Kultur, arealplan og LVK.

Vi har i 2009 ansatt en kommuneplanlegger, noe som har ført til at vi nå kan starte opp arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Mange venter på dette arbeidet i forhold til ønskede nye hytteområder.Vi har også behov for boligarealer og muligens også næringsarealer i enkelte kretser .

De første arbeidstimene i inneværende uke, gikk med til drøfting av saker, planlegging av diverse møter og gjennomgang av post. Jeg leste også igjennom en del dokumenter til landsstyremøtet i LVK og et utkast til utttalelse på et debatthefte som skal behandles i KS-strategikonferansen i inneværende uke. På grunn av regionmøte i LVK, møter varaordfører på KS-samlingen sammen med rådmann og seksjonssjef for lønn og personal. Etter å ha lest utkastet til uttalelsen, sendte jeg over noen merknader til våre deltakere på konferansen.
Ved lunsjtid reiste jeg sammen med to ansatte fra etat bygdautvikling ut til Sjøbygda Kunstnarhus. Det er Eldbjørg Raknes som har satt istand den gamle Sjøbygda skole og et bolighus i nærheten. Hun ville informere oss om hvilke tanker hun har for driften i Sjøbygda, og hun ville også vite hvordan vi i kommunen ville dra nytte av etablissementet. Det er et spennende prosjekt som vi bør kunne utvikle sammen, og hun skal nå ta kontakt mot Selbu Næringsforum for å se på et mulig samarbeid rundt et omdømmeprosjekt. Hun ønsker også å samarbeide om et reiselivstilbud for barnefamilier. Dette er et prosjekt som mastergradsstudenter fra  BI arbeider med for oss. Vi fikk  utvekslet noen tanker om samarbeidsmuligheter, og miljøet både i og utenfor de to husa i Sjøbygda, innbyr uten tvil til ro og kreativitet.
10.klasse ved Selbu Ungdomsskole har i mange år reist med «Hvite busser» til Polen og Tyskland. Overskudd fra elevbedrifter går til denne turen, kommunen bidrar med penger og foreldrene har hatt ulike inntektsbringende aktiviteter. Mandag kveld ble jeg invitert til en underholdningskveld der overskuddet av matsalg og loddsalg også skulle dekke noe av kostnadene. Det var en trivelig kveld i en fullsatt gymsal på skolen. Foreldre, besteforeldre og andre inviterte var til stede, og kvelden startet med at rektor informerte om turen. To elever som tidligere har deltatt, viste noen bilder og sa litt om sine opplevelser og inntrykk. Det var  flere fine sang- og musikkinnslag fra scenen, og de hadde også engasjert  en som hadde opplevd krigshandlinger i Selbu fra siste verdenskrig, til å fortelle om disse hendelsene. Elevene har i forkant av turen arbeidet med et prosjekt om menneskerettigheter og demokratiforståelse, så de skal være godt forberedt på det som møter dem. De som har vært med tidligere år, sier at denne opplevelsen gjør noe med dem i forhold til rettferdighet og menneskeverd, og det er noe som er like aktuelt i dag som under krigen. Jeg håper de vil få en fin tur med mange  minnerike opplevelser.

Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er nå endelig kommet i gang, og tirsdag var planutvalget innkalt til ekstra møte i den forbindelse. Saksbehandler hadde utarbeidet et forslag til planprogram med flere problemstillinger knyttet til arealdisponering i forhold til  bolig, næring, hytte, samfunnssikkerhet og beredskap, kommunikasjon, friluftsliv, reindrift og landbruk. Det ble en saklig og fin diskusjon i planutvalget med mange konstruktive innspill til det videre arbeidet. Reiseliv ble også tatt inn som tema i tillegg til de som allerde er omtalt. Landbruksplanen for kommunen skal også revideres, og det ble enighet om å gjøre dette sammen med arbeidet med arealplanen.  Grunnlagsmaterialet vi fikk framlagt til politisk diskusjon, var strukturert og greit og var et godt grunnlag for diskusjonen i planutvalget.
Etter at dette møtet var avsluttet, gikk rådmann og jeg for å ha møte med styreleder og administrerende direktør i Selbu Energiverk. Kommunen er eneeier i bedriften, og vi skal ha minst to slike møter hvert år for å informere hverandre om aktuelle saker.

Jeg er landstyremedlem i LVK (Landssamanslutninga av vassdragskommunar), og der var det styremøte på onsdag. Dette ble avviklet i Trondheim før regionmøtet i organisasjonen skal avvikles for Nord- og Sør-Trøndelag i tillegg til Møre og Romsdal. I styremøtet ble mange saker som er aktuelle for vassdragskommunene, tatt opp. Det jobbes både fra sekretariatet og politisk i forhold til ulike saker som har stor betydning for de kommuene som har utbygd vannkraft. Flere store politiske saker som er ute til høring, ble drøftet og det ble gitt innspill til sekretariatet. På hvert møte er det en tilbakemelding fra alle fylkene på aktuelle saker som kan være verdt å følge opp. Mange kommuner er medlemmer i organisasjonen, uten å være aktivt med. Som landsstyremedlem skal jeg forsøke å få disse til å forstå verdien av å engasjere seg, men det er dessverre alltid knapphet på tid. Det er ikke lenge siden jeg ble valgt inn i styret, men jeg benytter anledningen til å informere når jeg treffer ordfører eller rådmann i noen av de medlemskommunene som sjelden deltar.

Nå ser jeg fram til regionmøte i to dager, før det blir helg og besøk av barnebarn. Det er alltid trivelig, og gjør sitt til at jeg får andre ting å tenke på enn ordførerjobben. Jeg trives godt, men det er også godt å tenke på helt andre ting i blant.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: