Mange møter og varierte arbeidsdager.

Inneværende uke startet med en fullt belagt timeplan på mandag, og dagen ble så hektisk som jeg på forhånd fryktet.

Jeg startet dagen med styremøte i Trønderenergi. Dette ble avholdt i bedriftens lokaler på Tunga, og mange store saker sto på sakslista. Det er ikke bare vedtakssaker i styremøtene, og informasjonen som er knyttet til referatsakene, er interessante som grunnlag for framtidig strategi og drift. Jeg måtte dessverre forlate styremøtet før det var ferdig på grunn av regionrådsmøte i Værnesregionen. Jeg er for tiden leder der, og hadde lagt møtet til Stav Hotell i Malvik slik at det ikke gikk med så mye tid til kjøring mellom møtene. I regionrådet var det flere viktige saker. Først ute var en redegjørelse om  felles næringsplan for kommunene i Værnesregionen. Leder i Stjørdal Næringsforum la fram forslag til plan for dette arbeidet, og kopi av søknader til begge fylkeskommunene om støtte til arbeidet, var lagt ved saksdokumentene. Det ble vedtatt å engasjere Stjørdal Næringsforum til å utarbeide planen i samarbeid med næringsforeninger og næringsavdelinger i medlemskommunene. Alle kommunene skal delta i dette arbeidet.
Neste post på programmet var et innlegg av en representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han gikk igjennom en rapport som er utarbeidet på interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag, og understreket viktigheten av å finne samarbeidspartnere, ikke minst i forhold til nært forestående helsereform. Vi fikk også et eksempel på hvordan en samkommune kan organiseres, og oppfordret oss til å vurdere styringssystemene for vårt regionale samarbeid. Han utfordret til slutt kommunene  på å avklare strategier knyttet til helsereformen i en felles prosess med KS innen 1.juli 2010, og understreket at det var viktig at drøftinger om dette blir tatt i kommunestyrene. Regionrådet vedtok at vi sammen skal arbeide med å legge fram en felles saksutredning på dette til behandling i kommunene.
Det er arbeidet i lang tid med en felles IT-tjeneste i Værnesregionen. Samarbeidsavtalen for IT ble nå lagt fram til behandling i regionrådet. Etter flere år med felles planlegging, velger nå Malvik kommune å trekke seg ut av dette samarbeidet, men de ønsker å ha en tilknytning som gjør det mulig å delta i de felles tjenestene som allerede er etablert. Som leder i rådet, oppfordret jeg daglig leder i IT- avdeling til å legge fram konsekvenser av at Malvik får et annet forhold enn resten til denne fellestjenesten. Det ble sendt ut en oversikt over ulike konsekvenser som de umiddelbart ser, og dette ble også utdypet ytterligere i møtet.  Jeg håper vi kan komme ut av dette på en ryddig måte, og at ekstraarbeidet og kostnadene som det fører med seg, ikke blir så store at det går ut over leveringskvaliteten til brukerne. IT-avtalen ble vedtatt av de andre 5 kommunene, og skal nå behandles i kommunestyrene.
Regionens forhold til Trondheimsregionen ble også drøftet. Tre av ordførerne ble valgt til å be om et møte  i denne forbindelse. 
På hvert møte er det også avsatt tid til å ta opp aktuelle områder vi kan samarbeide om, og hvilke tema som bør tas opp i de kommende møtene. Framover våren får vi nok som den viktigste saken å forberede helsereformen, og se på om vi bør ha andre styringsformer for samarbeidet vårt. Fremdeles er det mulige samarbeidsområder som er lansert tidligere og ikke gått videre med, så mulighetene for videreutvikling, er absolutt til stede.
Etter dette møtet gikk turen til Selbu for å avvikle det første kommunestyremøtet i 2010. Vi hadde ikke så mange saker på kartet, men etter åpning av møtet, informerte rådmannen om arbeidet i Værnesregionen. Dette er etterlyst i kommunestyret, og i en periode fremover, vil det være mange saker som det bør informeres om. Noen kommer selvsagt også opp til politisk behandling.
Kontrollutvalgets årsmelding var lagt fram til politisk behandling, og leder i kontrollutvalget orienterte kommunestyret. Vi behandlet et nytt gebyrregulativ for byggesaksbehandling , oppmålingsforretninger og plansaker, tok opp lån i Husbanken til videreutlån og bevilget penger til aksjekapital i utbyggingsselskapet for prosjektet RV 705 – RV 31 «Fra fjord til fjell».

Tirsdag var det ingen timeplanlagte møter, og jeg valgte å delta på et informasjonsmøte om «dyrebassert terapi». Dette er et prosjekt som en ansatt i Selbu kommune jobber med, og tilbakemeldingen så langt, tyder på at dette er noe som gagner de som får delta. Det blir spennende å følge utviklingen videre fremover. Jeg besøkte også Selbu Næringsforum for å drøfte aktuelle saker som boligbygging, næringsplanarbeid og interkommunalt arbeid.
Jeg har for lenge siden tatt initiativ til å endre  formålet  for diverse legater. Alle legatstyrene har vedtatt nye vedtekter og etter en høringsrunde, gjenstår behandling i kommunestyret før det sendes til Lotteritilsynet for godkjenning. Det var innkommet en merknad, og saksbehandler skal nå  undersøke  hva vi bør foreta oss før vi kan behandle saken  politisk.
Forslag til protokoller for regionrådsmøtet i Værnesregionen og kommunestyret ble gjennomgått og deretter ferdigstilt av sekretær. Som vanlig var det mye post som måtte leses og besvares siden jeg ikke hadde hatt arbeidsdag på kontoret siden forrige tirsdag.
Tirsdag etter arbeidstid hadde vi avtalt et møte for å planlegge neste ukes tur til Romania i forbindelse med en invitasjon derfra. Selbu kommune er norsk partner i et prosjekt som er støttet av Innovasjon Norge, og jeg drar sammen med tre andre fra Selbu dit for å se hva de har brukt utviklingsmidlene til. Dette er et prosjekt som vi støtter, men som ikke belastes kommunen økonomisk. Alle kostnader dekkes av prosjektmidlene. I møtet planla vi hva vi skal ha med som gaver, og hva vi bør ha med oss av klær i forhold til det programmet som er lagt opp for oss. Jeg ser fram til å treffe ildsjeler bak organisasjonen FSC som er prosjektansvarlig i Romania. Vi får nyhetsbulletiner hver måned, og det ser ut til at mange har fått en bedre hverdag med de utallige tiltak som er igangsatt.

Vi meldte oss inn i Tronheimsregionens Friluftsråd i 2008, og sektretæren kom til Selbu onsdag for å ha en uformell prat om våre muligheter og våre oppgaver i denne sammenheng. Siden jeg ikke var opptatt med andre møter, valgte jeg å delta der. Med nye medarbeidere og ny oppgavefordeling ved sektor Bygdautvikling, håper jeg at vi skal få mer struktur også på dette arbeidet. Det er en del tilretteleggingsmidler å hente gjennom dette medlemsskapet, og vi har så langt ikke vært flinke nok til å utnytte dette.
Hver onsdag har jeg  avsatt tid til møte med rådmannen, og denne gangen lyktes vi med å avsette tid begge to. Det er mange saker som det er nyttig å drøfte, og  vi tok spesielt for oss forestående møte med grunneiere og entreprenører i forhold til boligområder. Jeg håper vi snart kan få en god oversikt på status for de ulike områdene, slik at vi kan presentere dette i media. Også i forbindelse med årets Selbumartna, skal kommunen ha stand og blant annet vise aktuelle områder som er regulert til boligformål.
Det ble også tid til å ta unna saker, post og snakke med flere i administrasjonen om forhold som må følges opp. Hver dag planlegges også nye møter, og det meste i politisk sammenheng skjer gjennom at folk snakker sammen. Derfor er møtetid effektiv bruk av tid. Jeg fikk i løpet av dagen en telefon fra leder i Selbu Sau & Geit. Med fjorårets beitesesong friskt i minne, og med bakgrunn i de planer noen av ordførerne i fylket har om et møte på Stortinget, hadde han noen momenter han mente var viktig å formidle. Vi har nå bedt om at det fra administrasjonens side blir laget et grunnlagsdokument med fakta som kan sendes til stortingskomiteen sammen med en forspørsel om et slikt møte, og det må selvsagt finne sted før de skal behandle rovdyrproblematikken. Den tilleggskvoten vi fikk på felling av gaupe, ble på nytt «oppbrukt» ved at det er felt ei hunngaupe. Derfor har vi nå søkt om å få tildeling fra tilleggskvoten når rovviltnemnda skal ha møte den 6. mars. Det er observert mange gauper flere steder i kommunen, og fremdeles er det ikke tatt ut dyr på sørsida av Selbusjøen. Håper at vi også denne gangen kan få innvilget søknaden.
Etter arbeidstid dro jeg til Selbuhallen for å se handballkampen mellom Selbu og Tretnes. Det var topp underholdning, og «Selbudrekin» vant 23 – 15!  En flott prestasjon av et godt lag der spillerne ytet alt for å hale seieren i land. Gratulerer!

Ukene går fort, og morgendagen må blant annet brukes til å forberede Romaniatur. Jeg har bestemt meg for å ta med noen bilder fra Selbu til ordførerene vi skal besøke, og med god hjelp fra administrasjonen, blir dette klart til «signering»  i morgen. Dersom ikke noe uforutsett skjer, tar jeg «kontorfri» på fredag og drar til Røros på martna.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: