Stor giverglede.

Mandag var en av få møtefrie dager, og jeg fikk da anledning til å komme ajour med epost som jeg ikke har rukket å gå igjennom etter ferien.
Underveis til kontoret  kontaktet jeg TV-aksjonens «bankansvarlige» og fikk høre at arbeidet hadde gått bra, og at det totalt i kommunen var samlet inn i bøssene over 90.000,- kr, mens det i alt var kommet inn ca. 160.000,- fra givere  i Selbu. Dette utgjør ca. 40,- kr pr. innbygger, og selv om vi ikke kommer opp imot de aller beste, synes jeg det er et godt resultat. Det viser at vi bryr oss, og at vi viser solidaritet med de som virkelig trenger hjelp.
Mandag kl. 13.00 skulle Gjelbakken bru sprenges for å gi plass til ei ny bru over Nea på samme sted. Mange hadde møtt opp for å se hvordan dette skulle skje, og selv om det ikke gikk helt som planlagt, falt det meste av gammelbrua og brukara ned på den «moloen» som var bygd under. Nå starter gjenoppbygginga snart, og med nybrua her på plass, håper jeg at vi ikke trenger å investere i bruer på mange år.
På slutten av dagen fikk jeg litt mer opplæring i WordPress slik at jeg fikk lagt ut «klikkbare» bilder i ugandareportasjen min. Det er greit å få hjelp av noen som kan det meste om data når jeg sjøl kommer til kort.

Tirsdag kom fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling  til Selbu for å ha dialogmøte med kommunen. Flere politikere og ansatte som har ansvar for disse fagområdene, var med og drøftet ulike temaer. Fra vår egen jordbrukssjef fikk vi en gjennomgang av status for jordbruket, og hvilke utfordringer vi har. Landbruksplanen skal snart revideres, og ikke minst derfor var det nyttig å få en betraktning fra fylkesmannen på hva vi fra kommunens side kan bidra med overfor næringa. I Selbu har vi en helhetlig verdikjede både innenfor jord og skog siden vi både har meieri og ferdigvareproduksjon av tre. Dette er noe landbruksdirektøren mente vi kunne utnytte bedre enn vi gjør i dag.
Selbu er den største skogkommunen i Sør-Trøndelag, og kommunens skogbrukssjef gjennomgikk status for denne næringa i forhold til avvirkning, ungskogpleie og behovet for bygging av skogsbilveier. Bygging av veier kommer ofte i konflikt med miljøinteresser, og nettopp en slik konflikt kan begrense mulighetene til å ta ut skog som ikke er lett tilgjengelig.
Bruken av bioenergi berører også både skogbruksnæringa og miljøet. Vi er kommet i gang med noen mindre prosjekter i Selbu, og vi har satt i gang utredninger i enkelte områder der vi har planer om ombygginger for å kunne bruke bioenergi, men fremdeles har vi en lang vei å gå før vi når de mål vi har satt oss i klima- og energiplanen vår.
Rovdyrproblematikken ble  også drøftet i dette møtet. Beitelaga i kommunen hadde hatt møte på mandag, og ga tirsdag morgen tilbakemelding om at de ønsker å være med  på et radiobjelleprosjekt som fylkesmannen vil  sette i gang i samarbeid med næringa og kommunene. Fra Selbu kommune har vi sagt at vi er positive til å ha en rolle i et slikt  prosjekt, og det ble avklart at beitelag i Selbu får være med som en av deltakerne. Håper dette prosjektet kan gi oss mer informasjon slik at vi raskere kan få tatt ut skadedyr i kommende beitesesong.
Vi benyttet også anledningen til å snakke litt om jordvern sett opp imot mulighetene for sentrumsutvikling, og vi informerte spesielt om den nye barnehagetomta i Kvellohaugen og adkomst til denne. Denne saken er nå sendt på høring, og vi venter spent på avgjørelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling. Muligheten for en trygg adkomst til barnehagen betyr så mye for oss, at dette vil vi med alle midler prøve å få gjennomslag for.
Dialogmøter med fagavdelinger hos fylkesmannen er nyttige for kommunen, og med de innspill vi fikk på dette møtet, har vi et langt bedre grunnlag for rullering  av landbruksplanen.
Etter dette møtet var jeg invitert til Selbuhallen for et intervju med bladet «Idrett og anlegg». De ønsket å skrive litt om det vi hadde gjort med Selbuhallen etter at damelaget vårt i handball på nytt rykket  opp i eliteserien. På grunn av at ventilasjonsanlegget vårt gikk i stykker, måtte vi flytte denne investeringen fra 2010 til 2009. I tillegg bevilget vi midler til bedre lys samtidig som vi benyttet anledningen til å installere lavenergiarmaturer. Vi fikk noe støtte fra Enova til enkelte tiltak, og hallen blir nå restaurert slik at det kan spilles elitekamper og at inneklimaet blir bra for alle som bruker den.
Tirsdag kveld fikk Granby Gård besøk av Mats Gilbert. Jeg benyttet selvsagt anledningen til å dra for å høre og se hva han hadde opplevd i Gaza. Det var fullsatte lokaler da han fortalte og viste bilder som klart ga inntrykk av umenneskelige forhold for lokalbefolkningen der nede.
Som medmenneske, mor og bestemor registrerte jeg at mine reaksjoner på de grusomme forholdene for sivilbefolkninga var preget av tårer, raseri og maktesløshet. Uavhengig av politisk ståsted og holdninger til konflikten i Midt-Østen, håper jeg inderlig at ingen forsvarer slike lidelser som de som blir påført uskyldige mennesker i området. Det er ikke til å unders over at konfliktene videreføres til stadig nye generasjoner, når barn og unge opplever det vi fikk se og høre om i Gilbert sitt foredrag.

Onsdag morgen fikk jeg tid til et møte med rådmannen der vi gjennomgikk fremdrift i diverse saker, før jeg tok turen til Neaporten for å planlegge vår rolle i et møte vi skulle ha på slutten av dagen i Trondheim. I det møtet skulle vi komme med innspill på hvordan vi bruker RDA-midlene som vi får fra fylkeskommunen, og hvordan vi ønsker at rapportering på bruken av midlene skal skje. RDA-midler er en kompensasjon fra staten til fylkeskommunen på grunn av at noen kommuner fikk en annen arbeidsgiveravgiftssone enn det vi tidligere hadde. I Sør-Trøndelag gjelder dette 5 kommuner, og hittil er midlene overført til disse kommunene. Det er imidlertid kommet signaler fra fylkeskommunen på en langt mer omfattende rapportering og planlegging enn hittil praktisert, noe vi er uenige i. Bruken av midlene følges selvsagt opp i den enkelte kommune både av politikere og næringsliv, i tillegg til at regnskapene revideres. Vi foreslår nå en måte å rapportere på som vi mener skal være god nok dokumentasjon både for administrasjon og politikere i fylkeskommunen. Før jeg dro til byen på møte, var jeg også innom Selbyggens redaktør som ønsket en gjennomgang av forrige ukes rovdyrmøte.
I fylkeshuset var alle de brørte kommunene representert. Vi konkluderte med at vi skal utforme et brev der vi understreker at RDA-midlene fortsatt selvsagt skal brukes i de kommunene som har fått en forverret konkurransesituasjon på grunn av endret arbeidsgiveravgiftssone, og der vi skisserer et forslag til rapportering på bruken av disse midlene.
Onsdag kveld var det gruppemøte i kommunestyregruppa til Ap og SV før kommunestyremøtet på mandag. Det er ikke så store kontroversielle saker på kartet til kommende møte, så vi brukte stort sett tiden til å snakke om andre aktuelle saker som representantene var opptatt av. Det er uansett nyttig å møtes for å informere hverandre hva som skjer og hvilke spørsmål vi får fra våre velgere. Flere av representantene vil ta ordet både på tertialrapport og andre saker, og det er flott at vi får et bredt engasjement i kommunestyret.

Handballkampen mellom Gjøvik-Vardal og Selbu ble i kveld overført direkte på Nea Radio, og selv om det denne gangen ble tap for Selbu med sifrene 27-22, vet jeg at «drekin» vil gi oss en severdig forestilling i Selbuhallen førstkommende søndag når de får Våg på besøk.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: