Hektisk start etter vinterferien.

Det var vinterferie i skolen den uken jeg var i Romania, og derfor var det heller ikke planlagt noen møter. Uansett er det en del å ta igjen av post og saker når jeg har vært borte så lenge. Varaordfører har fungert i mitt fravær, men min  epost og saker i saksbehandlingssystemet, er det bare jeg som kan lese.

Mandag startet med et møte  om kvernstein i NGU sine lokaler i Trondheim. Selbu har vært med i et prosjekt som KS har stått for. Vi har deltatt sammen med 4 andre kvernsteinkommuner, og temaet for mandagens møte var å se på mulighetene for en videreføring av et slikt samarbeid. Det var flere representanter fra alle de deltagende kommunene, og fra Sogn og Fjordane fylkeskommune var fylkesordfører til stede. I Hyllestad kommune, som er en av medlemmene i nettverket, er Norsk Kvernsteinssenter etablert, og det var de som hadde tatt initiativ til møtet. Fra Selbu møtte tre politikere og to fra administrasjonen. I de to siste årene har deltakere i et prosjekt som heter Millstone gjort undersøkelser og kartlagt kvernsteinsbruddene i Selbu. En av forskerne som har deltatt i dette arbeidet, redegjorde for resultatene så langt. Miljødepartementet var representert på møtet, og det er allerede bedt om et møte med sentrale politikere og med departementet for å forsøke å få støtte til arbeidet med å formidle kvernsteinhistoria. Det ble på slutten av møtet bestemt at det skal oppnevnes en person i hver kommune som skal delta i en arbeidsgruppe for videre samarbeid.
Siden vi var invitert til mekling hos fylkesmannen klokken to samme dag, måtte jeg forlate kversteinmøtet før det var slutt, men de øvrige fra kommunen, bidro med våre innspill til en videreføring av samarbeidet. Vel fremme hos fylkesmannen, kom en medpolitiker og tre fra administrasjonen i kommunen for å delta i den forestående meklinga. Vi er i gang med å planlegge bygging av ny Mebond barnehage, og adkomsten til denne har vi planlagt som en utvidelse av en gangveg som allerede i gjeldende reguleringsplan for området, er vedtatt utbygd . Denne er så langt ikke bygd, men siden det er bygd mange boliger i nærheten, vil denne vegen være en trygg og grei måte å ta seg fram til sentrum på. En utvidelse av denne vegen til en enkel tilbringervei til framtidig barnehage, vil legge beslag på ca. 1,2 dekar dyrkajord ekstra. Traseen går i ei eiendomsgrense, og dersom vi skal bruke den adkomsten som landbruksmyndighetene anbefaler, må vi også bygge en ekstra gangveg som vil bruke ca. 0,75 dekar dyrka jord. Vi har også en tredje mulighet i allerede eksisternde reguleringsplan, men da vil vi bruke enda mer dyrkajord. Derfor trodde vi at vi hadde en god sak, og vi kan ikke skjønne at det kan være sentral jordvernpolitikk som er argumentet for ikke å komme oss i møte når det forslaget vi lanserer, vil redusere bruken av dyrkajord  forhold til eksisterede plan. Men vi kom ikke fram til enighet, og dermed går nok saken til departementet. Dette vil vi ta stilling til i neste møte i planutvalget. Når slike små saker blir stoppet av overordnet myndighet, mener jeg vi kan stille et berettiget spørsmål om hvilket  handlingsrom vi som kommunepolitikere har. Kan dette være årsaken til at  det er vanskelig å rekruttere folk til lokalpolitisk arbeid? Dersom det finnes gode forklaringer på hvorfor vi ikke når fram, kan jeg forstå at noen må ha en slik myndighet, men når avgjørelser oppleves som helt uforståelige, oppleves det som å stå helt maktesløs på sidelinja.
Vel heime fra byen, var jeg invitert til et møte i Selbu Sparebank, så jeg var ikke heime før ved nitida. Etter at jeg kom heim, var det kommet saker på epost som skulle behandles i møtet på tirsdag, og jeg tok noen raske overblikk over disse, før jeg avsluttet arbeidsdagen.

Tirsdag var det møte i planutvalg og formannskap. Vi startet med gruppemøte allerede klokken 8 samtidig som jeg kikket raskt igjennom eposten for å se om det var noe det hastet ekstra med. Vi drøftet alle de sakene vi hadde fått fullstendig saksframlegg på, og hadde stort sett ingen vesentlige endringsforslag. I planutvalget gikk vi igjennom referatsaker, vedtok en fradeling, sendte etter første gangs behandling en reguleringsplan ut på høring, behandlet en klage og vedtok å legge planprogrammet til revidering av arealplan for kommunen, ut på høring. Vi har hatt en hel dag med «idedugnad» på dette planprogrammet, så i tirsdagens møte kom det bare noe få tilføyelser. Jeg ser fram til en meget interessant prosess fram til endelig behandling av planen.
Dette møtet var ferdig til lunsj, og jeg benyttet pausen til å ta kontakt med Selbyggen som ønsket en prat med meg om forskjellige saker. Lokale medier er flinke til å følge opp, og de bidrar til at vi får satt  aktuelle lokale saker på dagsorden.
I formannskapets møte som startet like etter lunsj, var det mange saker på kartet. Referatsakene tok som vanlig ganske lang tid, siden vi i denne delen av møtet, gir tilbakemeldinger fra ulike møter vi har deltatt i siden sist vi var sammen. Det er selvsagt også anledning til å stille ulike spørsmål til administrasjonen.  Noen av disse blir besvart i møtet, mens andre bare blir registrert for oppfølging. Vi har i snart åtte år vært deltakere i «Blilyst» som er et utviklingprogram for innlandet i Sør-Trøndelag. En kommune fra Møre og Romsdal er også med i samarbeidet. Nå er tiden kommet for å ta stilling til om vi skal etablere en permanent organisasjon med de samme samarbeidspartnerne og med samme ubyråkratiske behandling av søknader. I formannskapet gikk vi inn for en videreføring, men denne saken skal endelig behandles av kommunestyret den 15.mars. Rådmannen har lenge arbeidet med å lage en plan for gjennomføring av byggeprosjekter. Denne kom også til behandling, og var en godt gjennomarbeidet sak med klare ansvarsplasseringer for ulike nivå i en byggeprosess. Håper at vi heretter unngår å sende sakene frem og tilbake mellom politikere og administrasjon uten å få plassert ansvaret for framdrift og ferdigstillelse. Vi vedtok også å utvide fremtidig barnehage i Mebond med en avdeling. Forhåpentligvis er dette mulig innenfor samme kostnadsramme, så da var ingen i tvil om at det er fornuftig å ta høyde for befolkningsvekst. Forskuttering av tippemidler og godkjenning av egenandeler til to tippemiddelberettigede tiltak, ble enstemmig vedtatt. I forbindelse med budsjettbehandlinga før jul, påla vi rådmannen å komme tilbake med et revidert budsjett med en total innsparing på netto drift på 2 %. Denne saken skal også behandles i kommunestyret i mars, og var derfor satt på sakskartet tirsdag. Dette var en av sakene som ble sendt oss på epost mandag kveld, og med så mange travle politikere, hadde de færreste fått satt seg inn i disse dokumentene. Det måtte derfor avsettes «lesetid» før behandlinga av denne saken kunne starte. Alle sektorsjefer var til stede i møtet, og  det ble  en lang debatt om forslaget til nedskjæringer. Det ble også brukt mye tid på  noen avklarende spørsmål om ulike forhold i organisasjonen, noe jeg tror var nyttig bruk av tid. Det blir ofte noen misforståelser når ansatte, administrasjon og brukere av våre tjenester, har ulik oppfatning om hva som har skjedd og hva som skal skje. Helt til slutt hadde vi et par saker som var av en slik art at de ble behandlet i lukket møte. Vi holdt ut og klarte å komme igjennom hele saklista, men da var også en normal arbeidsdag over for lengst.

Nea Radio var tidlig på plass onsdag morgen for å spørre litt om sakene fra tirsdagens formannskapsmøte. Siden jeg vet det er mange som lytter til den fantastiske lokalradioen vår, er dette en viktig informasjonskilde ut til kommunens innbyggere. Det ble litt tid til rydding og gjennomgang av post, og jeg gikk også på besøk til Selbu Næringsforum for å drøfte noen saker med dem. I tillegg gjennomgikk jeg sammen med sekretær protokollene fra gårsdagens møter, slik at de ble klare for utsendelse. Varaordfører var innom for å slå av en prat. Det er nyttig å ha samarbeidstid utenom de ordinære møtene, for det er alltid aktuelle temaer å drøfte. Jeg fikk også overlevert kommunens regnskap for 2009. Dette ser bra ut med et  positivt driftsoverskudd. Ennå er det ikke ferdig revidert, men som regel blir det heldigvis ingen store endringer. En journalist fra Selbyggen var også innom for å få noen bilder og spørre litt ekstra om saker de tok opp på tirsdag. Noe av det de laget reportasjer om, fikk jeg lese igjennom, og det setter jeg  stor pris på. Litt uformell prat med flere av de ansatte ble det også tid til på onsdag. Det er mange dyktige og kreative ansatte i organisasjonen, og det er nyttig å bli oppdatert på forskjellige saker som det jobbes med.
Onsdagen ble avsluttet med en underholdende handballkamp i Selbuhallen. Selbudrekin slo Gjøvik – Vardal 22-16, så nå håper og tror vi at plassen i eliteserien er trygg.

Resten av uken er heldigvis ikke så hektisk som starten har vært, men jeg har fremdeles ingen problemer med å fylle arbeidsdagen med oppgaver. Det skal i alle fall bli godt å komme ajour med post og saker som jeg ikke har fått gått igjennom på en tilfredsstillende måte siden jeg har vært borte fra kontoret en hel uke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: