefravær. Denne problemstillingen er ofte tatt opp, og det var også noe personalsjefen berørte i sitt innlegg.  NAV Arbeidslivssenter  var til stede med ansvarlig person for Selbu kommune. Hun redegjorde for hva de kunne bidra med både av skriftlig materiell og støtte til alle som har personalansvar. Etter lunsj hadde to tjenesteledere fått i oppgave å gi gode eksempler på IA-arbeid i praksis. En av dem fortalte om et helt konkret tilfelle fra sin arbeidsplass, mens den andre redegjorde for generelle tiltak som var igangsatt der hun har ansvaret. Dette var interessante tilbakemeldinger, og det viser at det skjer mye positivt i organisasjonen. Vi har utvilsomt mye å lære av erfaringsutveksling, noe vi fikk bekreftet skjer. Resten av dagen skulle brukes til gruppearbeid og gjennomgang av dette, og  jeg valgte å  fortsette arbeidet på kontoret med  å se igjennom protokollen fra tirsdagens kommunestyremøte før den sendes ut, og med å gjennomgå epost. Hver dag kommer det nyheter fra Kommunal Rapport. Et av temaene jeg leste litt om, var mangelen på ressurser i barnevernet. Barneministeren hadde gått ut og sagt at kommunene ikke prioriterer rett, mens leder i KS, Halvdan Skard, ga klar beskjed om at ministeren sannsynligvis ikke kjente kommunesektoren godt nok, siden han kom med slike utsagn. Skard sa også at det i alle fall ikke hjelper de barna som har behov for hjelp, at stat og kommune diskuterer hvem som ikke gjør jobben sin. Torsdag  morgen ble ordfører i Steinkjer intervjuet på Trønderradioen. Der var det store overskridelser i barnevernet, og han ville ha en fullstendig gjennomgang av hvordan midlene ble brukt. Han understreket at han ikke hadde noe mistanke om at pengene ikke ble brukt målrettet, men for å vite hvordan en skal prioritere, må en også ha fakta om hvordan tjenestene fungerer. Det viser seg dessverre at flere og flere har behov for tjenester fra barnevernet, og dette er et alvorlig varsko til oss alle. Når vi bor i et av verdens rikeste land, og samtidig ikke klarer å gi den oppvoksende slekt trygge og gode oppvekstvilkår, bør vi straks i fellesskap se på hva vi kan gjøre.

Fredag var det styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS der jeg er medeier, og der jeg fortsatt er ansatt. Generalforsamling ble avviklet samidig, og resultatet for 2009, var det beste på mange år. Ledelse og ansatte fikk ros fra oss «eksterne»  representanter for godt utført arbeid.
I løpet av dagen var det flere telefoner, og mye post som skulle leses og besvares. Papirene til formannskap og planutvalg var lagt i hylla mi, så mye av tiden etter lunsj ble brukt til å lese dokumenter og forberede forslag til onsdagens møte. Årsmelding og regnskap skal behandles, og det er da på sin plass å gi noen tilbakemeldinger fra politisk nivå. Jeg prøvde også å forstå sammenhengen mellom de ulike tallene som er hentet fra Kostra. Det var komplisert, og selv med god hjelp fra økonomisjefen, var det vanskelig å finne sammenhenger mellom f.eks. tall fra nivå en og to. Med ulik praktisering på posteringer fra kommune til kommune, undres jeg på om Kostra er et verktøy som vi kan stole på i sammenligningen mellom kommuner.  Økonomisjefen mente dette burde settes på dagsorden i det effektiviserings-
nettverket som vi er deltakere i. Dersom flere av kommunene der ønsker det, kan vi kvalitetssikre posteringer slik at disse kommunene kan sammenlignes.
Fredag kveld var det klart for et arrangement i den kulturelle spaserstokken. Det var mulig å få kjøpt middag, og det var salg av kaffe og kaker. Ansatte  i kulturskolen i kommunen, bidro med sang og musikk fra 50- og 60-tallet sammen med noen andre aktører. De ulike innslagene ble presentert av en meget dyktig konferansier, og kvaliteten på det som ble fremført, var førsteklasses. Når melodiene i tillegg minnet om barndom og ungdom for de fleste av oss som var der, ble det på alle vis en fin og minnerik kveld. Både sanitetsforening og frivilligsentral var med som arrangører. I tillegg til underholdning fra 50- og 60-tallet, var det i salen noe inventar fra samme tidsperiode , og veteranbiler sto  parkert utenfor. En fullsatt sal kunne glede  seg over et fantastisk vellykket  arrangement som ble avsluttet med dans til tonene av et Tømmerdalens, som har spilt til dans i mange år både heime i Selbu og andre steder.

De tre første dagene i kommende uke er det møter på timeplanen hver dag før det blir langhelg med fridager. Det er mange helligdager i mai, og de arbeidsdagene som er, blir dermed ekstra travle.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: