Ukeslutt med 1. mai.

Med litt mere tid på kontoret og til private gjøremål, skulle en tro at det blir mindre stress, men færre møter enn planlagt, fører bare til at en tar fatt i andre saker som har ligget på pulten i lang tid.

Torsdag morgen hadde jeg flere mindre møter med administrasjon og medpolitikere. Også på ettermiddagen var det flere besøk, noe jeg setter stor pris på. Det er positivt å dele tanker og planer med kolleger. Jeg ble heldigvis påmint om at jeg måtte lage en fullmakt i forbindelse med fredagens stiftelsesmøte i firmaet «Fra fjord til fjell AS». Siden jeg ikke er alt for godt vant med saksbehandlingssytemet, tar nok dette uforholdsmessig lang tid, men slike enkle ting, prøver jeg å klare uten alt for mye «mas» på travle ansatte. I Selbu har vi ingen politisk sekretær, men spør jeg om hjelp, stiller ansatte i sentraladministrasjonen alltid opp.
Landsstyre i LVK hadde møte på onsdag, noe jeg måtte prioritere bort. Torsdag ble jeg kontaktet av LVK’s sekretariat og et landsstyremedlem om tiltak de hadde planlagt overfor sentrale politikere for å nå frem med en sak som er spesielt viktig for vasskraftkommunene, eiendomsskatten på kraftanlegg.
Lederen i valgkomiteen i Innherred Renovasjon tok kontakt for å avklare om jeg som medlem i komiteen støttet forslaget på styreleder. Heldigvis ser det ut til at det lykkes å få rekruttert en meget habil person til det vervet, etter at den vi først hadde forespurt, takket nei.
Stillingen som rektor ved  Peder Morset folkehøgskole  er nå tilbudt en person som var på skolen på omvisning torsdag. Jeg er leder i Rådet for Peder Morset Stiftelse og har deltatt i intervjuer av kandidater. Det er styret som skal ansette rektor, og etter det jeg har fått tilbakemelding om, ser det ut til at den vi innstilte, tar jobben.
Et firma som driver med vindkraftutbygging, hadde bedt om et møte, og de kom like etter lunsj på torsdag. I Selbu har vi ingen planer om  å bygge ut vindkraft, og fylkesdelplanen for vindkraft, har heller ikke Selbu som et prioritert område.  De viste til et område i kommunen som de mente var aktuelt for utbygging, men min tilbakemelding ut ifra vår egen klima- og energiplan og nevnte fylkesdelplan, var at det nok ikke en gang er arbeidet verdt å utrede alternativet nærmere de første årene.
Helt på slutten av arbeidsdagen fikk jeg litt tid til å lage en presentasjon som jeg skal ha på en nettverkssamling for frivilligsentraler i neste uke. Jeg bruker foiler som er laget tidligere, men det tar uansett litt tid å gå igjennom og vurdere hvilke bilder som er aktuelle å ha med. I tillegg trengs det oppdatering på en del fakta.
Etter å ha vært heimom en liten tur, var det tid for generalforsamling i ASTI. Bedriften har i dag 54 ansatte, noe som tilsvarer 45,5 årsverk. ASTI er en elektronisk bedrift som har som forretningside å være en ledende leverandør av kompetanse og kapasitet innen produksjon og sammenstilling av elektroniske produkter. De har i 2009 foretatt en større utbygging, og bedriften har også i 2009 et meget godt resultat. Kommunen er medeier, og det ble  etter generalforsamlinga informert om ulike strategier for å få enda flere kunder. Vi fikk også en omvisning i de nye lokalene, og vi fikk samtidig forklart litt om ulike produkter  de lager.  Både fra meg og andre eksterne aksjonærer ble det gitt ros til ansatte og ledelse for det arbeidet som utføres. Det er godt å konstatere at ikke all virksomhet er nevneverdig rammet av finanskrisen.

Fredag var jeg i begravelse til en kjær gammel nabo, og var derfor ikke på kontoret. I løpet av dagen tok jeg noen telefoner, og jeg fikk bekreftet at stiftelsesmøtet i «Fra fjord til fjell AS» hadde gått etter planen, og at daglig leder var engasjert av styret. Dette var en kjempegod tilbakemelding!  Jeg er sikker på at den avtalen vi nå har gjort med Selbu Næringsforum om kjøp av 60 % stilling fra en ansatt der, er en god løsning for videre arbeid med prosjektet.

1.mai regner vi som regel som en virkelig vårdag. Slik var det ikke i år. Det snødde tett da vi kjørte til kirken for å delta i gudstjenesten. En representant for arbeiderbevegelsen har hvert år deltatt med tekstlesing, og i år var det min tur. Fem av årets konfirmanter deltok  med ulike oppgaver som klokkeren tidligere har utført. To av dem leste dikt, og alle bidro med bønn for dagen og lystenning. Det var ei fin stund i Selbu kirke, der dagens tekst handlet om det å gi og elske sine fiender uten å vente noe igjen. Nettopp det er nestekjærlighet og solidaritet.
Etter at vi var ferdige i kirken, var det arrangement på eldresenteret. Ca. 50 personer var til stede, og dagens hovedtaler var fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet, Olav Huseby. Han holdt en engasjerende tale om utfordringer i forhold til bl.a. strøm, samferdsel og sykehus. Vår innsats i ulike deler av verden og forholdet til våre nye landsmenn, var også noe han  kom inn på. I tillegg til hovedtaleren, hadde leder i LO Selbu og Tydal og Selbu SV appeller. De kom inn på forskjellene på politikken som dagens regjering fører og høyresidas politikk, blant annet i forhold til arbeidstakernes rettigheter og kommuneøkonomi. Fra SV ble det også stilt spørsmål om vi kanskje bør bremse noe på utvinninga av olje, og la noen av ressursene være igjen til framtidige generasjoner. Etter talene ble det servert kaffe før det tradisjonelle loddsalget med mange gevinster ble avviklet. Sammen sang vi noen av de kjente arbeidersangene. Disse arrangementene er alltid trivelige, og selv om gjennomsnittsalderen på de som var til stede nok kunne ha vært lavere, er det helt tydelig at markeringa av 1.mai fortsatt betyr mye.
Tirsdag er det kommunestyremøte, og siden jeg er opptatt hele dagen på mandag, har jeg i helga gått igjennom kommunestyrepapirene. Vi skal sluttbehandle kommunedelplanen for Mebonden – Tømra, og den saken har gått i mange runder. I siste behandling i planutvalget, fikk jeg fullmakt til å godkjenne innstillinga til kommunestyret i tråd med vedtak vi i planutvalget har fattet i flere saker som angår kommunedelplanen. Etter en ny inngående gjennomgang i helga, fant jeg at innstillinga fremdeles ikke er helt slik den skal være. Jeg har sendt eposter med foreslåtte korrigeringer til rådmann og til varaordfører i tillegg til at jeg har snakket med dem, slik at de kan se på dette på mandag. Det er ingen uenighet om realitetene i innstillingen, men siden et område skal unntas fra rettsvirkning, blir det en del redigering i forhold til vedtak fattet i en tidligere fase.

Neste uke er det oslotur og kommunestyremøte, men også litt tid til å arbeide med politiske saker på kontoret. Håper snart at det blir slutt på snøværet, slik at vi kan si at våren er kommet for å bli.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: