Åpen dag og flere «små» møter.

Etter ei god avslappende helg, åpnet inneværende uke med en samarbeidsøkt med medpolitikere. En slik dag prøver vi å få til en gang pr. måned i vinterhalvåret.

For meg er det nyttig å kunne bruke noen timer sammen med varaordfører og hovedutvalgsledere. I  Selbu er det bare jeg som har 100 % stilling, mens varaordfører har 20 %. Hans stillingsressurs blir brukt opp på spesielle områder han har ansvar for, og på ting han i blant må utføre når jeg ikke har anledning. Derfor blir det alt for lite tid til å drøfte ulike saker politisk. Mandag startet vi dagen med å drøfte nedskjæringene på 2 % ved de enkelte sektorene. Siden hovedutvalgslederne er til stede, er det interessant å høre hvordan diskusjonen i de ulike utvalgene har vært. Det var særlig helse- og sosialsektoren som ble diskutert, siden formannskapet her fattet et annet vedtak enn hovedutvalget. Det viste seg at formannskapet hadde fått opplysninger som ikke var kjent for hovedutvalget, og vår gruppe går sannsynligvis for formannskapets vedtak i kommunestyret, dersom det ikke fremkommer andre vesentlige momenter. 2 % innsparing er ikke mye, men vi håper at vi gjennom denne prosessen har lagt grunnlaget for arbeidet med økonomiplanen, der rådmannen er pålagt å ha et visst nivå på disposisjonsfondet ved utgangen av hvert år i perioden. Hovedutvalgslederne som ikke sitter i formannskapet, hadde også en del spørsmål om status i ulike saker, og det jeg ikke hadde svar på, ble tatt opp i tirsdagens møte med rådmannen.
Etter lunsj dro jeg sammen med hovedutvalgsleder for sektor oppvekst til Selbu Ungdomsskole for å ha en prat med rektor. Vi hadde invitert oss sjøl dit, og vi fikk en grei gjennomgang av «status» ved skolen i forhold til lokaler, uteområder, timeressurser, ansatte, nasjonale prøver, trivselsundersøkelse og andre saker som var omtalt i deres årsmelding. Slik direkte kontakt er nyttig, og hele hovedutvalget planlegger i nærmeste framtid å legge et av sine møter til ungdomsskolen.
Da vi kom tilbake til rådhuset, hadde opposisjonsleder sluttet seg til de som var der på samarbeidsmøtet tidligere på dagen. Vi hadde annonsert «åpen dag» fra kl. 13.30 til 15.30. Noen av de ansatte ved sektor helse og sosial kom for å snakke med oss om sin hverdag og hvilke utfordringer de har. Det var en grundig  gjennomgang av deres arbeidsoppgaver og hva de opplevde som store utfordringer.  Jeg er opptatt at det skal være ryddige rolleavklaringer mellom politikk og administrasjon, men ingen blir selvsagt nektet å legge fram sine synspunkter for oss i våre åpne møter. Vi er kjent med at ansatte ved helse- og sosialsektoren ikke er enige i alle omorganiseringer som har skjedd der de siste åra. Derfor er det ekstra viktig at vi hører hva de har å si, men også at vi på fra politisk side er klare på  hva som er rådmannen sitt ansvar. Det vi fikk høre, bekrefter det vi allerede vet, nemlig at vi har ansatte som gjør jobben sin og mer enn det, men vi fikk også bekreftet at det vedtaket vi fattet om å bygge boliger med heldøgnspleie, er riktig. Håper at det blir satt fortgang på planlegginga slik at vi kan komme i gang som planlagt i 2011. Ansatte er ansvarsbevisste og tar utfordringer for at de som ønsker det, skal kunne bo heime lengst mulig. Det er mye rosende omtale på bygda av den jobben som utføres av hjemmetjenesten, noe jeg vet de fortjener.
Før jeg avsluttet dagen, tok jeg noen telefoner som jeg hadde lovt tidligere på dagen. Det er innbyggere som tar kontakt når de ikke er fornøyd med behandlinga de har fått. Som ordfører er jeg selvsagt også  ombud, og derfor er det viktig å ta seg tid til å lytte og videreformidle slike saker til rådmann / etatsjef. Vi er fremdeles ikke gode nok på å gi tilbakemeldinger i rett tid. Det meste skyldes nok stort arbeidspress og store forventninger i forhold til den ansatteressursen vi har, men vi må til enhver tid tilstrebe å bli bedre. Noe post ble også åpnet før jeg tok kveld etter nok en litt lang men interessant arbeidsdag.

Tirsdag startet med å ta en telefon til en stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag som skal møte representanter for stiftelsen Norsk Kvernsteinsenter. Fra Selbu sin side gjørde vi det klart at vi ønsker et videre samarbeid med de fire kommunene vi så langt har hatt et nettverkssamarbeid med. Dette vil bli videreført, og Norsk Kvernsteinssenter i Hyllestad skal lede arbeidet med å få fram en skisse til hvordan dette arbeidet kan videreføres. Målet med møtet i Stortinget er at forskning og formidling av kvernsteinshistoria skal  få en budsjettpost i statsbudsjettet i åra framover.
Jeg ble informert om at det i løpet av natt til tirsdag  hadde vært brann i Selbu. Jeg gikk derfor ned på sektor bygdautvikling der brannsjefen er ansatt og fikk en oppdatering på hva som hadde skjedd. Våningshuset hadde brent ned til grunnen, men ingen personer var til stede da brannen brøt ut. Selv om det var problemer med å få nok vann til området, hadde brannmannskap og frivillige gjort en fantastisk god jobb, noe som bidro til at resten av husene på gården ble berget.
Tirsdag hadde jeg også avtalt et møte med daglig leder i Selbu I.L. handball. Jeg har tidligere vært økonomiansvarlig i laget i flere år før jeg ble ordfører, og det var i denne sammenheng at ny daglig leder ville ha informasjon om ulike forhold rundt regnskapet de siste årene. I tillegg drøftet vi også Selbu kommune sitt engasjement for elitelaget. Vi er med på en sponsoravtale som skal reforhandles, og eventuell forlengelse av avtalen og innhold i den  vil etterhvert  komme opp til politisk behandling.
Rådmann hadde også satt av tid til en samtale der jeg tok opp flere saker som jeg etterlyste på sakskartet til formannskap og kommunestyre. Noen av sakene  jeg etterspurte, kommer i nær framtid, mens andre  av ulike årsaker er forsinket. Vi har blant annet fått en forespørsel om å ta imot flyktninger. Siden vi mangler boliger, må vi ta stilling til hvordan vi skal ta tak i den utfordringen. Sak om dette skal forelegges formannskapet i førstkommende møte. Jeg fikk også en forespørsel om livssynsnøytrale seremonirom fra Humanetisk forbund i Selbu. Det er ei god stund siden det kom en henvendelse fra Humanetisk forbund sentralt, men vi har så langt ikke tatt tak i denne saken. Rådmannen vil nå finne en saksbehandler som kan se om det finnes lokaler som kan brukes til deres formål, noe som selvsagt må skje i nært samarbeid med organisasjonen.
Det var også denne dagen noen henvendelser om saker som jeg fulgte opp, og  som ellers var det telefoner med tilbud om annonsering til inntekt for ulike organisasjoner. Stort sett sier jeg nei til alle slike henvendelser. Bare noen få sier jeg ja til, og det er helst dersom organisasjoner i Selbu har nytte av det. Epost ble gjennomgått og ajourført, så det er heldigvis alltid noen møtefrie dager som gir rom for å ta etter kontorarbeid.

Onsdag startet med at jeg gjennomgikk forslag til referat fra forrige ukes meklingmøte hos fylkesmannen. Vi får tilsendt utkast som vi får noen dager på å gi tilbakemelding på. Plansjefen vår som også var til stede i meklingmøtet, skal samordne innspill og sende dem inn. Jeg sendte over noen små forslag til justeringer som også de andre fra kommunen får vurdere før det sendes videre.
Jeg er medlem i en gruppe i LVK som arbeider med revisjon av gamle konsesjonsvilkår for vasskraftutbygging. NVE har sendt ut på høring forslag til nye retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår, og «revisjonsgruppa» fikk et foreløpig høringsutkast oversendt til gjennomlesing av advokatfirmaet Lund & Co, som LVK bruker i sine saker. Med et omfattende dokument og litt knapp tid, leste jeg raskt igjennom forslaget. Det så ut til at alle momenter var godt ivaretatt, men at det var behov for korrekturlesing. Det er sikkert ikke bare i min jobb det er «tidsklemme». Høringsfristen er den 26.mars, så fra kommunens side forsøker vi  å supplere med en høringsuttalelse som er mer direkte rettet mot våre spesielle utfordringer.
Det ble også tid til å lese igjennom papirer til kommunestyremøtet førstkommende mandag, og siden vi må ha et suppleringvalg i det møtet, var møtesekretæren innom og avklarte noen spørsmål i tilknytning til dette.
Etter lunsj hadde  leder i Selbu eldreråd og Tydal eldreråd bedt om et møte der de tok opp behovet for informasjon om Værnesregionen. De ønsket en redegjøring om hva som var gjort hittil og hvilke strategier som er lagt for framtidig samarbeid. Vi ble enige om at Værnesregionen skulle invitere medlemmer fra eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til et informasjonsmøte i løpet av våren. Helsesamarbeid og legevaktsamarbeid var to områder som de spesielt ville vite mer om, men det ble også understreket at hele samarbeidet var av interesse. Jeg tok kontakt med sekretær i Værnesregionen slik at vi får en sak om et evt. opplegg for en slik dag, og om flere bør inviteres når vi først skal bruke tid på informasjon. Dette var et godt innspill som vil bli fulgt opp. Vi har ofte diskutert at informasjonen kan oppleves som mangelfull, noe som vil føre til spekulasjoner som i alle fall ikke gagner saken.
«Handballdrekin» skulle spille eliteseriekamp mot Levanger onsdag kveld, og etter endt arbeidsdag gikk turen til Levangerhallen. Det var satt opp buss fra Selbu med 43 passasjerer. I tillegg var det mange andre selbusupportere som så kampen. Vi vant både på tribunen og på banen! Alle støttespillerne til Selbu overdøvet fullstendig levangerpublikummet, og Selbuspillerne overkjørte hjemmelaget i store deler av kampen. Selbu vant til slutt 26 – 18, så nå ligger vi faktisk på en sjetteplass i Postenligaen.

Resten av uken er fyllt med ulike gjøremål, men også tid til kontorarbeid. Kommende helg er det utstillingsåpning og elevkonsert i forbindelse med kulturskoleuka på lørdag og deretter barne-OL på søndag. Dette er arrangementer jeg virkelig ser fram til å delta i.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: