Varierte arbeidsoppgaver.

En ny arbeidsuke er i gang, og dagene ble som vanlig opptatt med nye saker og utfordringer. De første dagene denne uken sto bl.a.  fjøsbefaring, planlegging av presentasjoner, hovedutvalgsmøte, kontrollutvalgsmøte og lokaldemokratidag på agendaen.

Som første post på programmet i inneværende uke, sto oppfølging av en sak som jeg fikk henvendelser om i helga. Dette ser heldigvis ut til å løses etter befaring og hastetiltak.
Siden jeg ikke har gjennomgått post siden tidlig på fredag, tok også dette litt tid. Flere fakturaer ventet  på attestasjon, og planlegging av  innlegg til onsdag og torsdag, sto også på timeplanen.  Det var invitert til befaring på to nye fjøs som bygges i kommunen,og jeg valgte å bli med  en ansatt fra sektor bygdautvikling  for å se på nyanleggene. Det var imponerende å se de store byggene, og ikke minst få informasjon om den elektronikken som monteres og som skal styre både mating og melking. Jeg er stolt over at vi har bønder i Selbu som tør å satse. Jordbruket er en av de viktigste næringene våre, og uten et aktivt jordbruk, blir distriktene langt mindre attraktive som bosted også for andre grupper. I tillegg trenger vi norsk matproduksjon, så jeg håper for alle som har sitt virke innenfor landbruksnæringene, at rammevilkårene blir bedre enn de er i dag, og at de får en bedre forutsigbarhet. I alt 70 – 80 personer var til stede og fikk informasjon om fremtidig drift i de nye fjøsbygningene.
Etter at jeg returnerte til kontoret, samarbeidet jeg  med rådmannen om et opplegg vi skal ha i forbindelse med lokaldemokratidag på onsdag. På torsdag skal jeg ha et innlegg til BI-studenter som skal gjøre en jobb for oss i forbindelse med å utvikle reiselivsprodukter for barn. Dette brukte jeg også litt tid på å forberede.
En journalist fra lokalavisa Selbyggen ringte for å stille noen spørsmål om næringsplanen for Trondheimsregionen. Det er flott at slike saker følges opp av våre lokale medier slik at vi får ut informasjon til publikum om hva vi jobber med.

Revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen har lenge vært klar for behandling i departementet. Det er laget en innstilling fra NVE, men med resultatet fra revisjonssak for Vinstravassdraget og reaksjonene på denne, har resten av sakene som var klare for behandling, blitt utsatt på ubestemt tid. Forslag til nye retningslinjer for revisjoner er utarbeidet og sendt ut på høring før endelig vedtak, og det er noe usikkert om «vår» sak blir behandlet etter nye eller gamle retningslinjer. Vi er så heldig at vi har en pensjonist som har jobbet med slike saker tidligere, og han har nå sagt seg villig til å bistå kommunen med utarbeide vårt  innspill til vilkårene i revisjonen. Håper vi kan få vilkår som samsvarer med det vi ville ha fått om konsesjonene hadde vært gitt i dag. Sammen med etatsjef  BU og rådmannen var det invitert til et oppstartmøte på dette arbeidet tirsdag morgen.
Hovedutvalg for bygdautvikling hadde tirsdag sitt første møte i 2010. Jeg deltok der for å bli informert om prosjektet i forbindelse med næring i vernede områder, som for vårt tilfelle tar for seg Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Det var en interessant gjennomgang, og det er allerede nedfelt konkrete tiltak i en plan. Det er også et arbeid på gang med å utarbeide en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling. Denne fikk vi også en redegjøring for i tillegg til at hovedutvalget behandlet denne som sak. Videre behandling skjer nå i planutvalget, før den sendes ut på høring. Det er gjort et godt arbeid med denne planen, og tiltakene må innarbeides i våre budsjetter etterhvert som økonomien gjør det mulig. Jeg var også til stede i møtet for å bli informert om diverse saker som var av ekstra stor interesse.
Resten av dagen ble brukt til forberedelser til onsdag og torsdag i tillegg til å besvare post og gjennomgå saker sammen med rådmannen og medpolitikere.
I Selbu har vi et aktivt kontrollutvalg som hadde møte tirsdag kveld. Hittil i perioden har jeg ikke hatt anledning til å delta i noen av deres møter, men denne gangen satte jeg av tid siden de også hadde flere interessante saker på kartet. Først i møtet informerte sektorsjef for oppvekst om resultatet av nasjonale prøver på kommunalt nivå og på skolenivå. Vi ligger ca. på landsgjennomsnittet eller litt over, og utviklinga de siste tre år, har vært positiv. Sektorsjefen forklarte og analyserte tallene som ble lagt frem i tillegg til å si litt om hvilke tiltak hun mener bør settes inn for å bli enda bedre. Det er noe merkelig at enkelte skoler i noen kommuner  fritar elever for å være med på disse prøvene. Resultatene kan dermed ikke brukes til  sammenligning mellom skoler eller kommuner. Den viktigste hensikten med slike prøver, er vel kanskje å sammenligne egne resultater fra år til år, men min mening er at det må være sentrale føringer for hvem som skal fritas, om det skal være mulig. Foreldre og media fokuserer på å sammenligne mellom skoler, og da bør alle skolene ha samme utgangspunkt for registrering.
Sektorsjef for helse & sosial var også invitert i møtet for å si noe om psykisk helsevern, og hvordan vi bruker våre ressurser. I Selbu har vi valgt en organisering som er desentral. Det vil si at psykiatrimidlene er brukt til stillinger i NAV, i skolen, på dagsenter, i PPT, til SLT-koordinator og  ekstra helsesøsterressurs i tillegg til psykiatriske sykepleiestillinger. Sektorsjefen bekreftet at nivået på tjenesten var videreført også etter at psykiatrimidlene er lagt inn i rammetilskuddet, noe vi gjennom psykiatriplanen, har vedtatt. Men han var også klar på at vi har store utfordringer i forhold til å gi gode tilbud til alle. Vi mangler også kvalitetssikringssytem noe vi nå utarbeider sammen med medlemskommunene i Værnesregionen. Dette mangler også for flere av tjenesteområdene våre, og skal vi være trygge på at vi gir gode tjenester, må  vi få på plass et slikt system. 
Kontrollutvalget hadde også sin egen årsmelding på sakskartet i tillegg til et forslag til nye forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan være aktuelle. De la også inn de siste føringene for et prosjekt om sykefravær, som revisjonen umiddelbart skal begynne å arbeide med. For meg som ordfører og også for kommunestyret som helhet, er det nyttig at vi har engasjerte medlemmer i kontrollutvalget. De  stiller kritiske og relevante  spørsmål til kommunens drift, noe som gir oss innspill til forhold vi politisk må følge opp.

Jeg har i mange år tenkt på hvordan vi skal få et større engasjement for politisk arbeid i Selbu. Mange er opptatt av saker som angår lokalsamfunnet vårt, men få ønsker å være med aktivt og stille opp som kandidater ved kommunevalget. Vi har markert lokaldemokratidagen på ulike måter de siste årene, men planlegginga startet ikke tidlig nok i 2009 til å få et opplegg for ungdom. Skoleetaten tok utfordringa og inviterte onsdag elevrådene ved Selbu Ungdomsskole og Selbu Videregående samt ungdomsrådet til en temadag om lokaldemokrati. Første post på programmet hadde jeg og rådmannen ansvar for. Vi startet med en diskusjon om saker for å forsøke å vise våre ulike roller i kommunen. Dette ble gjennomført som et rollespill med noen gjenkjennelige saker og noen oppkonstruerte. Så var det min tur til å si litt om politisk organisering, hvorfor jeg ble politiker og hvorfor jeg har holdt på så mange år, før rådmann tok for seg administrativ organisering og sa litt om hvorfor han trivdes i jobben. Pedagogisk konsulent hadde laget en «lek» der vi ble inndelt i ulike kommuner med lokale kretsnavn. Her var både ungdommer, administrasjon og politikere som var møtt opp, med som deltakere. Vi fikk  oppgaver som gikk på prioritering, rovdyr, vasskraftutbygging og kommunesammenslåing. Dette var et artig og lærerikt tiltak, der vi fikk gode diskusjoner med vektige og relevante argumenter både for og imot. Vilkår for kommunesammenslåing ble forhandlet frem mellom gruppene, og ungdommene var utrolig kreative i sine krav for å kunne gå inn for sammenslåing. Etter lunsj ble ordet gitt til leder i komite for opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karianne Tung fra Arbeiderpartiet. Hun er en ung politiker som fikk i oppdrag å si noe om hvorfor hun har valgt å bli politiker, og  litt om hva hun gjør og hva hun har ansvar for. Kommunepolitiker for Høyre i Selbu, Morten Dahlø, som er en av de yngste i kommunestyret, fikk så ordet for å si litt om sin rolle og sine erfaringer i denne sammenheng. Begge holdt interessante  innlegg, og selv om det kom få spørsmål fra de som var til stede, håper vi at evalueringa skal gi oss tilbakemeldinger som gjør at vi kan videreføre et lignende opplegg hvert år. Det var litt for få ungdommer til stede, men umiddelbar tilbakemelding fra de som var der, var positiv. Fra media var bare lokalavisa Selbyggen til stede, men vi setter pris på at i alle fall de dekker en slik sak, og jeg håper at dette tiltaket vil føre til et  lokalpolitisk deltakelse.
Arbeidsdagen ble som vanlig lang siden jeg ikke har hatt tid til å ta unna daglige gjøremål med post og saker før lokaldemokratidagen var over.
Onsdag kveld var det hjemmekamp for Selbu IL handball sitt elitelag. Disse kampene prøver jeg å få med meg når jeg har anledning, og denne gangen møtte «drekin» Storhamar. Det ble en spennende og underholdende kamp, som Selbu tapte med ett mål i siste sekund. De kjempet godt, og selv om det var noen personlige feil, lover spillet godt for at de kan vinne fremtidige kamper, og komme på en sikker plass i eliteserien.

Denne uken gjenstår bare en «normal» arbeidsdag. Jeg har tatt fri fra kontoret på fredag, men er da også selvsagt å treffe på telefon.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: