Budsjettarbeidet fortsetter.

Budsjett- og økonomiplandokumentene er nå bearbeidet på nytt, og endringer er lagt inn i saksdokumentene til formannskapet. Med relativt store endringer fra første utkast, er det vanskelig å få god nok oversikt til å kunne behandle saken, men vi fikk svar på flere spørsmål i møtet på tirsdag, og vi vedtok da en innstilling til kommuenstyret.

Mandag kom posisjonenes representanter i hovedutvalg for bygdautvikling på kontoret mitt før møtet for å se på enkeltsaker og prøve å finne sammenheng i økonomiplanforslaget. De hadde selvsagt også lest dokumentene og følte at helheten var vanskelig tilgjengelig. Etter at de gikk i møte, hadde jeg en samtale med økonomisjefen for å stille noen spørsmål som vi kunne få svar på fram til tirsdag. Hovedutvalget brukte hele arbeidsdagen på behandling av sakene, og jeg fikk en rask gjennomgang av de vedtak som ble fattet til budsjettsaken.
Jeg fikk også telefoner og besøk angående enkeltsaker. Noen av dem fikk jeg videreformidlet umiddelbart, mens andre må vente på grunn av sykefravær i administrasjonen. Arbeidsgruppa for SLT hadde også bedt om et møte for å avklare bruke av tidligere fondsavsetninger og gi tilbakemelding på saksbehandling som de var misfornøyd med. De føler ikke at de får utrettet noe av det som er planlagt med dagens organisering. Mandag hadde de et møte med en utvidet arbeidsgruppe. Håper at dette vil fungere bedre, men også den administrative organiseringa bør evalueres.
På slutten av dagen hadde vi et forberedende møte før vi skal møte Statens Vegvesen på torsdag. Vi har flere saker som vi må ha en dialog om, både i forhold til framtidige utbedringer og anlegg som allerede er ferdige. Det vil fra vår side bli foreslått en befaring på de aktuelle strekningene, før vi får et møte på rådhuset.

Tirsdag ble budsjettet behandlet for 2.gang i formannskapet. Til dette møtet forelå uttalelser fra alle hovedutvalg, og siden det siste utvalget hadde sitt møte mandag, var det liten tid til å sette seg inn i deres arbeid før formannskapsmøtet. Posisjonens medlemmer i formannskapet kom på kontoret mitt en halv time før møtet skulle starte. Vi rakk ikke å gjennomgå så mange av sakene som skulle behandles, men vi fikk litt tilbakemelding fra mandagens hovedutvalgsmøte. Etter at vi samlet oss til møte, ble sakene i planutvalget behandlet først. Det var et par delingssaker som gjaldt boligtomt og en skogteig, i tillegg til en 2.gangs behandling av en reguleringsplan for et hytteområde. Alle disse sakene ble enstemmig vedtatt.
Formannskapsmøtet startet som vanlig med referatsaker og tilbakemeldinger fra representantene på møter og konferanser som den enkelte har deltatt i. Det sto mange saker på agendaen, og budsjettdiskusjonen startet ikke før etter lunsj. En av sakene det ble delt innstilling i, var grunnlag for beregning av kommunalt tilskudd til skogsbilveier. Spørsmålet var om et tilskudd fra næringsfondet fra Roltdalen og Skarvan nasjonalpark skulle redusere dette grunnlaget. Flertallet på 5 (av 7)vedtok en slik reduksjon. Ellers vedtok vi bl.a. møteplan for 2010, behandlet en endring av skjenketider og område, tilskudd til politiske partier og godkjenning av kommunal egenandel på prosjekt som er spillemiddelberettiget. Budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden 2010 -2013 ble grundig drøftet. Mange forslag ble fremmet, og det meste ble enstemmig vedtatt. Den største endringen som formannskapet gjorde, var å pålegge rådmannen en innsparing på 2 % av netto driftsbudsjett. I Selbu har vi på grunn av at vi er en kraftkommune, relativt god økonomi i forhold til sammenlignbare kommuner. Det skulle da også bare mangle om vi ikke skal ha kompensasjon for de ressurser vi stiller til rådighet for storsamfunnet. På tross av dette virker de økonomiske rammene å være for små i forhold til det tjenestetilbudet vi ønsker å gi våre innbyggere. Det forslaget som rådmannen la fram, viste at vi i økonomiplanperioden kom til å bruke opp et disposisjonsfond på ca. 26 millioner. Det driftsnivået vi har, ser vi helt klart ikke kan videreføres, og derfor påla vi en innsparing allerede i 2010. I tillegg ble det lagt inn investeringsmidler til ny Mebond barnehage, ferdigstillelse av Tømra barnehage, ferdigstillelse av Jelbakken bru, planlegging av nye omsorgsboliger, diverse større utbedringer ved Selbu Ungdomsskole og Øverbygda skole i tillegg til flere mindre tiltak. Vi flyttet også noen investeringstiltak ut i tid i forhold til det rådmannen hadde foreslått. Når det gjelder drifta, ble det små endringer. Vi styrket biblioteket med 100.000,- kroner, og det ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer å anbefale at kommunen skal være med på en delfinansiering av en kateketstilling sammen med menighetsrådet. Flertallet gikk inn for en 50/50 deling av kostnadene. Ellers ligger vi an til å videreføre årets nivå på drifta ved etatene med noen små endringer. Med vedtak om redusksjon på 2 % av netto driftsrammer, må rådmannen i starten av 2010, legge fram et nytt forslag som viser hvilke endringer som må foretas. Vi vedtok også å øke vannavgiften med 15% og kloakkavgiften med 20%. Dette skal være selvfinansierende, og kostnadene vi har, tilsier en slik økning.

Onsdag var avsatt til seminar i Skaun om pilegrimsarbeidet i Sør-Trøndelag. Alle de kommunene som har en pilegrimsled som går igjennom kommunen, var invitert sammen med ansatte og politikere i fylkeskommunen. Fra Selbu og Tydal møtte fire personer, og vi fikk en gjennomgang av det arbeidet som ansatte i det pågående pilegrimsprosjekt i Nidaros har utført, og det de planlegger å utføre i 2010. Vi fikk også informasjon om hvordan fylkeskommunen vil legge opp sitt arbeid. I Neadalføret har vi vært så heldig å ha mange frivillige interesserte som har ryddet leden, skiltet den og bidratt til vellykkede vandringer i flere år. Slik jeg ser det, er vi også i framtiden avhengig av frivillige siden vi i kommunal sektor allerede har mange andre oppgaver som krever tid. Pilegrimsarbeidet er  interessant både for berørte kommuner og andre, men flere tok heldigvis til orde for at også pilegrimene må betale det det koster å delta på vandringer. Hittil har disse vært subsidiert fra det offentlige i tillegg til at private ildsjeler har stilt opp med mat, drikke, overnatting og transport. Skal dette være noe vi kan satse på og videreføre, må vi i alle fall dekke de kostnadene vi har , og kanskje også som i andre land, gjøre dette til en del av turistsatsinga vår. Da må imidlertid de som satser på dette ha igjen noe for det arbeidet de legger ned. Det var veldig ulikt hvor mye den enkelte kommune hadde gjort på dette området, og det er tydelig at dette som med mange andre ting, er avhengig av ildsjeler som har interesse for arbeidet.
Etter at jeg kom heim, tok jeg turen til Selbuhallen for å se på «Selbudrekin» sin kamp mot Nordstrand. Det var ingen god kamp fra Selbu sin side, og sluttresultatet viste da også at Nordstarnd vant med 7 mål. Selbu hang med i lange perioder, og var også i føringen en gang i 1. omgang, men det holdt ikke til slutt.

I resten av uka er det også flere møter og andre ting på programmet, i tillegg til at jeg må ta meg tid til å godkjenne protokollen fra formannskap og planutvalg i morgen. Det er viktig at den endelige innstillinga på budsjett og økonomiplan fra formannskap til kommunestyre er forståelig, og det kan i blant være en utfordring med mange ulike utkast fra rådmann og fra oss politikere.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: