Næringsplan og representantskapsmøte.

De to siste arbeidsdagene av inneværende uke var belagt med møter, og jeg rakk bare å arbeide et par  timer på kontoret på torsdag før jeg dro til Trondheim.

I løpet av disse to timene leste jeg epost og annen post som var kommet onsdag da jeg hadde hjemmekontor, gjennomgikk sakliste til kommunestyremøtet i desember og fikk avklart hvilke saker som må behandles i ekstraordinært formannskap en time  før kommunestyremøtet settes. Det var i utgangspunktet tenkt at flere saker som behandles i Hovedutvalg for Bygdautvikling på mandag kommende uke, skulle være med, men sammen med administrasjonen besluttet vi å utsette disse til over jul. Jeg synes det er uheldig å ha tidspress på behandling av saker. Det er viktig at ingen føler at det er for knapp tid til å få en grundig gjennomgang før vedtak fattes.
Sammen med varaordfører og to ansatte ved Selbu Næringsforum dro vi så til Trondheim for å delta på et møte i næringsalliansen i Trondheimsregionen. Selbu deltar i arbeidet med å utarbeide en næringsplan for regionen, og det har vært mange slike samlinger uten at jeg har hatt anledning til å være til stede. Jeg har imidlertid fulgt arbeidet  gjennom samtaler med leder i næringsforumet og gjennom å lese litt på nettet i blant. Arbeidet var nå kommet så langt at de la fram et forslag til plan som ble grundig drøftet i grupper og i plenum. Det kom mange konstruktive forslag til endringer og tilføyelser, og dokumentet var oversiktlig og relativt konkret. Nå gjenstår endelig ferdigstillelse og forpliktende vedtak før tiltak kan settes ut i livet.
I løpet av ettermiddagen fikk jeg telefon fra rådmannen som kunne meddele at det var kommet innsigelser fra landbruksmyndighetene på planlagt vei til ny Mebond barnehage. Dette skal behandles i fylkeslandbruksstyrets siste møte på onsdag i neste uke, og formannskapets medlemmer ble orientert av meg torsdag kveld slik at de kunne ta kontakt med sine i fylkeslandbruksstyret for å formidle opplysninger som vi mener mangler i saken. Jeg tok også kontakt med rådmannen som har utarbeidet tilleggsopplysninger i løpet av fredag. Disse ettersendes til fylkesmannen og vil også bli sendt direkte til politikerne i styret.
Ut i fra sakslista til fylkeslandbruksstyret så jeg at kommunens vedtak i den omstridte vegsaken i Kubjørga  endelig var stadfestet etter flere  «klagerunder». Det er bra siden utbyggerne aldri har fått pålegg  om å stoppe utbygginga mens klagesaken ble behandlet, og det bidrar også til at vi forhåpentligvis kan få opprettholdt beitebruken i nasjonalparken. Bare gjennom å videreføre tildligere bruk, klarer vi å ta vare på kulturlandskapet.

Fredag var avsatt til representantskapsmøte i Innherred Renovasjon der vi er medeiere. Saker som sto på kartet var budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 – 2013. I Selbu har vi i mange år hatt lave transportkostnader, og med nye anbudsrunder, viser det seg at vi får en stor gebyrøkning. Dette er noe vi er blitt informert om fra selskapet ved flere anledninger, og når kommunestyret skal behandle denne saken i desember, vil daglig leder i selskapet komme og informere om den avgiftsøkningen som er nødvendig. Fremdelse er det bare en av medlemskommuene som har lavere gebyrer enn Selbu, men det er uheldig at vi får så store økninger på ett år.
Budsjettet  fro 2010 ble enstemmig vedtatt i representantskapet, og det samme ble økonomiplanen. Det ble imidlertid vedatt at denne skal revideres etter at den planlagte strategiplanen er ferdig utarbeidet. Representantene var enige om at den økonomiplanen som var framlagt, ikke var godt nok gjennomarbeidet.
Etter at jeg kom heim, jobbet jeg på nytt med saken som skal behandles i fylkeslandbruksstyret. Jeg oversendte administrasjonens tilleggsopplysninger til mine kolleger i formannskapet slik at de kan videresende dem.  Jeg sendt dem også til to representanter som jeg kjenner godt. Det er viktig at alle som skal være med og fatte vedtak, kjenner saken fra alle sider.

Søndag besøkte jeg Peder Morset Folkehøgskole som arrangerte julemesse og fremførte «Julestemning». Det er andre året at de setter opp første akt av stykket på uteamfiet nede ved elva og andre akt inne på låven. Alle aktørene og medhjelperne gjør en fantastisk god jobb, og mange fikk med seg en av de fire forestillingene. Håper det blir nye oppsetninger kommende år som kan dra nytte av det idylliske amfiet ved elva.

Nå ser jeg fram til to dagers samarbeid med regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen. Sammen med resten av regionrådet i Værnesregionen skal vi mandag ta turen til Otta for å høste erfaringer av det arbeidet som er gjort der.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: