Fine vinterdager.

Etter en uvanlig lang kuldeperiode, har vi denne uken hatt mer moderate temperaturer, og fine forhold for å være ute. Med så lave temperaturer som vi har hatt fra før jul,  har entreprenører vært tvunget til opphold på byggeplasser, og det vil nødvendigvis føre til at en ikke kan vente ferdigstillelse som planlagt på ulike prosjekter.

Fylkeskommunen og 14 andre kommuner i Sør-Trøndelag stiftet den 1/1 2005 Revisjon Midt-Norge IKS. Representantskapet i selskapet har medlemmer fra alle eierkommunene, og mandag var det invitert til eiermøte sammen med representantskap og styre. Møtet startet med at daglig leder la fram fakta om selskapet i dag og resultater fra eksterne evalueringer. Det viser seg at vårt selskap kommer godt ut av evalueringene og  en benchmarking som gjennomføres hvert år, og som sammenligner revisjonskostnadene i kommunene. Det er lagt stor vekt på å gjennomføre de forvaltningsrevisjonsoppgavene som kommunene ønsker, og på møtet var det tydelig at kommunene bruker rapportene fra forvaltingsrevisjonene ulikt. For egen del synes jeg dette er nyttige styringsdokumenter, og vi har hvert år flere områder vi ønsker skal gjennomgåes, enn det vi har ressurser til.  Fra fylkeskommunen hadde en politiker fått oppgaven med å si noe om deres erfaringer med revisjonen etter dannelsen av selskapet og forventninger fremover. Det ble noe diskusjon om fordeling av kostnader i forhold til de tjenestene hver enkelt får utført.  Daglig leder la fram oversikt over brukte timer til de enkelte kommunene, og timer til gode eller merforbruk utlignes over flere år. Dette prinsippet virket det som alle var enige om skulle videreføres. Fylkesmannen hadde også en sekvens om samordning av statlig tilsyn sett opp imot kommunens egne kontrollorgan. Det ble konkludert med at dersom kommunene har gode egne kontrollsystemer, vil det forenkle statlig tilsyn, og det ble også sagt fra fylkesmannens side at de kunne nyttiggjøre seg forvaltingsrevisjonsrapporter. Slik kan revisjon og tilsyn dra nytte av hverandre. I egen kommune har vi nå sammen med de andre kommunene i Værnesregionen startet arbeidet med å få på plass et godt internkontrollsystem, noe jeg håper vil gi bedre kvalitetssikring på de tjenestene vi utfører. Helt til slutt i møtet gikk assisterende daglig leder igjennom strategiene for selskapet. Alle strategiområdene med målsettinger ble gjennomgått, og det kom innspill fra møtedeltakerne på enkelte tiltak. Møtet var nyttig for å få forståelse av  begrensningene og mulighetene vi har i forhold til de økonomiske rammer selskapet får.

Tirsdag var det  i utgangspunktet ingen møter, men jeg brukte litt tid sammen med ansatte i skoleadministrasjonen og rådmannen for å planlegge en lokaldemokratidag som vi skal ha for elevrådene i ungdomsskolen og videregående skole. Jeg er opptatt av at vi skal få et større politisk engasjement i kommunen, og jeg håper vi lykkes med å øke interessen gjennom en slik dag. Skoleetaten  la fram forslag til program, og de har fått to ungdomspolitikere til å delta med innspill. Rådmannen og jeg fikk utfordringer på å få fram de ulike rollene vi har gjennom en «oppkonstruert» uenighet. Hittil i perioden har det ikke vært så store uenigheter selv om vi ikke alltid har hatt likt syn i alle saker, men vi skal prøve å finne et godt eksempel som kan synliggjøre våre ståsted.
Ellers åpnet jeg som vanlig post og hadde flere samtaler med ansatte. Heldigvis har Selbu en styrerepresentant i Innherred Renovasjon IKS som vi er medeier i. Der skal det feires 25-års jubileum førstkommende fredag, noe vi ikke var påmeldt til. Invitasjonen er nok forsvunnet sammen med en mengde papirer som kom til kontoret før jul, og dermed har jeg ikke fått med meg dette arrangementet. Heldigvis har jeg en varaordfører som alltid stiller opp dersom det er mulig, og han sa på sparket ja til å representere kommunen på jubileet. Flott at vår styrerepresentant sendte en påminning!
Det  ser nå ut til at vi snart kan få fullført arbeidet med sammenslåing og avvikling av legater. Dette er et arbeid som ble startet opp i 2008, men på grunn av utskiftinger i administrasjonen, har det ikke vært tid til å sluttføre prosessen. Det er mange små legater som har formål som ikke er aktuelle i dag, og det er heller ikke så stor avkastning at det er noe å dele ut. Styrene har sammen funnet et formål som alle er enige om, og jeg håper disse midlene kan bli brukt til nytte for de grupperinger som nå blir berettiget til å søke støtte fra et sammenslått legat. Jeg fikk oversendt forslag til annonse som skal settes inn i Selbyggen og Adresseavisen før vi kan behandle avviklinga og sammenslåinga i kommunestyret. Annonsen ble godkjent fra min side, og vil bli sendt til media en av de første dagene.

Hver dag kommer det inn epost som jeg tar straks jeg kommer på kontoret. Onsdag er også dagen for det faste møtet med rådmann, og det fikk vi gjennomført i dag. Jeg noterer på forhånd saker jeg vil etterspørre. Noen ganger får jeg svar umiddelbart, mens andre ting må etterlyses fra saksbehandler. Etter min vurdering fungerer dette godt, siden jeg i alle fall i ettertid alltid får svar på det jeg tar opp.
Leder ved personalkontoret kom også innom kontoret for å diskutere hvordan vi skal behandle et dokument som er sendt ut fra KS i forkant av strategikonferansen i februar. Det er omfattende tema i dette heftet som går på kommuneøkonomi, samhandlingsreform og arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Vi konkluderte med at det sendes inn en administrativ uttalelse på det siste temaet, og at dette refereres for formannskapet. Når det gjelder samhandlingsreformen, er vi kommet godt i gang gjennom et samarbeid i Værnesregionen, og kommuneøkonomien har vi uttalt oss om ved tidligere anledninger. Kommunen mangler personalpolitiske retningslinjer, og jeg ønsker at vi skal sette av en egen dag i formannskapet til å drøfte vår rolle som arbeidsgiver. I etterkant av en slik temadag, vil vi få forslag til retningslinjer opp til politisk behandling. Sammen med personalavdelingen ble vi enige om at et slikt møte må holdes i august / september. Dette ser jeg frem til. Vi er en stor arbeidsgiver, og vi politikere trenger absolutt å få en påminning om vårt ansvar og øke våre kunnskaper om arbeidsgiverpolitikk.
Selbu frivilligsentral hadde invitert noen damer til lunsj denne dagen. Det var fem damer fra Selbu som alle var over 80 år. De går hver uke en runde på sykehjemmet med en «salgstralle» der de byr frem gotteri og toalettsaker noe de selvsagt fremdeles vil fortsette med . Dette er et kjærkomment avbrekk i en heller monoton hverdag for de som bor der, og de bruker flere timer på runden sin, noe som tilsier at de også tar seg til å slå av en prat. De som har holdt på lengst med denne jobben, har gått runden i opptil 30 år, og dette er en frivillig innsats som virkelig fortjener en oppmerksomhet. Jeg var så heldig at jeg fikk være sammen med disse damene, og vi hadde et par kjempetrivelige timer. Lokalavisa «Selbyggen» møtte opp og overrakte ukens rose, og fra kommunen fikk de trofaste damene en liten symbolsk gave i form av et «kversteinsmykke». Håper at vi også i framtida vil få mange  som ønsker å bidra med  slikt frivillig sosialt arbeid.

Resten av denne uken skal brukes til Trøndelagsmøte som arrangeres av Trøndelagsrådet og Karolinerspill   i Tydal. Jeg har sett denne forstillingen før, og jeg gleder meg hver gang. Det er et utrolig flott stykke som vises  på Brekka annethvert år i januar. Kler en seg godt, er det greit å være ute selv om gradestokken viser mange minusgrader.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: