Ferien er over.

Ei uke i Uganda med utallige inntrykk og opplevelser er over.  Jeg har planer om å fortelle litt om hva vi opplevde på bloggen min, men ennå har hverdagen vært alt for travel til at det er blitt prioritert.

Tirsdag morgen dro jeg til Trondheim for å delta i et informasjonsmøte om statsbudsjettet hos fylkesmannen. Der får vi en grei gjennomgang av forslaget og hva  det vil bety for den enkelte kommune. For kommende år ser det ikke ut til at vi i Selbu vil få  store endringer, men fremdeles gjenstår egne beregninger på skatteanslag før vi kan fastsette den endelige budsjettramma for 2010. Før jeg avsluttet arbeidsdagen, fikk jeg et par timer på kontoret med planlegging av onsdagens møter og gjennomgang av post. Etter å ha vært fraværende i en uke, var det 80 eposter som burde  leses. Også denne gangen hadde varaordfører Kolbjørn utført jobben på en utmerket måte, men epost som kommer til meg, kan ikke han åpne. De som sender post, får imidlertid beskjed via fraværsassistenten om å sende det som haster til varaordfører.

Onsdag var det møte i planutvalg og formannskap. Vi startet med gruppemøte kl. 08.00 og fortsatte  med møte i planutvalget. Av sakene vi behandlet, var det 2 fradelingssaker. Den ene gjaldt tomt til bolighus på Fuglem, og den andre gjaldt bebygd tomt i omtrent samme område. Den første saken ble vedtatt fradelt mot rådmannens innstilling og mot en stemme, mens den andre ble anbefalt fradelt i tråd med innstillinga. Når noen spør om vi ikke har tillit til egen administrasjon dersom vi  vedtar noe annet enn innstillinga, blir dette en helt feil problemstilling. Rådmannen hadde gjort et godt arbeid med begge sakene, men vi har ulike roller, og saksbehandler må forholde seg til fagvurderinger og lovverk. Politisk kan vi selvsagt i tillegg ta med et visst skjønn i våre vurderinger.
En annen stor sak som vi gjennomgikk i dag, var kommunedelplan for Mebond – Tømra. I siste kommunestyremøte ble denne sendt tilbake for innarbeiding av barnehagetomt i Kvellohaugen og trafikkløsninger i forhold til dette. Det ble en grundig debatt om planløsninger for området i og rundt Kvellohaugen, og resultatet ble også her et nesten enstemmig vedtak som nå sendes ut til sektormyndigheter og berørte parter. Vi foreslår  en gang- og sykkelvei fra Marienborg via Sjøvold i tillegg til en tverrforbindelse fra Selbutrykk. Håper at sektormyndighetene ikke kommer med innsigelser til disse løsningene.

Etter planutvalget ble formannskapsmøtet satt. Vi startet med referatsaker og rapporter fra ulike møter som representantene har deltatt i. I dag hadde vi referatsak om pågående omorganisering ved Helse- og Sosialetaten. Denne prosessen er noe omstridt blant ansatte, og vi fikk også i formannskapet en relativt lang meningsutveksling om det som har skjedd. Håper og tror at forholdene vil bedre seg når vi nå får på plass nye ledere. Med bakgrunn i referat fra  et  møte der alle berørte arbeidstakerorganisasjoner var til stede, har jeg et berettiget håp om at så vil skje. Det ble der understreket at alle nå er villige til å se framover uten å la «gamle» uoverenstemmelser prege hverdagen.
Som en av de politiske vedtakssakene hadde vi boligsosial handlingsplan oppe til behandling. Det var ikke planlagt høringsrunde på denne fra administrasjonens side, men vi valgte å legge den ut til offentlig høring. Vi har lenge etterlyst en slik plan bl.a. siden noen støtteordninger fra Husbanken betinger at vi har planen. I tillegg er det et godt hjelpemiddel for å få oversikt over hva vi har og hva vi trenger av egne boliger.
Selbu kommune har ikke en godkjent forskrift for motorferdsel, og forslag til en slik forskrift ble framlagt og vedtatt i samsvar med innstillinga.
Rapport for 2.tertial ble behandlet, og det ser ut til at  vi ligger bra an i forhold til budsjettet. Fremdeles savner vi en god nok verbal tilbakemelding på situasjonen ved den enkelte etat. Sammenligninger bare i forhold til tall, sier ikke så mye om tjenestetilbudet vårt. Det ble for kort tid til å få en grundig diskusjon på denne viktige saken siden vi hadde annonsert «radiokafe» på Bjørkhov. Den skal imidlertid behandles i kommende kommunestyremøte, og da får alle representanter selvsagt anledning til å stille spørsmål og komme med meningsytringer i forhold til rapporten.
På Bjørkhov var det heldigvis mange som hadde møtt opp  for å stille spørsmål til formannskapet, og noen hadde også sendt inn spørsmål på forhånd. Andreas Reitan i Nea Radio ledet programmet, og denne gangen ble det faktisk ikke tid til de musikkinnslagene han hadde planlagt. Jeg er veldig glad for at stadig flere benytter anledningen til å møte oss på denne måten, og siden inneværende uke er den europeiske lokaldemokratiuken, passet det helt utmerket at interessen var så stor. Håper at vi også i framtida får et minst like stort engasjement når vi annonserer treffsteder.
Jeg måtte forlate Bjørkhov før «radiotimen» var over for å delta på befaring i et hytteområde ved Rensjøen. Det var representanter fra Miljøverndepartementet, DN og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som kom til Selbu for å se på planene for vegbygging inn i et hyttefelt. På grunn av at fylkesmannens miljøavdeling hadde innsigelser til vegbygginga og at vi ikke nådde fram med mekling, valgte vi å anke saken inn for departementet. Vi hadde en saklig gjennomgang av momenter som kan ha betydning for deres avgjørelse før vi dro ut for å se på området. Været var bra og vi gikk traseene for de foreslåtte vegene. Håper at avgjørelsen blir tatt raskt og at vi får medhold i en sak som vi fra kommunens side mener ikke betyr  nye  inngrep i INON-området.

Nå ser jeg fram til et rovdyrmøte som skal finne sted i kommunen på torsdag. Selv om jeg i løpet av ferieuken fikk melding om at det var felt 2 bjørn i vårt område, er det fremdeles like viktig å stå på for å  få på plass en forvalting som ikke bidra til en pulverisering av ansvaret. I tillegg til dette er jeg opptatt av å få et effektivt uttak av skadedyr og en bestandsregistrering som både forvaltning og de som kjenner områdene, kan enes om. Jeg har store forventinger til møtet som i alle fall fylkesmannen har prioritert høyt ved å delta med mange sentrale personer fra sin stab.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: